Lansări Monitorul Oficial la Târgul Gaudeamus 2017 – sâmbătă, 25 noiembrie

Invitatie Baba Gaudeamus 2017Corneliu BABA, Confesiuni – Ce poate fi mai revelator pentru înțelegerea unui artist decât propriile gânduri, neliniști, amintiri, viziuni ori idealuri?

Sub îngrijirea istoricului de artă Maria Muscalu Albani, curator al expoziției permanente Corneliu Baba de la Muzeul de Artă Timișoara și Muzeul Colecțiilor de Artă, București, albumul apărut la oferă o imagine complexă asupra acestui artist controversat al picturii românești a secolului XX: pe de o parte, avem textele introductive semnate de Maria Muscalu Albani și Andrei Pleșu, ce asigură acea privire din exterior edificatoare; pe de altă parte, avem privirea din interior, acea perspectivă intimă asupra creației și a înțelesurilor ei, căci picturile sunt însoțite constant de texte autobiografice extrase din jurnale, caiete de atelier ori articole de presă. Corneliu Baba – pictor al întunericului, al sumbrului, al condiției tragice a ființei umane – ni se arată în adevărata lui „lumină”: un artist vital, cu o conștiință limpede a viziunii sale creatoare, implicat, atent, într-un permanent dialog cu sine însuși, dar și cu alteritatea. În volum sunt reproduse picturi ce aparțin Muzeului Național de Artă al României, Muzeului de Artă Timișoara și Muzeului Municipiului București. Lansarea albumului va avea loc la standul Editurii Monitorului Oficial de la Târgul de carte Gaudeamus, nivel 4.50, în data de 25 noiembrie 2017, ora 17, cu participarea istoricilor de artă Pavel Șușară și Maria Muscalu Albani și a criticului de artă Cătălin Davidescu.

Invitatie LADEA Gaudeamus 2017
La Editura Monitorului Oficial a apărut, sub semnătura criticului de artă Adriana Botez-Crainic, monografia dedicată sculptorului Romulus Ladea, personalitate a artei româneşti moderne. Pentru o analiză exhaustivă, cartea propune cititorului teme de reflecţie asupra interferenţelor dintre viaţă şi procesul creării operei, precum şi asupra etapelor de evoluţie ideatică şi stilistică. Cuprinse în 400 de pagini bogat ilustrate, cele zece capitole dedicate vieţii şi destinului creator, precum şi capitolele dedicate operei oferă date despre caracterul puternic, aspru marcat de încercările vieţii pe care artistul le-a biruit cu voinţă tenace, valorile etice şi forţa creatoare purtându-l spre înălţimile artei. A refuzat compromisul și facilul, o dovadă în plus a valorii artistice veritabile. Cartea urmăreşte modelarea spirituală a unui artist dăruit, capabil să își asume menirea, onorând fiecare provocare a destinului la care a trebuit să răspundă moral şi profesional. Alături de monumentele de for public, în volum sunt reproduse sculpturi ce aparțin Muzeului Național de Artă al României, Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Muzeului de Artă Timișoara, Complexului Muzeal Arad și unor colecții particulare din țară, printre care se numără și aceea a familiei sculptorului. Accesibilă celor interesaţi de artă, lucrarea aduce fiinţa artistului aproape de inima cititorului dornic să pătrundă tainele artei sculpturii. Cartea va fi lansată la standul editurii de la Târgul de carte Gaudeamus în data de 25 noiembrie, ora 15.30. Alături de autoare, cartea va fi prezentată de pictorul Petre Lucaci, președinte al UAP, pictorul Ion Stendl și sculptorul Mihai Marcu.

Invitatie Poeme Gaudeamus 2017
Constantin Călin (1945 ‒ 2006), autorul volumului Poeme apărut la Editura Monitorului Oficial, s-a născut la Iași și a absolvit Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București în anul 1969, profesând apoi ca arhitect și proiectând numeroase clădiri ‒ mai ales în București ‒ până în anul morții. Poemele incluse datează din anii ’67 ‒ ’69, în mare parte, când, student fiind, făcea parte din grupul de literați de la „Albina”. Poeziile sunt ilustrate de graficianul Valeriu Pantilimon. „Constantin Călin, mai cunoscut cândva ca arhitect, a plecat dintre noi de peste 10 ani. Dar poemele lui au rămas. Și ele sună astăzi extrem de cristalin, extrem de curat, extrem de modern. Întâlnirea cuvintelor, întretăierea aluziilor sau pur și simplu a străfulgerărilor fără legătură cu logica noastră comună dau iluzia unui spațiu al libertății depline a gândului. Dar Constantin Călin nu este numai acest țesător de texte mirabile prin întâlnirile de imagini frapante, el este, mai întâi, autorul unor poeme în vers clasic, muzical, închegate, care dau măsura talentului său, poate înnăscut, dar și cultivat de un orizont intelectual superior celui al versificatorilor vremii. Aceste poeme sunt un semn îndepărtat din mitica „Albină” din centrul Bucureștiului, unde își făceau veacul literații tineri în anii ’60 ai secolului trecut, studenții de la Arhitectura de vizavi, dar și cei de la Filologia de peste drum de Arhitectură, Virgil Mazilescu, Daniel Turcea, Florin Gabrea și alții și alții, printre care și Constantin Călin. Un poet în toată puterea cuvântului, pentru mine o descoperire târzie, dar nu prea târzie, slavă Domnului!”  Nicolae Prelipceanu  Cartea va fi lansată la standul editurii de la Târgul de carte Gaudeamus în data de 25 noiembrie, ora 13.00, fiind prezentata de poeții Nicolae Prelipceanu și Lorena Stuparu. Invitatie Pallady Gaudeamus 2017