Andreescu, Jana

ANDREESCU, Jana – pictor. S-a născut la 6 iulie 1951 în Brăila. Este absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti (1973), unde a avut profesori pe Ileana Balotă, Traian Brădean şi Ion Ţarălungă.  Membră a U. A. P. R. (1991);  Membră fondatoare a Grupului „Axa” (1995). A activat ca profesor la Palatul Copiilor din Galaţi, Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” şi Colegiul Universitar „Studium”.

748 5. Jana Andreescu, Marina - Copy

2. Andreescu Jana, Marină - Balcic, acuarelă, 50 x 70 cm - 748

Expoziţii personale: Bucureşti (1973, 2002); Galaţi (1976, 1980,1984, 1988, 1994, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2012, 2017, 2020), Călăraşi (2003), Veneţia, Italia (2001);Viena, Austria (2005); Brăila (2007, 2016); Roma, Italia  (2010); Tecuci (2012).

4. Andreescu Jana, Semnele pamantului III - Copy

748 3. Andreescu Jana, Marină - Jazz I, acuarelă, 46 x 63 cm - Copy

Participări la expoziții de grup (selecție): Din 1974 participă la toate Saloanele și expozițiile Filialei Galaţi a U. A. P. R. ; Cluj (1976); Salonul de grafică, Bucureşti (1977, 1987, 1988, 1990, 1994, 1995); Salonul Moldovei, Galaţi (1990); „Trei filiale dunărene „Galați, Brăila, Tulcea”, Galeria de Artă „Apollo”, București” (1992); „Conformism, nonconformism”, Galaţi (1999); Conferinţa Naţională Kivanis (2001); Salonul Naţional de Artă, Bucureşti (2006); „Sacru şi profan”, Bârlad (2007); Bienala Artelor „Ion Andreescu”, Buzău (2008); Bienala Artelor „Cezar Ivănescu”, Galaţi (2009); Saloanele Moldovei Bacău-Chişinău (2009); Centrul Cultural Roman, Paris, Franţa (1997, 2002); Expoziţie la Anne Ghez, Paris (1998); Expoziţia Sinaide Ghi, Roma (2000); Grafică umoristică, Belgia (2001, 2003, 2005, 2007); Expoziţie de grafică, Viena; Freiburg; Centrul Cultural Român, Veneţia (2001); Duplex Călăraşi-Silistra, Bulgaria (2003); Quincy, Illinois, S.U.A.; Lyon, Franţa (2004, 2006); Bosnia Herţegovina; Muzeul Quartier, Viena, Austria; Centrul Cultural, Viena, Austria (2005); Bruxelles, Belgia (Minicart-Europa); Pessac, St. Gaudens, Franţa (2007);  Havinkartano Hauho, Finlanda (2008); Muzeul de Artă Balcic, Bulgaria (2009, 2010); Torino, Italia (2011); „Acuarela”, Galeria de Artă „Simeza”, București (2013);  Salonul de Grafică, București (2014); „Plasticieni la Dunărea de Jos”, Five Plus Art Gallery, Viena, Austria (2015); Festivalul Internațional ARTE, Iași (2016); „Artiști gălățeni de la Dunărea de Jos”, Palatul Parlamentului (2016); „Salonul Dunării”, Holul Universității „Dunărea de Jos”, Galați (2017); Salonul  Național de Plastică Mică Brăila (2020, 2021); „Mister cromatic”, Foaierul Teatrului „Toma Caragiu”, Ploiești (2020); Bienala Națională de Artă „Camil Ressu”, Galați (2020) ); Expoziția „2000#20 Art”, Galeria de Artă Brăila (2020).. Participări la tabere de creaţie: Dragoslavele (2000); „Acuarela”, Celic-Dere-Argamum, Tulcea (2005, 2006, 2009); Balcic (2009, 2010); Jaderdina, Zadar, Croaţia (2010); Stara Zagora şi Varna, Bulgaria (2012); Ostrov (2012); Tabăra Internațională de la Cherni Vrah, Bulgaria (2019) ); Tabăra de Creație Plastică „Culorile speranței”, Ploiești (2020).

8. Jana Andreescu, Jazz 2 - Copy

Distincţii: Premiul Municipiului Galaţi cu Grupul Axa (1999), Premiul Patriarhiei Române (2000); Premiul Organizaţiei Naţionale a Femeilor din România (2001); Premiul Municipiului Galaţi (2003); Diploma de Merit a Municipiului Călăraşi (2003), Medalia Meritul Cultural, clasa a II-a, Categoria C – „Artele plastice” (2004); Diploma Profesor de Performanţă (2006, 2008). Premiul „Gheorghe Lazăr”, clasa. I (2006); Premiul revistei Porto-Franco (2010); Diploma guvernatorului oraşului Varna, Bulgaria (2012); Premiul Filialei Galaţi a U. A. P. R. la Secțiunea Grafică (2016). Lucrări în colecţii de stat şi particulare din ţară şi străinătate: Danemarca, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, S.U.A.

11. Jana Andreescu, Interferente 3 - Copy

12. Jana Andreescu, Interferente 4 - Copy

Creatoare de mare sensibilitate, Jana Andreescu practică o pictură cu rezonanţe poetice, în care lirismul nu este debordant, ci reţinut şi reflexiv. Imaginile plăsmuite de ea îşi găsesc repede drum spre sufletul iubitorilor de artă. Lucrările se disting prin unitate stilistică, acurateţe, ancadrament îngrijit, dar mai ales prin calitatea şi expresivitatea execuţiei.

748 6. Jana Andreescu, Delta - Copy

Artista stăpâneşte ştiinţa compoziţiei, a organizării suprafeţelor şi maselor de culoare, o reţea de curbe străbate spaţiul plastic, ansamblurile rezultate sunt întotdeauna coerente şi echilibrate.

748 7. Jana Andreescu, Danubiana II - Copy

748 9. Jana Andreescu, Interferente 2 - Copy

748 10. Jana Andreescu, Timpul - Copy

Cochilii de scoici şi de melci marini, bărci, arcade semicirculare şi ogivale, fațade de edificii, fructe, frunze, flori în ghivece, fele de fel de recipiente, obiecte de uz casnic şi de mobilier, sfeșnice, săbii, instrumente muzicale, fragmente arheologice, drapaje sunt motive care apar des în picturile sale, dar de fiecare dată sunt grupate într-un anumit fel, configurate într-o anumită gamă cromatică. Totul este făcut cu o stare de spirit dominată de linişte, în care tensiunile şi conflictele sunt excluse.

14. Andreescu Jana, Lumea apelor - Copy

Explorând cu pasiune lumea realului, pe care nu o abandonează niciodată, artista extrage „ipostaze” (acesta este şi titlul unui ciclu de lucrări), secvenţe pe care le recreează conform viziunii sale, adesea cu valenţe decorative, restituindu-le înnobilate de propria sensibilitate. Tuşele sunt dinamice, viguroase sau suple, mâna graficienei se simte şi în pictură în felul în care ea plasează elementele în spaţiu, în ritmul scriiturii, în felul cum desenul susţine discursul cromatic. Acuarelele ei au transparenţă şi fluiditate, sunt executate dintr-o suflare, spectacolul policrom al naturii este sugerat cu un penel proaspăt şi sigur. În arta decorativă s-a afirmat în domeniul tapiseriei (tehnica „hautte-lisse) şi a imprimeului.

748 13. Jana Andreescu, Interferente 5 - Copy

Lucrările sunt mai toate compoziţii abstracte, realizate în tonuri de un subtil rafinament coloristic (în tapiserie) sau mai vesele şi exuberante (în imprimeuri). Uneori apelează şi la alte materiale ca, de pildă, pielea („Oglindirea lui Icar”), fragmente de catifea, şnur, cuburi („Gând”, „Eclipsă”). Jana Andreescu este o excelentă constructoare de imagini. Lucrările ei poartă însemnele unei personalităţi lucide, echilibrate, animată în ceea ce creează de sentimentul perenităţii operei de artă.

748 15. Andreescu Jana, Metaforă - Copy

Bibl.: Maria Magdalena Crișan, Artiști gălățeni, Editura Meridiane, București, 1986; Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma, Galaţi 1999; Alexandru Cebuc,Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. V, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2003; Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Editura Alma, Galaţi, 2004; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura “Sinteze”, Galaţi, 2013; Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni, ediţia I, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Editura „Terra”, Focşani, 2007; ediția a II-a revăzută și întregită, Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2013;  Ghiță Nazare, 50 + 1, Editura „Axis Libri”, Galați, 2015; Corneliu Stoica, Parcursuri artistice, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, 2019.