Ministerul Culturii caută manager pentru Muzeul Naţional “Peleş” din Sinaia

castelul_peles_artindex_07 castelul_peles_artindex_06

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) – Ministerul Culturii organizează un concurs de management pentru Muzeul Naţional “Peleş” din Sinaia, data limită pentru depunerea planurilor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi fiind 15 mai, se arată pe site-ul instituţiei.
În prezent, Muzeul Naţional “Peleş” din Sinaia este condus de Anca Hogea, director interimar al instituţiei începând din octombrie 2013, când a înlocuit-o pe Rodica Rotărescu.
Ministerul Culturii a anunţat, marţi, pe site-ul propriu, că va organiza, la sediul său din Bucureşti, concursul pentru desemnarea managerului Muzeului Naţional “Peleş” din Sinaia.
Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, ale Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, ale Modelului-cadru al caietului de obiective, Modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură.
Condiţiile de participare la concursul de management sunt următoarele: are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; are capacitate deplină de exerciţiu; are studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii de licenţă (domeniul fundamental de ierahizare – ştiinţe umaniste şi arte; ramura de ştiinţă – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licenţă – istorie; domeniul fundamental de ierahizare – ştiinţe umaniste şi arte; ramura de ştiinţă – istorie, domeniul de ierarhizare – istorie şi studiul patrimoniului, domeniul de licenţă – studiul patrimoniului (heritage studies); domeniul fundamental de ierahizare – ştiinţe umaniste şi arte; ramura de ştiinţă – arte, domeniul de ierarhizare – arte vizuale, domeniul de licenţă – arte vizuale), are vechime în specialitatea studiilor de minim cinci ani, are experienţă în management minim trei ani sau pregătire în management; nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii patru ani; nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează; nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România; nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă.
Astfel, în perioada 16 – 19 mai, va fi realizată selecţia dosarelor, între 20 mai şi 28 mai vor fi analizate planurile de management (prima etapă), iar, între 29 mai şi 5 iunie, va fi a doua etapă, cea de susţinere a planurilor de management în cadrul interviului.
Dosarele de concurs şi planurile de management se depun la sediul Ministerului Culturii până la data de 15 mai, ora 16.00, la Compartimentul Managementul Instituţiilor de Cultură.
Muzeul Naţional Peleş din Sinaia este una dintre cele mai vizitate instituţii muzeale din România. În 2013, Complexul Muzeal Peleş-Pelişor din Sinaia a avut peste 250.000 de vizitatori, potrivit reprezentanţilor complexului muzeal.
Castelul Peleş, reşedinţa de vară a regelui Carol I, a fost construit între 1873 şi 1914, fiind inaugurat şi locuibil încă din 1883. Edificiul a fost decorat de celebrii creatori J. D. Heymann din Hamburg, August Bembé din Mainz şi Bernhard Ludwig din Viena. Castelul Pelişor a fost reşedinţa de vară a cuplului regal Ferdinand şi Maria, el fiind decorat de însăşi regina Maria.
Castelele Peleş şi Pelişor, împreună cu terenurile aferente, au fost restituite, pe 1 martie 2007, regelui Mihai I, în urma unei decizii de retrocedare. Potrivit Memorandumului încheiat atunci între Guvernul României şi Casa Regală, proprietarul se angaja să transforme Peleş într-un muzeu al statului român, contra unei sume de bani, şi îşi asuma obligaţia de a nu mai revendica bunurile mobile din castel. Astfel colecţiile de la Peleş au fost păstrate în interiorul castelului, contra unei chirii, şi pot fi vizitate în continuare, potrivit unui contract încheiat între Guvern şi Casa Regală, reînnoit în martie 2010.
Printr-un protocol încheiat cu Casa Regală a României în anul 2010 şi reînnoit în anul 2012, statul român, reprezentat de Ministerul Culturii, şi-a asumat obligaţia ca, pe perioada în care va administra Muzeul Naţional Peleş, să investească în lucrări de punere în siguranţă şi în valoare a Complexului Peleş, prin intermediul Institutului Naţional al Patrimoniului, având ca sursă de finanţare Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice.
Diana Parvulescu, diana.parvulescu@mediafax.rocastelul_peles_artindex_11