Expoziție de fotografie / Fotoausstellung CRISTIAN GRAURE

Expoziție de fotografie / Fotoausstellung
CRISTIAN GRAURE
VOLATILE. From flexible to semantic memories
Galeria Rauminhalt din Halle, Germania / Galerie Rauminhalt Halle (Saale) Deutschland
Vernisaj: 24  noiembrie, ora 19:00

WEB MIwC

Prezentare:
Volatile
From flexible to semantic memories
/RO
Conceptul a luat naștere ca o fuziune între formă şi percepție, specifică disocierii dintre memoria episodică şi cea semantică şi raporturile care se nasc în urma lor, redate de dialoguri vizuale prin fotografie, mizând în același timp pe faptul că imaginea asociată cu o emoție va atrage aceelași sentiment atunci când este prezentată, fără intenția de a fi “universal normativă”.
Memoria episodică, caracterizează prin formarea rapidă a unor asocieri care leagă informații localizabile în spaţiu şi în timp, vulnerabilă în faţa clipei trecătoare, poate deține capacitatea de a reevalua informații vizuale din experiența trecută, pentru a crea o nouă semnificaţie care susține flexibilitatea în exprimare. Astfel, sunt incluse imagini din memorie, emoțional izbitoare în contextul existenței, asocierea ansamblurilor de imagini cu elemente grafice schematice (semne, figuri) care, prin fuzionarea cu studiul și ulterior contemplarea, pot fi percepute ca externalizări vizuale ale organizării memoriei.
Arbitrar, memoria semantică este declarativă şi explicită, recuperabilă şi se referă la cunoașterea generală a lumii care se acumulează în viață. Aceste concepte sunt interconectate în experiență şi nu sunt asociate unui anumit context spaţio-temporal. Spre exemplu nu ştim unde şi când anume am văzut pentru prima dată o fotografie, când şi unde am citit că aparatul de fotografiat are capacitatea de a recupera vizual fragmente din realitate.
Pornind de la cele două procese mnemonice, care sunt practic distincte, s-a născut ideea de a crea o serie de lucrări în care sunt asociate în mod liber, subiectiv, elemente folosite pentru a organiza impresiile din memorie, pentru a îmbunătăți reamintirea și a ajuta la fuzionarea și „inventarea” ideilor. Astfel, poate cel mai important principiu al artei este dominația sensului vizual în relație cu plasarea obiectelor „văzute” în spațiu şi reevaluarea lor în retorică.
O primă serie de fotografii în care apar aceste asocieri de elemente simbolice şi care servește drept cauză stimulativă, a fost completată de o alta prin corespondente care substituie vizual procesul creat de memoria semantică. Alăturarea, subiectivă sau obiectivă poate fi considerată de importanță critică pentru creație, însă fiind „idiosincratică” prin urmare, ea creează condițiile transmiterii ulterioare a emoţiilor către cineva, care însă nu va funcționa în mod similar și mecanic pentru toți.
Ar trebui, așadar, să luam în considerare imaginile care aderă procesului memoriei și care presupun stabilirea unor similitudini cât mai frapante, redate prin cadre care nu sunt prea multe sau prea vagi, însă active, să atribuim o frumusețe excepțională sau o urâțenie singulară, astfel încât identitatea lor să fie distinctă în comparație cu noi. Se poate opta astfel pentru intervenţii intenţionate, aparent nocive, prin introducerea în compoziţie a unui pătrat negru și a tuşelor de culoare, astfel încât forma să fie izbitoare, sau atribuind elemente simbolice imaginilor, toate pentru a asigura o percepție vizuală retroactivă.

/DE
Volatile
Von flexiblen zu semantischen Erinnerungen

Das Konzept entstand als eine Fusion von Form und Wahrnehmung und bezieht sich auf die Kluft zwischen episodischem und semantischem Gedächtnis und den daraus resultierenden Beziehungen, übersetzt in visuelle Dialoge durch Fotografie. Es macht sich zunutze, dass ein mit Emotionen assoziiertes Bild dieselbe Emotion evozieren wird wie die konkrete Situation, ohne den Anspruch, “universell normativ“ zu sein.
Das episodische Gedächtnis ist gekennzeichnet durch die schnelle Bildung von Assoziationen, die raumzeitliche und zeitbezogene Informationen verbinden und dadurch anfällig für ephemere Momente. Es verfügt über die Fähigkeit, visuelle Informationen von vergangenen Eindrücken neu zu bewerten und eine neue Bedeutung zu erschaffen. Das schließt emotionsbehaftete Bilder ein, Assoziationen von Bildern mit schematischen Zeichen, die im Nachhinein als visuelles Outsourcing von Erinnerung verstanden werden können.
Demgegenüber ist die semantische Erinnerung deklarativ und explizit, rekonstruierbar und auf das objektive Wissen über die Welt bezogen, das ein Individuum im Laufe des Lebens ansammelt.
Beide Konzepte überlagern sich im Erleben und sind nicht an einen bestimmten raumzeitlichen Kontext geknüpft. Zum Beispiel weiß ich nicht, wann ich zum ersten Mal ein Foto gesehen und wann und wo ich gelesen habe, dass die Kamera über die Fähigkeit verfügt, Fragmente der Realität zu repräsentieren.
Ausgehend von diesen zwei Erinnerungsmechanismen wurde die Idee geboren, eine Serie von Arbeiten zu erstellen, in der die zur Erinnerungsbildung dienenden Elemente genutzt werden können, Ideen zu vermischen und zu erfinden.
Wohl eins der wichtigsten Prinzipien der Bildenden Kunst ist die dominierende Rolle, die der optische Sinn in Beziehung zu realen Objekten im Raum spielt, sowie deren diskursive Neubewertung. Einer ersten Serie von Fotografien, in der diese Verbindungen von symbolischen Elementen erscheint und als Stimulus dient, wurde eine zweite gegenübergestellt, das als visuelles Substitut für den Prozess dient, ähnliche semantische Erinnerungen zu bilden.
Die Verbindung, entweder subjektiv oder objektiv, könnte als schöpfungskonstituierend betrachtet  werden, ist aber in Wahrheit ideosynkratisch und transportiert nicht für jeden Betrachter identische Emotionen. Daher müssen die dem Erinnerungsprozess anhaftenden Bilder mit der größtmöglichen Ähnlichkeit nachgezeichnet werden, was durch Motive erreicht wird, die weder zu deutlich noch zu vage sind.

dr. Cristian Graure-Facultatea de Arte și Design Timișoara/ PhD. Fakultät für Kunst und Design Timisoara