Inaugurarea Bibliotecii Muzeului Municipiului București

Afis

Începând cu 1 noiembrie 2017 Biblioteca Muzeului Municipiului București se deschide publicului în noul său sediu de pe Bd. Lascăr Catargiu nr. 21 (Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”). Inaugurarea se va desfășura marți, 31 octombrie, ora 18:00.
Strategia Muzeului Municipiului București vizează crearea unei relații autentice cu publicul și susținerea dezvoltării culturale a comunității locale. Reorganizarea Bibliotecii pentru un acces eficient la publicații reprezintă un pas important în această direcție, demers care va fi evidențiat în cadrul evenimentului de inaugurare de către Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, Directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, alături de Dr. Adrian Majuru, managerul Muzeului Municipiului București și   Dr. Daniela Lupu, Șeful Serviciului Documentare, Bibliotecă, Arhivă al Muzeului Municipiului București.
Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti deţine un valoros fond de publicaţii constituit de-a lungul timpului prin donaţii, achiziții, schimb interbibliotecar și îmbogățit în permanență prin publicațiile apărute la Editura MMB și nu numai. În structura tematică a fondului predomină lucrările cu valoare documentară pentru evoluţia istorică, urbanistică şi culturală a oraşului Bucureşti, scrierile tipărite în străinătate cu referinţe la istoria românilor şi la istoria Bucureştiului şi relatări ale călătorilor străini în Ţările Române din secolele XVIII-XIX.
La acestea se adaugă lucrări cu relevanță universală, din domenii variate: istorie, arheologie, numismatică, filozofie, istoria literaturii, istoria artei, istoria arhitecturii, istoria religiilor, istoria comerţului, istoria medicinii, drept, beletristică, descrieri de călătorii, memorialistică, lexicografie. Numeroase exemplare conţin însemnări, diferite impresii şi comentarii asupra evenimentelor epocii precum și ex librisuri, care ne furnizează informaţii despre posesorii lor anteriori.
În prezent fondul însumează cca. 53000 de unități reprezentând publicaţii monografice (cărţi, broşuri, albume, atlase, planuri), publicații seriale (ziare, reviste, anuare) și documente pe suport electronic (CD, DVD). Fondul bibliotecii este compus din Fondul de carte curentă, Fondul periodice, Fondul special și Fondul de carte veche și cu valoare bibliofilă, care cuprinde: manuscrise (sec. XVIII-XIX), carte străină veche (1560-1800), carte românească veche (1648-1830), carte cu valoare bibliofilă (1830-1900) şi periodice vechi româneşti (sec. XIX).

În urma procesului de reorganizare și mutare din sediul de la Palatul Suțu, operațiune care a durat mai mult de un an, noul format permite o mai bună organizare a spațiului destinat lecturii și depozitelor, conform normelor biblioteconomice. Consultarea lucrarilor de către public se va face gratuit în Sala de lectură, iar servirea cititorilor va fi posibilă prin acces liber la raft sau din depozite, prin intermediul bibliotecarilor. Biblioteca va fi disponibilă publicului de luni până joi, între orele 9:00 – 15:00.

Eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin
Muzeul Municipiului București