Sava David

1. David Sava, Amintiri 0. David Sava, Fotografia artistului  DAVID SAVA

DAVID, Sava – pictor, designer. S-a născut la  30 octombrie 1957 în comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, Secţia Artă Monumentală – Restaurare, clasa profesoarelor Rodica Lazăr şi Simona Vasiliu Chintilă, promoţia 1982. Este membru al U.A.P. R. din 1991. Profesor la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin”. Preşedinte al Filialei Galaţi a U. A. P. R. din 2016. Membru fondator al Grupului „Axa”.

2. David Sava, Aer venetian

Expoziţii personale:

Bacău (1987, 2011);

Galaţi (1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000, 2002, 2009, 2011, 2017);

Tecuci (1998, 2007, 2010, 2013);

Constanţa (2011);

Tg. Jiu (2011).

3. David Sava, Lumina, contrast, culoare

Participări la expoziţii naţionale:

Expoziţia Tineretului „Triplex”, Baia Mare (1988);

Salonul Republican de Grafică, Sala Dalles, Bucureşti (1989);

Salonul Naţional de Pictură şi Sculptură, Teatrul Naţional Bucureşti (1991),

„Natura statică”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (1994);

Salonul Naţional de Artă Romexpo (2001);

Bienala de Artă „Ion Andreescu”, Buzău (2007).

4. David Sava, Palazzo Bernardo

Participări la expoziţii organizate în străinătate:

Galeria „Blu di Prusia”, Padova, Italia (1997);

Centrul Cultural Român, Paris, Franţa (1997);

Centrul Cultural Român din Viena, Austria (2003);

Galeria „Aripa”, Torino, Italia (2011).

5. David Sava, Venetia

Participări la tabere de creaţie:

„Arta ca viaţă”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2004);

„Acuarela”, Argamum – Celic Dere, Tulcea (2008);

„Pro Boholț”, Boholț, Beclean, Brașov (2017).

6. David sava, Ponte

Din 1994 s-a lansat în design-ul vestimentar, imprimând o notă proprie creaţiei în acest domeniu şi obţinând succese remarcabile la nivel naţional.

7. David Sava, Casa la Boholt

Lucrări de artă monumentală:

„Aripi”, ”Sonoritate – Ritm – Formă” (pictură murală, 60 m. p., Sediul Primăriei Municipiului Galați, 2017).

9. David Sava, Poarta (Boholt)

Distincţii:

Premiul Municipiului Galaţi (1997, 2002, 2003);

Premiul „Salvador Dali”, Gala Express TV;

Premiul Gianfranco Ferre, Gala Culturii Ggălăţene;

8. David Sava, Curte la Boholt Ordinul şi Medalia Meritul Cultural, clasa a II-a, Categoria C „Arte Plastice” (2004);

Premiul I la Festivalul „Magia Modei”, Galaţi (1995);

Premiul Special al Juriului, Festivalul Naţional de Modă Iaşi, colecţia „Ritm, formă, culoare” (1991);

Premiul de excelenţă şi Medalia „Ambasadorii performanţei”, Trustul de presă „Ambasador” (2005);

Marele Premiu şi Diploma de Excelenţă pentru cel mai bun brand din România în industria confecţiilor, Mamaia, Salonul Naţional al Colecţiilor şi al Tendinţelor (2006);

Premiul de Excelenţă pentru cea mai originală şi personalizată colecţie, Mamaia, Salonul Naţional al Colecţiilor şi Tendinţelor (2006);

Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Galați (2017).

Premiul de Excelență la Secțiunea Pictură, Galeria Artelor, Filiala Galați a U. A. P. R. (2017).

10. David Sava, Prospetime (Boholt)

Lucrări purtând semnătura sa se găsesc în colecţii de stat şi particulare din România, Germania, Italia, Grecia, Israel, S.U.A., Franţa, Turcia.

 

11. David Sava, Impresii
Într-o primă fază a evoluţiei sale, Sava David s-a afirmat ca un autentic poet al florilor. Ipostază deloc uşoară, dacă avem în vedere că motivul floral a fost pictat de peneluri celebre ale artei româneşti. Trei sunt modalităţile de abordare a acestora. Într-o primă serie de tablouri, buchetele florale sunt proiectate pe fundaluri neutre, uşor decorative. Predomină alburile cu nuanţe reci sau calde, limoniurile, griurile deschise. În cromatica lor se află germenii care fac trimiteri la unele tonalităţi ale buchetului, tratat pictural, elaborat cu meticulozitate, cu un deosebit simţ al echilibrului, al aşezării în pagină.

13. David Sava, MesteceniÎntr-o a doua categorie sunt incluse pânzele în care fondul este foarte bine lucrat, formând un tot unitar cu buchetul, iar în a treia, florile sunt doar pretexte, motive de la care artistul porneşte pentru a exprima o largă claviatură sufletească, tablourile constituindu-se de fapt ca nişte metafore plastice („Poem vegetal”, „Flori în verde sonor”, „Flori în lumină”). După o serie de lucrări inspirate de arhitectura şi gondolele Veneţiei, artistul îşi orientează discursul plastic spre zonele picturii abstracte. Ceea ce îl preocupă mai mult acum este culoarea, explorarea virtuţilor simbolice ale acesteia.

19. Sava David, Iarna, u.p., 90 x 80 cm.De altfel, două din expoziţiile sale chiar s-au intitulat „Culoarea, ca expresie” şi „Culoarea”. Nucleele cromatice sunt grupate în jurul unui centru de interes, în care pasta este aşezată de obicei cu cuţitul de paletă în straturi groase, ea uniformizându-se şi fiind mai diluată spre extremităţi. Zonele liniştite, rămase aproape la stadiul de eboşă, alternează cu altele mai tumultuoase. În acestea din urmă, uleiul este mai frământat, tuşele fărâmiţate, iar liniile se arcuiesc şi se întretaie urmărind parcă fluxul unei memorii aflate la interferenţa dintre ordine şi haos. În tablouri ca „Noapte de vis”, „Dimineaţa”, „Cromatică spaţială”, „Trecere”, artistul ajunge la o organizare compoziţională desăvârşită. Dispunerea culorii este făcută în mase largi, în registre orizontale şi verticale. Stările sufleteşti pe care le exprimă sunt şi ele diferite, de la linişte, calm, până la frământare sau dramatic.

14. David sava, Lumina griurilorLucrările din seria „Ochilor” sunt admirabile metafore ale adâncurilor insondabile ale sufletului omenesc sau ale unui cosmos căruia fiinţa noastră încearcă să-i cunoască tainele şi dimensiunile. Colorist sensibil, mânuind gama griurilor delicate dar şi a tonurilor şocante, puternice, Sava David este în acelaşi timp un explorator redutabil al spaţiului oferit de suprafaţa picturală. Lucrările sale au o arhitectură echilibrată, spontaneitatea apare mai mult ca efect al elaborării atente. Combustiile lăuntrice puternice, stările antinomice trăite creează conflicte şi tensiuni disputate între masele de culoare. Acestea însă asigură dinamismul formelor ce ocupă suprafaţa spaţiului plastic, creează acele ritmuri cromatice care fac să ne gândim la o structură simfonică a pânzelor sale, capabilă să încânte, să pună pe gânduri, să neliniştească, să declanşeze întrebări.

16. Sava David, Culoarea mea preferata
Bibl.: Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma, Galaţi, 1999; Alexandru Cebuc,Vasile Florea, Negoiţă Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români contemporani, vol. V, Editura Arc 2000, Bucureşti, 2003; Năstasă Forţu, Orizonturi artistice contemporane, Editura Pan Europe, Iaşi, 2006; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. I, Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura „Sinteze”, Galaţi, 2013; Corneliu Stoica, Dicționarul artiștilor plastici gălățeni, Editura „Axis Libri”, Galați, 2013; Corneliu Stoica, Parcursuri artistice, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galați, 2019.

Corneliu STOICA

18. David Sava, Octombrie