Panciu Zoița-Nicoleta

Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_07 Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_10Artist plastic și drd Panciu Zoița-Nicoleta
Doctorand; Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași,  România, specializarea pictură.
Master-artă.
Universitatea Națională de Arte ”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași,  România, specializarea: strategii vizuale de reprezentare în artele decorative și design.
Licență în artă.
Universitatea de Arte ”George Enescu”, Facultatea de Arte Plastice Decorative și Design, Iași,  specializarea- Arte plastice decorative
Licență în artă sacră și teologie,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Teologie Ortodoxa ,, Dumitru  Staniloaie”, Iaşi –specializarea restaurare conservare artă- sacră
Studii Liceale
Colegiul Național de Artă  Constanța,  specializarea: pictură de șevalet.
2014- 2017- Activitate de cercetare artistică și științifică  ( Maramureș)
2017- Colaborator și consultant artistic  Euro -Star- România

Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_01
Cursuri educaționale:
2017-Specialist în cultură și artă- Ministerul Culturii
2009  – Definitivat
T.I.C. – 2009
Maneger educaţional – 2009
Competențe TIC – 2012
2010 –  Curs de scoală de vară Natură si cultură, Tulcea
2011 – Diplomă pentru absolvire a Școlii de Vară „ Natură și Cultură” Tulcea
2018- Curs – antreprenoriat cultural Universitatea Ovidius Constanța
Bursier Posdru- Certificat Posdru Titlul proiectului: „PLURI ŞI INTERDISCIPLINARITATE ÎN PROGRAME DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE” Institutul de Cercetare a Calității Vieții,  Academia Română, București
Diplomă de premiere-pentru rezultate excelente în cadrul proiectului-  Institutul de Cercetare a Calității Vieții,  Academia Română, București
Afilieri- Filiala U.A.P-Tulcea
Membru- AGIRO
Membru- Iart Internațional

Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_09 Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_08
Expoziții și premii.
2007 –Expoziţie personală de pictură: MARINE I, Biblioteca Judeţeană Panait Cerna, Tulcea
2009- Expoziție personală de pictură ,, Marine și orient II la Plazza Mall-Tulcea
2010 –  Expoziţie personală de pictură: MARINE III și orient, Casa de Cultură a Sindicatelor, Tulcea
2011- Gala tinerelor talente Tulcene, Expozitie de pictură. Centrul Cultural ,,Jean Bart,,Tulcea
2016- Expoziție de pictură,, Retrospectivă,, Casa de Cultură a Municiupiului Iași, ,, Galeriile de Artă Fundației Emil Alexandrescu,,
2017- Expoziție de pictură la Galeriile de Artă,, Virgil Coman,, Constanța.
2017 –Diplomă de excelență la Expoziția de artă plastică ,, Identității Eșene,, Galeriile de Artă Ion Neagoe, Casa Corpului Didactic Iași.
2016 – Diplomă de merit la Festivalul de Artă Internațional-Art Viziuni Contemporane,
Iași    Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_06
2016 –Premiul I- Expoziția Internațională- Concurs ,,Învingător prin Artă,, ediția a -VII-a, Iași
2016 –Premiul II-Expoziție internațională de artă vizuală Orașul meu de suflet- Iași
2016 – Diplomă de excelență la Expoziția de artă plastică, Fabricat în România- Palas Mol Iași
2016- Diplomă de excelență la Expoziția de artă plastică, Poveste de iarnă – Galeriile  de Artă Casa Corpului Didactic Iași
2015 – Diplomă de excelență în artă- la expoziția-Femeia din inima noastră, 8 martie-Muzeul de Artă Tulcea
2015 – Diplomă de excelență-la Eexpoziția de Artă Vizuală organizată în cadrul Festivalului internațional,, Arta și tradiția în Europa,, ediția a-VI-a
2015 – Diplomă Premiul- I-la Festivalul internațional-Concurs,, ANELISSE,, Ediția a-II-a 28 iunie 2015 Iași
2015 – Diplomă Premiul II-la Expoziția internațională 1 iunie-Copilul, Ambasadorul  prieteniei între popare-ediția a-IV-a Iași 2015
2015 – Premiul al II-lea la Expoziția Internațională – Concurs „ ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”
2014 – Diplomă de excelență,, micul etnograf – Muzeul de Etnografie și Artă Populară,
Tulcea. Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_05
2013- Distincție de merit Episcopia Tulcii
2011 – Diplomă de onoare la „Hawaiian Beach Party”, Ambasada Statelor Unite la Bucuresti.
2010 – Diplomă de onoare ,,Tradiții si obiceiuri populare” Muzeul de Artă Populară Tulcea.
2010 – Diplomă pentru măestrie în grafiti, Primăria Tulcea
Festivaluri, conferințe, congrese și simpozioane.
2017 – Festivalul Internațional „Artă și tradiție în Europa”, Ediția a VIII-a, Iași- certificate participare.
2016 – Congresul Internațional al XXXVIII-lea și Școala Internațională de Vară  organizat de Adunarea Generală AGIRO, Eforie Sud, Constanța- Diplomă participare.
2014 – Congresului internațional de muzicologie,Ediția a-II-a Timișoara- Diplomă participare.
2016 – Festivalul Internațional „Artă și tradiție în Europa”, Ediția a VII-a, Iași- Certificat participare.
2015 – Festivalul Internațional „Artă și tradiție în Europa”, Ediția a VI-a, Iași- Certificat participare.
2015 – Simpozionul Internațional „PORTRETE DE DASCĂLI”, Ediția a VII-a, Veliko Gradiște, Serbia- Certificat participare.
2015 – Simpozion Internațional „Literatura și celelalte arte”, Ediția a VII-a, Iași- Diplomă de participare.
2015 – Simpozion Internațional ,,Artă și creativitate,, Sibiu- Diplomă
2014 – Simpozionul național,, Artă societate și cultură în România interbelică,,desfășurat la Muzeul de Artă Timișoara 5-7noiembrie- participant.
2016 – Conferință internațională,, Național și Universal,, Iași – Certificat conferință.
2015- Conferința Internațională „ETIC ȘI ESTETIC ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII Educație și modelare personală prin artă”, Academia Română, Filiala Iași- Certificat conferință.
2015 – International Conference,,Young researchers in the social sciences – Timișoara-Certificat Conferință.
2015 – Conferință Internațională „Educația Artistică: Realizările trecutului și provocările prezentului”, Chișinău, Republica Moldova- Certificat Conferință.
2015 – Conferință internațională,,Național și Universal,, Iași- Certificat Conferință.
2014 – Sesiune de comunicări „Pluri și interdisciplinaritate: abordări actuale” organizată în cadrul Conferinței internaționale Quality of Life: a hallenge for Social Policy, București
Participant la numeroase expoziții naționale și internaționale de pictură, conferințe, congrese, simpozioane etc. Articole publicate la diferite activități științifice (albume de artă, reviste BDI, volume conferințe, etc) Participant la numeroase festivaluri și proiecte culturale, membru de juriu la diferite activități artistice, organizator și coordonator de activități. Conceptul lucrărilor evidențiază unitatea compozițională și rolul viziunii artistice în realizarea compozițiilor tematice, pornind de la conceptual ,,marine și orient,, scenele compoziționale evidențiază ansamblul artistic într-un spațiu complex,  sructuri  plastice într-o formă actuală a artei contemporane.

Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_04 Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_03 Zoita_Nicoleta_Panciu_Ax_02