Dumitrescu Sergiu

Sergiu_Dumitrescu_Ax_14 Sergiu_Dumitrescu_Ax_01Dumitrescu Sergiu
(1954 – 2016)

DUMITRESCU, Sergiu – sculptor (n. 23 decembrie 1954, Galați – m. 1 februarie 2016, Galați). Încă din perioada când era elev la Liceul „Vasile Alecsandri”, a frecventat atelierul sculptorului Mihai Mihai, ca mai apoi, în 1977, să fie admis la Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, clasa profesorilor Vladimir Predescu şi Marin Iliescu. După absolvire (1981), a revenit la Galaţi și a lucrat ca metodist la Casa de Cultură a Studenţilor, profesor în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, consilier la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional şi manager al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, instituţie pe care a condus-o până la data decesului. Sergiu_Dumitrescu_Ax_02

A fost membru al U. A. P. R. din 1991, secţia sculptură. Din 1979 a început să expună în cadrul manifestărilor colective ale Filialei Galaţi a U. A. P. R.

Sergiu_Dumitrescu_Ax_15Și-a organizat mai multe expoziţii personale la Galaţi  (1986, 1987, 1989, 1993, 1995, 1998, 2001, 2015), Cuneo, Cissone, Italia (1995) şi a participat la numeroase manifestări de profil cu caracter naţional şi internaţional: Galeria „Orizont” Bucureşti (1984, 1989, 1997), Museo dell’Automobile, Torino, Italia (1992), Galeria “Arx”, Cissone, Italia (1995), Galeria „Piemonte”, Torino, Bienala de sculptură mică, Ravena, Italia (1996), Centrul Cultural Român din Paris, Franţa (1997), Galeria Căminul Artei, Bucureşti (2015), Galeria Five Plus, Viena, Austria (2015). S-a numărat printre artiştii care în 1995 au pus bazele Grupului „Axa”, fiind prezent cu lucrări în expoziţiile acestuia intitulate „Corpul uman”, „Natura moartă altfel”, „Gest, idee, sacrificiu”, „Oglinda”, „Fără titlu”, „Imposibila întoarcere”, „246”, „Agora act”, „Echilibru” etc. A participat la Tabăra de sculptură în piatră de la Piatra Neamţ (1983), Tabăra de sculptură în lemn de nuc de la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi (1996) şi la ediţiile din 1991, 1995, 1997 ale Taberei de sculptură în metal de la Galaţi, pe care le-a şi coordonat. Pentru Galaţi a realizat proiectul după care s-a construit în parcul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor „Troiţa Sf. Sofia”, ridicată în anul 2000 în amintirea Bisericii „Sfânta Sofia”, demolată de autorităţile comuniste în 1963, ca şi lucrările de artă monumentală „Veşmânt” (1991, Strada Brăilei, în faţa blocului R-2), „Veghea” (1995) şi „Ieşirea în lumină”  (1997), ambele aflate în Parcul „Cloşca” (Valea Ţiglinei I). În 2014 i-a apărut la Editura “Axis Libri” albumul de artă “Semne ale clipei”, conţinând reproduceri după lucrări de grafică şi sculptură, cu texte în limbile română şi engleză. A fost onorat cu distincţii precum: Premiul III la expoziţia concurs de la Cissone, Italia (1995); Premiul pentru talent şi ofensivă în arta plastică gălăţeană, acordat de ziarul „Viaţa liberă” (1995), Premiul Municipiului Galaţi (2012), Premiul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi (2015); Titlul post-mortem de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Galaţi” (2016). Lucrări ale sculptorului se află în colecţii de stat şi particulare din România, Anglia, Franţa, Italia, Germania, Grecia, Belgia, S.U.A., Australia.

Sergiu_Dumitrescu_Ax_13
Spirit interiorizat, deloc expansiv, înclinat mai mult spre meditaţie şi pătrunderea temeinică a semnificaţiilor filozofice ale unor adevăruri şi taine ale fiinţei umane şi Universului, Sergiu Dumitrescu a abordat în creaţia sa teme majore, strâns legate de existenţa pământeană a omului şi relaţia lui cu Divinitatea, eliberarea acestuia din răul care domneşte în propria fiinţă şi în societate. S-a inspirat în acelaşi timp din mitologie, din Biblie, din simbolistica astrologică şi creştină, a dat curs fanteziei sale găsind echivalenţe plastice sugestive pentru  exprimarea unor idei şi motive cu conotaţii adânci în istoria civilizaţiei omenirii şi a culturii popoarelor.

Sergiu_Dumitrescu_Ax_12A fost inventiv, deschis înnoirilor de limbaj şi cât a trăit nu s-a grăbit niciodată să expună mult sau să lucreze cu materiale perisabile, şi-a realizat fiecare lucrare cu o meticulozitate demnă de invidiat, a şlefuit-o până la perfecţiune, i-a imprimat acele însemne ale purităţii, rigurozităţii şi ale perenităţii creaţiei care să învingă timpul şi să rămână. A cioplit în piatră, marmură, în lemn (esenţe rare de mahon, păr african, paltin), a modelat fierul în forme şi volume monumentale, înnobilându-l cu atributele artei autentice. În unele lucrări, precum „Îmblânzitorul de păcate”, o adevărată pledoarie în lemn a eliberării omului de răul care sălăşluieşte în sine, „Incertitudinea existenţei”, compoziţie axată pe ideea eroziunii pe care timpul o exercită asupra fiinţei umane, „Gulag” sau „Trauma Ianus”, artistul este înclinat spre expresionism. Motive cu semnificaţii biblice sau inspirate din mitologia greco-romană şi egipteană stau la baza unor sculpturi pe care  le-a denumit „Supliciu”, „Înălţare”, „Arhanghel”, „Geneză”, „Prometeu”, „Icar”, „Sibilă”, „Iris”, „Nimfă”, „Centaur”, „Orion”, „Danaidă”, „Medeea”, “Ithaca”, “Cassiopeea”, “Efeb”, “Cer plutitor”, “Ichthys”, „Dioscurii” ş.a. Lucrări ca “Vergo”, “Gemeni”, “Selena”, “Taurra” îşi au sorgintea în simbolistica astrologică, în timp ce “Inorog trist” şi , “Calul danubian” înfăţişează animale fabuloase.

Sergiu_Dumitrescu_Ax_10 Sculpturile lui Sergiu Dumitrescu sunt admirabile metafore plastice ale condiţiei şi existenţei omului în univers, simboluri ale unor idei şi adevăruri etern umane. Se disting prin eleganţa ritmurilor, armonia proporţiilor şi tehnica execuţiei. Ca şi alţi confraţi, artistul preferă formele şi volumele simplificate, esenţializate, rigoarea geometrică, jocul subtil al luminilor şi umbrelor, al plinurilor şi golurilor. Linia sculpturilor sale este fluidă, imaginile sunt materializate printr-un superior dialog cu spaţiul, într-o ordonare armonioasă a suprafeţelor.

Sergiu_Dumitrescu_Ax_09Deşi destinate interioarelor, lucrărilor sale nu le lipseşte monumentalitatea, putând fi transpuse la mari dimensiuni şi amplasate în spaţii de for public. De apreciat la acest sculptor este şi ingeniozitatea cu care foloseşte în aceeaşi lucrare combinaţii de materiale diferite, unele neconvenţionale, îmbinându-le armonios, făcându-le purtătoarele unor mesaje profund umane. Seria lucrărilor inspirate de muzică şi de instrumentele muzicale, unele foarte vechi, reţine de asemenea atenţia prin ineditul formelor, prin delicateţea curbelor, dar mai ales prin felul în care Sergiu Dumitrescu ştie să sugereze chiar ritmurile şi vibraţia muzicii. Totodată, sculpturile din metal, destinate spaţiului public, vorbesc despre un creator inventiv, care găseşte soluţii adecvate armonizării şi convieţuirii lucrărilor sale cu arhitectura şi ambianţa mediului în care au fost amplasate.
Bibl.: Corneliu Stoica, Artişti plastici de la Dunărea de Jos, Editura Alma, Galaţi, 1999; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI, Iaşi, 2011; Corneliu Stoica, Dicționarul artiștilor plastici gălățeni, Editura „Axis Libri”, Galați, 2013; Corneliu Stoica, Destine artistice. Membri și colaboratori ai Filialei Galați a UAPR, Editura „Axis Libri”, Galați, 2017.

Corneliu STOICA       Sergiu_Dumitrescu_Ax_08 Sergiu_Dumitrescu_Ax_07 Sergiu_Dumitrescu_Ax_06 Sergiu_Dumitrescu_Ax_05 Sergiu_Dumitrescu_Ax_04 Sergiu_Dumitrescu_Ax_03