GABRIELA CULIC U m b r e l e v â n t u l u i @ Galeria de artă DANA

afis - gabriela culic

GABRIELA CULIC
U m b r e l e   v â n t u l u i

6 octombrie / 3 noiembrie 2017

Galeria de artă DANA invită publicul ieșean, vineri 6 octombrie 2017, începând cu orele 19.00 la deschiderea expoziției de pictură „Umbrele vântului” semnată de către artista GABRIELA CULIC. Prezintă criticul de artă Maria Bilașevschi.

Expoziţia Gabrielei Culic este o platformă de gândire eliberată din şablon în a cărei plăsmuire artista analizează contrapunctele dinamice dintre tentaţia antropocentrică de a vedea păsările drept metafore şi tendința contemporană de a crea un dialog ţintit spre extragerea esenţei, ce elimină surplusul şi minimizează conţinutul. Lucrările artistei subliniază discrepanțele dintre percepţiile simbolice ale păsărilor și amprentele pe care acestea le trasează în psihicul colectiv, mitic și individual. Zborul, mobilitatea, migraţia sunt tematica centrală, fie ea socială, conceptuală, fizică sau emoţională, toate ancorate în aripi grele, păstoase, ȋntunecate şi pe alocuri tenebroase. Impulsurile latente iau forma păsărilor de pradă, a păsărilor rătăcite sau nemângăiate, a păsărilor melancolice sau radioase, embleme ale identităţii noastre evolutive, colonizând noi ȋnţelesuri atunci când artista le ataşează fragmente de poezie muzicală. „Suflându-le ȋn vânt” pe versurile lui Bob Dylan,  Gabriela Culic ȋşi eliberează păsările pentru a atrage atenţia privitorului la propria-i efemeritate ȋn dezordinea convenţiilor sociale, dar şi pentru a-i da aripi să acţioneze, să critice sau să ȋmbrăţişeze arbitrarul”. (Maria Bilașevschi)
Eveniment special deschis în cadrul NAG 2017.