Expozitie de pictura si desen. Florin Bârză, la Crowne Plaza Hotel Bucharest

Florin_Barza_Ax_2Expozitie de pictura si desen. Florin Bârză, la Crowne Plaza Hotel Bucharest. Organizator, Galeria de Arta Elite Prof Art.
Modul elocvent în care Florin Bârză așează culoarea pe suport, conturează sugestii specifice viziunii sale, ivite din perimetrul emoției directe, concordând cu o anumită plenitudine a trăirii în fața motivului. Declanșând senzații privirii, provocând-o să iscodească forme sugerate și nu definite, evocate într-o latență inducând expresivități și derapaje fove pe alocuri, pictura lui Florin Bârză are caracteristicile ei vivante prin suprafețele colorate care, aflate la limita figurativului, sunt stilizate și interpretate, astfel încât, relațiile tonale să pară instantanee, prin gestica indusă de urma penelului și de materia cromatică. Artistul relevă dimensiunea spirituală a ființei lui, partea ei diurnă, de luminozitate și expresie, făcând asociații rafinate de nuanțe, care vorbesc despre totalitatea sentimentelor sale ce transpar în peisaje, în tratarea nudului și în compozițiile cu trimitere stilistică spre zona abstractului, imprimând ochiului iluzii și tot felul de închipuiri osmotice rezultate din modul de aplicare al culorii. Peisajul enunță nu numai aspecte ale naturii descrise în suprafețe plate sau în relief, însumând notele de impresie de o clipă, care îl fac pe autor să devină retractat în interioritatea sa, dar vorbește și despre întreaga forța și poezia demersului său artistic, decupate din variatele stări emoționale ce transpar sincer în imaginile create.

Florin_Barza_Ax_5Din nenumăratele cercetări personale asupra culorii, artistul concluzionează faptul că, realizarea succesiunilor de suprafețe compactate de pastă, îi permit să argumenteze starea avută în fața vegetației, înconjurând așezări arhaice, mărginind cerul în registrul inferior și devenind limite pentru planurile compoziției. Cadre vizuale din Sozopol, Balcic, Terchirghiol, Veneția sunt străbătute de un aer nostalgic și de o frumusețe cuceritoare datorită caracterelor pictogene ale acestora, surprinse de artistul interesat de problematica stilizării și personalizării elementelor figurative. Există două tipuri de peisaje în pictura lui Florin Bârză. Cele policrome, realizate cu mult lirism în ceea ce privește modul de structurare a tentelor, în care spații ample de tonalități sunt alăturate planurilor unde cromatica este o metamorfoză de culori calde, bine alese, pentru a crea starea de liniște impusă de motivul pictural.

Florin_Barza_Ax_1 Cealaltă abordare, unde detectăm în alb/negru, aspecte rurale surprinzând colțuri de sate ce impun prin pitorescul lor definiții ale picturalității, conțin soluții de modelare a negrului prin diluții și accente, presărâd astfel, lumini și umbre în lucrările deosebit de plastice. Aceleași nuanțe de ecleraj, citim și în desenele în cărbune, evocând liniile unduioase ale trupului feminin, grafiate printr-un duct mai subțire sau mai elaborat, contribuind la frumusețea compozițiilor cu unul, două sau trei personaje, studiate de artist în raccourci-uri diverse, demonstrând atenție pentru proporții, perspective, corectitudinea numărului de aur. În aceste nuduri, preocuparea pentru senzualitate este subordonată armoniei de ansamblu și schemei compoziționale, de fiecare dată, inedite, implicând trasee poliaxiale. Corpul femeii este transpuns și în pictura pe pânză, numai că aici, aceasta devine doar un pretext de a descoperi efecte plastice rezultate din alăturările de oranj și roșu, ori din griuri obținute din amestecuri de complementare, ce stau împreună cu vecinătăți de albastru și verde, într-o pliere asonantă pe suport, făcând să transpară coordonatele unor osmoze coloristice de impact. Un expresionist, cu inedite scăpări fove în gestualismul travaliului artistic, Florin Bârză redescoperă plăcerea de picta și de a desena, ori de câte ori culorile rămân o modalitate de a-i defini identitatea, cu repere estetice personalizate, în sensul că, recunoaștem pe simeze caracterele stilul personal.

Ana Amelia Dincă,
critic de artăFlorin_Barza_Ax_4 Florin_Barza_Ax_3