Colaborare intre institutul cultural german din București Goethe-Institut și Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti (FSPUB)

Goethe-19Un pas înainte pentru Cultural Management Academy : colaborarea dintre institutul cultural german din București Goethe-Institut și Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii Bucureşti (FSPUB). Dr. Evelin Hust, directorul Goethe-Institut București, și Conf.univ.dr Raluca Alexandrescu, prodecan FSPUB responsabil pentru programe de studii, au marcat colaborarea între cele două instituții partenere printr-o întâlnire oficială la noul sediu al institutului din Calea Dorobanți 32. Cele două au demarat această colaborare în 2018 prin organizarea împreună cu Asociația Colectiv A, reprezentată de Miki Braniște, și în parteneriat cu EUNIC România (Reţeaua Institutelor Culturale Naţionale din Europa), a Academiei de Management Cultural / Cultural Management Academy – CMA. CMA este un modul de pregătire de specialitate, curatoriat de managerul cultural Miki Braniște cu sprijinul unei echipe internaţionale de traineri. Programul se adresează managerilor culturali din România, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria și Grecia. Cu sprijinul EUNIC România, încă de la prima ediție din 2017 au fost invitaţi experţi din Austria, Belgia, Germania, Italia, Ungaria, Polonia și România şi astfel, s-a deschis un cadru de dialog și de schimb de experiență între managerii culturali din diferite zone ale Europei. Alăturarea FSPUB la acest proiect permite recunoașterea internațională a calității academice a modulului, garantând respectarea
standardelor europene academice în domeniu și transferabilitatea
competențelor obținute în cadrul instituțiilor de învățământ superior ce au
adoptat sistemul european de credite transferabile (ECTS).

Goethe-12
În prezent, Goethe-Institut finanțează șase proiecte finaliste ale ediției
CMA din 2018, dezvoltate în domeniul prezervării patrimoniului cultural, iar
partenerii Academiei de Management Cultural și EUNIC România sunt în etapa
de alegere a temei pentru ediția a-III-a din iulie 2019. Atât data cât și tema
celei de-a treia ediții urmează a fi anunțate.
Persoană de contact pentru mai multe detalii: Tamina Bojoancă,
coordonator extern programe culturale la Goethe-Institut București,
tamina.bojoancă@goethe.de.
PARTENERI