Corcacel Constantin-Adrian (Cornel)

Corcacel_Cornel_Ax_02

CORCĂCEL, Constantin-Adrian (Cornel) – pictor, grafician. S-a născut la 17 septembrie 1972, în localitatea Negreşti, judeţul Vaslui.

A absolvit Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, secţia Grafică, clasa profesoarei Atena Elena Simionescu (2000).

Este profesor la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galați; asistent universitar la Facultatea de Arte Galați.

Membru al U. A. P. R. (2016);

Membru fondator al Societății Artiștilor Figurativi din România (2017).

Din 2001 participă la Saloanele Filialei Galați a U. A. P. R.

Corcacel_Cornel_Ax_14

 

Expoziţii personale: Casa de Cultură Negreşti-Vaslui (1994); „Pastel”, Galaţi, Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”(2004); „Viena”, Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală; „Oameni şi flori”, Galaţi, Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” (2006); „Pelerinaj”, Galaţi, Galeriile de Artă „Nicolae Mantu” (2008); „Joc”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2010); „Omul în fel şi chip”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2012); „Jurnal în pastel”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2015).

Corcacel_Cornel_Ax_13

Participări la expoziții de grup: „Student Art”, Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi (1997, 1998); „Binele şi frumosul în arta bisericească”, Institutul Ecumenic „Sf. Nicolae”, Iaşi; „Cartea ca obiect”, Clubul Artis, Iaşi (2000); „Atelier 35”, Galaţi; (2000, 2001. 2003, 2006); „Artişti ai Dunării de Jos”, Silistra, Bulgaria (2004); Duplexul „7 + 7”, organizat la Ploieşti şi Galaţi de Muzeul Judeţean de Artă Prahova şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2005, 2006); „Masca în fel şi chip”, Viena, Austria (2005); Bienala „Ion Andreescu”, Buzău (2010, 2016); „Măria Sa, Desenul”, Muzeul de Artă Vizuală Galați (2010); „Artiști ai Dunării de Jos”, Galeria de Artă Balcic, Bulgaria (2012); „In activitas”, Muzeul de Artă Vizuală Galați (2014), „Plasticieni de la Dunărea de Jos”, Galeria Căminul Artei, București (2015); „Pro Boholț”, Muzeul Țării Făgărașului „Valter Literat” din Cetatea Făgărașului, Muzeul Unirii Iași și Muzeul de Artă Vizuală Galați; „Societatea Artiștilor Figurativi din România, Muzeul de Artă Vizuală Galați, Galeria „EriCris Art” București;

Corcacel_Cornel_Ax_12„Artiști de la Dunărea de Jos”, Palatul Parlamentului, București (2016); „Sous le signe de Pierre Lemaire”, Igé, Franța (2016) și „Intime 16”, Galeria „Espace 25”, Fribourg, Elveția (2017). „Societatea Artiștilor Figurativi din România”, Galeria Regală Casino Sinaia; „Colecția de Grafică Vasile Joanta, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, Galați; Salonul Dunării, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați (2017); „Societatea Artiștilor Figurativi din România”, Galeria Castelului Cantacuzino, Bușteni; „Pro Boholț”, ediția a VI-a, Muzeul de Artă Vizuală Galați (2018); Expoziția Bienalei de Pictură, ediția a VI – a, Muzeul de Artă al Moldovei, Chișinău (16 mai -23 iulie 2019) și Palatul Culturii, Muzeul de Artă, Iași (2 iulie – 10 august 2019); Salonul Național „Sertare erotice”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța 2019); „4 ART”, Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu –Quintus”, Ploiești; „Pro Boholț 2018”, Muzeul de Artă Vizuală Galați; „Valurile Dunării în culori”, Muzeul de Artă Vizuală Galați; Expoziția Națională „Desenul post Brâncuși, ediția a IV – a, Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Tg. Jiu;

Corcacel_Cornel_Ax_11„La coleur des Mots. Une saison grande comme un centenaire”, MJC de Chambery, Montmelian, Franța; Volt’Igé, Maison de l’International, Grenoble, Franța (2019); Saloanele Moldovei, Bacău – Chișinău (2020, 2021); Bienala Națională de Artă „Camil Ressu”, Galați (2020); Bienala Internațională de Artă „Ion Andreescu”, Buzău (2020); Concursul Internațional de Artă Figurativă ARC SALON, ediția a XV-a, S. U.A. (2020); Retrospectiva „Pro Boholț”, Muzeul de Artă Vizuală Galați (2021); Salonul Național de Plastică Mică Brăila (2021); Salonul Național de Arte Vizuale „Interferențe”, Galeriile de Artă „Ștefan Luchian”, Botoșani (2021); Bienala Națională de Arte Plastice ”Lascăr Vorel”, Complexul Muzeal Național Neamț, Piatra Neamț (2021); Bienala Internațională de Gravură Contemporană N-E, Iași (2021). Participări la Tabere de creaţie: Institutul de Cercetare Marină Agigea, Constanţa (1998); Bălţăteşti, Neamţ (2000); Galaţi, „Arta ca viaţă”, Muzeul de Artă Vizuală (2004); Boholț, Brașov (2016, 2017, 2018); Rezidență artistică Pierre Lemaire, Igé, regiunea Bourgogne, Franța („016, 2017).

Corcacel_Cornel_Ax_10Distincţii: Premiul „Ștefan Luchian”, Expres TV Galați; (2005); Premiul de Excelență al Filialei Galați a U. A. P. R., pentru contribuția adusă la dezvoltarea artei, Gala Artelor (2016); Premiul de Excelență la Secțiunea Grafică, Filiala Galați a U. A. P. R. (2017): Premiul II la expoziția-concurs „Valsul Dunării în culori”, Muzeul de Artă Vizuală, Galați (2019); Premiul III, la secțiunea Grafică, Bienala Națională de Artă „Camil Ressu”, Galați (2020);

Corcacel_Cornel_Ax_09Marele Premiu la Bienala Națională de Arte Plastice „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț (2021). Are lucrări în colecţii de stat şi particulare din România, Ungaria, Austria, Elveţia, Belgia, Franţa.

Corcacel_Cornel_Ax_08
Cornel Corcăcel s-a afirmat cu lucrări realizate în tehnica pastelului, folosită îndeosebi în tablouri în care a cultivat portretul. Lumea din mijlocul căreia şi-a selectat cu precădere modelele este cea a circului şi a personalităţilor culturale. Din prima categorie a preferat clovnul, personaj vesel-trist, care sub strălucirea vestimentaţiei intens colorate, şocante, a măştii, a mişcărilor şi gesturilor ce stârnesc hazul celor din jur, ascunde tristeţi şi suferinţe nebănuite, nelinişti, semne ale unei existenţe care contrastează cu aparenţa. Uneori, clovnul din imagine este chiar Cornel Corcăcel, autorul prezentându-se în ipostaze şi atitudini în care umorul şi ironia sunt asociate cu bonomia, cu îngândurarea, cu o anumită retragere în sine.

Corcacel_Cornel_Ax_07Din punct de vedere coloristic, artistul foloseşte o gamă cromatică şocantă, cu accente din sintaxa fovistă şi expresionistă, adecvate modelelor şi motivelor alese. Roşul, galbenul, albastrul de cobalt, violetul, negrul sunt folosite cu generozitate, în tonuri şi mase bine articulate, răspândind lumina bucuriei, a succesului, sau, dimpotrivă, umbrele melancoliei, deprimării. Din rândul personalităţilor culturale, remarcabile sunt acele portrete prin care a imortalizat chipurile colegilor din Tabăra de creaţie „Arta ca viaţă”, ediţia 2004 ( Dan Basarab Nanu, Gheorghe Miron, Sava David, Gabriela Georgescu, Eduard Costandache, Mihaela Lefterache, bulgarul Yordan Kissiov, Adrian Vădeanu, Alina Anton, Liliana Jorică-Negoescu, Mihaela Lefterache, Elena Simionescu, Ilie Simionescu, Ion Chiriac, Kovacs Geza) sau ale istoricului Paul Păltănea, colecționarului Vasile Joantă și pictorului Sterică Bădălan.

Corcacel_Cornel_Ax_06Calitățile sale de remarcabil portretist pot fi urmărite și în tablourile reprezentând femei din Țara Făgărașului. Artistul şi-a studiat cu atenţie modelele, le-a pătruns în universul sufletesc şi dincolo de asemănarea fizică a căutat să le pună în evidenţă trăsături importante ale firii lor. A făcut aceasta cu un deosebit respect pentru cei portretizaţi, apelând la o linie largă şi generoasă, la un desen clar şi precis, lipsit de prea multe detalii, la o cromatică ce are vioiciunea şi prospeţimea specifică pastelului. Fondurile lucrărilor, ipostazele în care cei portretizaţi sunt înfăţişaţi sunt şi ele diferite, contribuind la înlăturarea monotoniei şi la crearea unor imagini atrăgătoare. Nimic nu este distonant în aceste tablouri, chiar şi atunci când autorul adaugă chipului un accent expresionist sau o notă uşor şarjată.

Corcacel_Cornel_Ax_05Tot în tehnica pastelului a realizat peisaje din Țara Făgărașului și din Viena, în acestea din urmă atenţia fiindu-i reţinută de elementele de arhitectură ale marilor edificii ale acestei metropole europene, de stilurile atât de diverse ale construcţiilor, de unele monumente şi lăcaşuri de cultură. L-au atras, de asemenea, birja şi birjarul pe străzile capitalei Austriei, surprinzând imagini ce aduc parfumul unei civilizaţii ce nu se consideră încă anacronică în era computerelor şi a tehnologiilor ultraperformante.

Corcacel_Cornel_Ax_01
Bibl.: Corneliu Stoica, Întâlniri confortante, Editura „Sinteze”, 2007; Corneliu Stoica, Interferenţe, Editura Sinteze, Galaţi, 2009; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. II, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Acorduri cromatice la Dunăre, Editura Sinteze, Galaţi, 2011; Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura „Sinteze”, Galaţi, 2013; Corneliu Stoica, Dicționarul artiștilor plastici gălățeni, ediția I, Muzeul de Artă Vizuală Galați, Editura „Terra” Focșani, 2007; ediția a II-a revizuită și întregită, Editura „Axis Libri”, Galați, 2013; Corneliu Stoica, Fețele imaginii, Editura „Sinteze”, Galați, 2016; Corneliu Stoica, Incursiuni în lumea formelor și culorilor, Editura „Axis Libri”, Galați, 2020.

Corneliu STOICACorcacel_Cornel_Ax_03 Corcacel_Cornel_Ax_04Corcacel_Cornel_Ax_15 Corcacel_Cornel_Ax_21 Corcacel_Cornel_Ax_22 Corcacel_Cornel_Ax_16 Corcacel_Cornel_Ax_17 Corcacel_Cornel_Ax_23 Corcacel_Cornel_Ax_24 Corcacel_Cornel_Ax_18 Corcacel_Cornel_Ax_19 Corcacel_Cornel_Ax_25 Corcacel_Cornel_Ax_26 Corcacel_Cornel_Ax_20