Cismasiu-Labancz Agneta

Agneta Labancz Agneta Studii: 1976 -1980 – Universitatea de Artă şi Design  Cluj–Napoca, • Expoziţii personale/selecţie • 2000 –...