Cum se restaureaza un tablou (9,10/14) Stefan Popescu, Teodorescu Sion

  AUTORUL: Popescu, Stefan TITLUL LUCRARII: Turtucaia DIMENSIUNI: 49x64,5 cm TEHNICA: ulei MATERIALUL: carton PROVENIENTA: Pinacoteca MMB...