Manole Aurel

Manole Aurel
(1953 – 2015)
Aurel_Manole_Ax_04 Aurel_Manole_Ax_01
MANOLE, Aurel – pictor (n. 17 aprilie 1953, satul Căuieşti, comuna Drăguşeni, județul Galați – m. 8 noiembrie 2015, Galați). A absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iaşi, Secţia Pedagogia Artei şi Desen (1979) şi Facultatea de Arte Decorative şi Design a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi (1996). Doctorat în arte vizuale la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, conducător, prof. univ. dr. Mihail Mănescu (2009). A fost membru al UAPR din 1990, iar din 2006 a îndeplinit funcţia de preşedinte al Filialei Galaţi a U.A.P.R . până la data decesului .

Aurel_Manole_Ax_15 Aurel_Manole_Ax_14A întreprins studii în domeniul artelor decorative aplicate, concretizate în invenţia „Amestec de fuziune cromatică, procedeu de realizare şi instrumente de lucru”, brevetată în 1997 de OSIM Bucureşti şi care se referă la mijloacele de obţinere a „pictografiei”. A fost membru al mai multor asociaţii şi fundaţii din ţară şi din străinătate: AFRA (Asociaţia Artiştilor Francezi şi Români), Paris, Franţa; Asociaţia Europeană de Science Fiction; preşedinte al Fundaţiei de Creaţie „Astralis”, Galaţi; preşedinte onorific al Cenaclului de Arte Vizuale şi Literatură de Anticipaţie „Sfera”, Brăila. A debutat cu o expoziţie individuală în 1977 la Iaşi, fiind încă student, iar mai apoi, începând din 1980, şi-a organizat peste 70 de expoziţii personale în ţară (Galaţi, Bucureşti, Bacău, Cluj-Napoca, Iaşi, Craiova, Piatra Neamţ, Râmnicu Vâlcea, Tecuci, Bârlad, Mangalia, Tulcea), dar şi în străinătate: Fayence, Franţa (1990); Centrul Cultural Român, Paris, Franţa (1992), Fundaţia Light, Ithaca, New York, S.U.A. (2002, 2003).

Aurel_Manole_Ax_13 Aurel_Manole_Ax_12A participat la Taberele de creaţie de la Anina, Caraş Severin (1984);  Lazarea, Harghita (1987); Lugoj, Timişoara (1989); Amara (1989); Reşiţa (2005, 2007, 2008); Celic Dere, Tulcea (2006, 2007); Tabăra Internaţională de pictură „Malko-Târnovo”, Bulgaria (2008); Tabăra Internaţională de pictură Plopeni, Prahova şi Herculane, Caraş-Severin (2008), precum şi la Congresele Europene de SF de la Fayence – Franţa (1990), Freudenstadt – Germania (1992), Insula Jersey – Marea Britanie (1993), Vilnius – Lituania (1996), Dortmund – Germania (1999), Gdynia – Polonia (2000) şi Praga (2002). De asemenea a fost prezent la Convenţiile Mondiale de science fiction de la Glasgow (1995) şi Los Angeles (1996). În perioada 1993 – 2015 a fost coordonator al Programului de Artă Vizuală al Taberei Internaţionale Anuale, cunoscută ca Academia de Vară „Atlantykron”, organizată pe o insulă misterioasă, cu vegetaţie luxuriantă, numită Inelul de Piatră, situată pe Dunăre, la aproape un kilometru în aval de ruinele Cetăţii Capidava, fostă fortificaţie geto-dacică, devenită castru roman în timpul Împăratului Traian. A publicat la Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi lucrările: „Promovarea artei şi culturii europene prin educaţie” (2005), „Utilizarea paradoxului vizual ca mijloc de conştientizare în autoevaluare” (2005), „Citirea şi interpretarea imaginilor” (2005), „Creativitatea, principiile de design şi învăţarea exponenţială”, (2006), şi „Noi modalităţi şi soluţii de amestec al culorilor. Fuziuni cromatice dirijate în practica picturii” (2009, teza de doctorat). Distincţii: Premiul III la arte vizuale ROMCOM, Piteşti (1988); Marele Premiu de Anticipaţie, Amara (1989); Premiul naţional pentru arte vizuale ROMCON, Bucureşti (1990); Marele Premiu pentru Arte Vizuale EUROCON, Fayance, Franţa (1990); Premiul III pentru grafică la Concursul de Arte Vizuale „Panait Istrate”  (1991); Premiul pentru artă fantastică EUROCON, Vilnius, Lituania (1996); Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria C – „Artele plastice” (2004). Lucrări ale sale se află în colecţii de stat şi particulare din România şi din Anglia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Israel, Lituania, Olanda, Polonia, Spania, S.U.A..

Aurel_Manole_Ax_11 Aurel_Manole_Ax_10
Opera lui Aurel Manole este bogată, diversă şi complexă. A cultivat deopotrivă pictura, grafica şi pictografia, dar s-a manifestat cu reuşite de-a dreptul impresionante şi-n arta decorativă (tapiseria tridimensională). S-a exprimat în toate genurile: peisaj, natură statică, flori, portret, nud, compoziţie. A fost atras atât de pictura figurativă cât şi de cea abstractă. În creaţia sa întâlnim mai multe cicluri: „Efemeride”, „Engrame”, „Oraşul”, „Insula”, „Vitralii”, „Troiţa”, „Structuri”, „Semne”, Cetăţuia”, „Coline”, „Amintiri” „Eu şi satul”, „Modele” etc. În conceperea lucrărilor, artistul porneşte în general de la datele realului, pe care le simplifică, le transfigurează, le ridică la rangul de metaforă şi simbol. Oraşul, de pildă, este văzut ca o aglomeraţie urbană, de unde şi reprezentarea lui printr-o foarte ingenioasă ţesătură de linii şi planuri verticale, orizontale sau oblice. Elementele care compun compoziţia tablourilor iau forme geometrice de conuri, cuburi, cilindri, arcuri, discuri, forme ce amintesc de gramaticile cubiste şi constructiviste. Coloritul este sobru, redus la tonuri de roşu închis, negru, griuri de diferite nuanţe. „Insula”, din ciclul de tablouri grupate sub acest titlu, este văzută şi ca un simbol al izolării, al meditaţiei necesare creaţiei, dar şi ca un spaţiu mirific, cu vegetaţie abundentă, unde artistul a trăit clipe de neuitat în mijlocul naturii.

Aurel_Manole_Ax_09 Aurel_Manole_Ax_08Petrecându-şi copilăria şi adolescenţa într-un sat ascuns între dealurile Covurluiului, Căuieşti, cu locuri încărcate de istorie (în pământul unei livezi de la cunoscuta Mănăstire Adam au fost descoperite rămăşiţele unei biserici din secolul al XVII-lea), Aurel Manole a apelat peste ani la memoria sa afectivă şi le-a evocat în culori calde în ciclurile „Cetăţuia”, „Coline”, „Amintiri” şi „Eu şi satul”. Preocupat îndeaproape de figura umană, a reprezentat-o în ipostaze şi atitudini diferite atât în portrete cât şi în compoziţii cu două sau mai multe personaje.

Aurel_Manole_Ax_07 Aurel_Manole_Ax_06
La  tehnica pictografiei Aurel Manole a ajuns pornind nu de la monotipie, cum au crezut mulţi, ci de la o tehnică mult mai veche, aceea a encausticii. Pictate pe lemn caşerat, faianţă, carton, hârtie, sticlă, placaj melaminat, pânză, tablourile create în această tehnică sunt peisaje imaginare, proiecţii ale unei lumi posibile dincolo de cunoştinţele noastre sau dincolo de actualele limite ale cunoaşterii umane. Imaginile vizuale plăsmuite de el ne poartă prin locuri de pe planete misterioase, care farmecă ochiul şi înalţă spiritul prin ineditul lor (ciclurile „Planeta Zeta”, „Planeta Corianică”). Culoarea nu este niciodată aspră, rugoasă, ci dobândeşte sonoritate şi strălucire, tonurile se întrepătrund întocmai ca-n encaustică. Lucrările de tapiserie tridimensională au surprins la vremea când au fost expuse prin ideile vehiculate de artist, cât şi prin realizarea plastică. Concepute ingenios, obiectele decorative închipuie forme şi volume diferite: rădăcini, vârtelniţe, trunchiuri de copaci, şerpi, cuiburi de păsări, liane etc. Aurel Manole a valorificat firul de lână sau de bumbac, sfoara de Manilla (în forma naturală sau colorată), fibrele de sisal şi alte materiale sintetice, alcătuind compoziţii decorative ce pot ornamenta oricând spaţii interioare mai mici sau mai mari, înlăturând monotonia sau rigiditatea pereţilor, alăturându-le acestora frumuseţea şi nobleţea artei autentice. Unele lucrări, ca cele reprezentând cuiburi sau liane, creează chiar acea atmosferă de mister specifică Deltei sau bălţilor Brăilei, amintindu-ne într-un fel de proza şi minunatele descrieri ale lui Mihail Sadoveanu.  În lucrările create în cheie abstractă pictorul mizează mult pe forţa senzorial-expresivă, emoţională a culorii, pe virtuţile poetice şi muzicale ale acesteia.

Aurel_Manole_Ax_05 Aurel_Manole_Ax_03
Bibl.: Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma, Galaţi, 1999; Corneliu Stoica, Identităţi artistice, Editura Alma, Galaţi, 2004; Corneliu Stoica, Întâlniri confortante, Editura Sinteze, Galaţi, 2007; Corneliu Stoica, Interferenţe, Editura Sinteze, Galaţi, 2009; Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. II,  Editura Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Popasuri ale privirii, Editura „Sinteze”, Galaţi, 2013; Corneliu Stoica, Dicționarul artiștilor plastici gălățeni, Editura „Axis Libri”, Galați, 2013; Corneliu Stoica, Destine artistice. Membri și colaboratori ai Filialei Galați a UAPR, Editura „Axis Libri”, Galați, 2017.

Corneliu STOICAAurel_Manole_Ax_02