Pascu Goia Nicolaie

 Nicolae Pascu Goia -   - O suta de monumente in proiect Maestrul masurându-si opera din priviri. Ceea ce vedeti stivuit sub o modesta aplecat...