Andreea Albani: (Time #0.4) The Poem.2 @ AnnArt

unnamerrd
O nouă expoziţie are vernisaj la AnnArt, marţi 23 mai, ora 19 – cu lucrări recente semnate de unul dintre cei mai interesanţi şi promiţători tineri artişti – Andreea Albani.
Expoziţia (Time #0.4) The Poem.2 este curatoriată de Simona Vilău şi reuneşte 15 lucrări pe simeză şi 7 la mapă – între care lucrări prezentate acum în premieră şi care fac parte din seria expusă anul trecut la Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia.
Realizate în tehnică mixtă pe pânză, colaj multi-stratificat de hârtie japoneză, de bambus sau de orez, lucrările oferă o incursiune intens personală în teritoriile necunoscute ale memoriei.
Artista experimentează mult în pictură. Cu dorința de a afla cine este în toate dimensiunile sale interioare, a pornit la drum încercând suporturi variate – hârtie, pânză, plastic, poliplan sau colând mai multe materiale pe același suport-cadru. Liniile, semnele și traseele grafice creează compoziții unitare, sensibile, în care plinul și golul se armonizează în felurite proporții. Suportul rămâne vizibil și are rol de cadru pentru proiecțiile sale poetice, iar intensitatea și dinamica fiecărei compoziții variază de la o lucrare la alta. În anumite desene, negrul apare doar ca notație, ca semne ce levitează deasupra unor spații albe, lipsite de conținut, iar în pictură, același negru are altă greutate și devine apăsător și dens. Culorile au rol tonal și intensifică raporturile dintre griuri.                                                                                Simona Vilău, curator
Ne bucurăm că putem prezenta publicului încă o expoziţie semnată de un artist tânăr – este a treia, sau chiar a patra în mai puţin de un an, după solo show-urile Constantin Rusu şi Maia Oprea şi expoziţia de grup Eflorescente,  în care Ioana Pioaru a ocupat un loc central. La cei 28 de ani, Andreea Albani  are deja un parcurs creativ şi expoziţional remarcabil, inclusiv o performanţă internaţională la Royal Academy Summer Show, în 2015 la Londra. Expoziţia de faţă este a patra personală a sa şi prima la galeria AnnArt, după participarea sa în expoziţia de grup TREI, în vara lui 2015, când lucrările sale, alături de cele ale colegilor săi  de generaţie Constantin Rusu şi Andrei Mateescu, au făcut o puternică impresie asupra vizitatorilor şi colecţionarilor de artă contemporană.                                 Gabriela Massaci, director AnnArt
Andreea Albani a absolvit în 2009 Universitatea Naţională de Arte Plastice Bucureşti, secţia Pictură, clasa Florin Ciubotaru şi in 2011, cursul de master din cadrul aceleiaşi secţii, clasa Petru Lucaci. Susţine expoziţii personale în Bucureşti (2009, 2016, 2017) şi Haifa, Israel (2011) şi participă la numeroase expoziţii de grup, în ţară, la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, dar şi peste hotare, la Londra, Chicago, Essen, Seoul, Chişinău. În 2013 primeşte premiul pentru debut, acordat de Muzeul de Artă, Bistriţa, iar în 2014 este finalistă pentru premiul Aesthetica Art Prize, la Londra.  În 2015 a realizat o tranzacţie importantă pe piaţa internaţională de artă prin participarea la Royal Academy Summer Show Summer Exhibition din Londra. In mai 2017, a primit premiul II la Bienala Internaţională de Pictura Chişinău. În 2017 are prima expoziţie personală la AnnArt, (Time #0.4) The Poem.2.
Expoziţia este deschisă în perioada 23 mai – 8 iulie 2017, cu acces public gratuit de luni până sâmbătă în intervalul 11 – 19.
Fondul de lucrări este disponibil pentru vânzare prin galeria AnnArt. Vă stăm la dispoziţie pentru detalii şi consiliere office@annartgallery.ro
Galeria AnnArt a fost fondată în 2011, din dorința de a spori vizibilitatea artei contemporane în România și pentru a sprijini artiștii în consolidarea unor cote de piață autentice în țară și în străinătate. Portofoliul nostru reunește deopotrivă nume sonore de artiști consacrați precum Ştefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Vladimir Şetran, Francisc Chiuariu, Dorin Crețu, Florica Prevenda, Paul Neagu, Gheorghe Fikl, Mircea Roman, sau Virgil Scripcariu, dar și tineri artiști emergenți precum Maia Ştefana Oprea, Constantin Rusu , Andreea Albani, Ioana Pioaru, Andrei Mateescu sau Matei Avramescu. Galeria, împreună cu Fundația AnnArt, publică o serie de cataloage critice despre opera artiștilor din portofoliu și acordă anual un premiu destinat tinerilor artiști, desfășoară un program de educație de artă pentru tineri și face lobby pentru prezența artei în spațiul public prin programul Arta la Verde. Situată pe strada Paris 39, galeria este o conversie în cheie contemporană a unui spațiu de arhitectură neo-românească, la parterul cu mica grădină al unei clădiri din anii ’20.               www.annartgallery.ro
Andreea Albani
Limbajul secret al Andreei Albani
Pictura Andreei Albani este o cale de comunicare empatică cu cei din jur. Lumea sa interioară bogată, plină de lumini şi umbre, pierderi şi iluminări, este cartografiată în semne, gesturi şi etape strânse laolaltă în picturi mari ce se decantează în timp. Meditaţia este cheia de citire a acestor lucrări. Ecranele de culoare se aşază unele peste altele precum memoria in straturi suprapuse. Toate aceste amintiri stivuite devin semne, se volatilizează în grafii muzicale, tonate, într-un impetus al relaţiei minte-ochi-mână.
Artista experimentează mult în pictură. Cu dorinţa de a afla cine este în toate dimensiunile sale interioare, a pornit la drum încercând suporturi variate – hârtie, pânză, plastic, poliplan sau colând mai multe materiale pe acelaşi suport-cadru. Liniile, semnele şi traseele grafice creează compoziţii unitare, sensibile, în care plinul şi golul se armonizează în felurite proporţii. Suportul rămâne vizibil şi are rol de cadru pentru proiecţiile sale poetice, iar intensitatea şi dinamica fiecărei compoziţii variază de la o lucrare la alta. În anumite desene, negrul apare doar ca notaţie, ca semne ce levitează deasupra unor spaţii albe, lipsite de conţinut, iar în pictură, acelaşi negru are altă greutate şi devine apăsător şi dens. Culorile au rol tonal şi intensifică raporturile dintre griuri.
Cercetările din zona abstracţionismului, astăzi, au devenit un domeniu anevoios şi complicat, iar inovaţia şi inventivitatea sunt dificile în această zonă bătătorită. Amprenta personală, dacă poate fi vorba despre una, este dată mai mult de tehnică, relaţia artistului cu suportul şi culorile folosite, mai degrabă decât de scriitură, mesaj, forme şi semnificaţii.
Andreea Albani este o artistă tânără cu o operă deja consistentă în spate, mereu în mişcare, interesată de ceea ce se întâmplă în arta contemporană şi mai ales în jur. Deşi iubitoare de călătorii în ţinuturi îndepărtate, cea mai dragă incursiune are loc de fiecare dată în abisurile propriilor trăiri. (Simona Vilău)

Andreea Albani’s Secret Language
The painting made by Andreea Albani is an empathetic way to communicate with the others. Her rich inner world, full of shadows and lights, losses and enlightenments is mapped in signs, gestures and frames bound together in large-scale paintings with a temporal dimension. Meditation is the deciphering key of these artworks. The color screens are painted one over the other as memory is being kept in superposed layers. All these stacked memories become signs and transform in graphic signs with tempered musicality, in a continuous impetus of the relation between the brain, the eye and the hand.
The artist experiments a lot in her paintings. Accompanied by the constant wish of knowing herself in all inner dimensions, she started by trying different surfaces – paper, canvas, plastic, polyplan or collages from different materials glued together. The lines, the signs and the graphic strokes create unitary, sensitive compositions, in which solid shapes and void collide in different ways. The surface remains visible and is a solid framework for her poetic thoughts, in which intensiy and dynamics varies from one work to another. In certain drawings with ink on canvas, black is only a notation, signs that levitate above white, blank spaces. In her paintings, the same black has a different weight and becomes dense and tormenting. The colors have a tonal role and intensify the ratio between different kinds of grey.
Research in the field of abstraction, today, is a hard and complicated territory, where innovation and invention are difficult to do. The personal touch, if we can put it in this way, is given more by technique, the relationship of the artist with surface and colors, more than the hand-writing, message, shapes and semnifications.
Andreea Albani is an emerging young artist with an already consistent portfolio, in a continuous movement, very attentive to her surroundings and to contemporary art. Even though she loves faraway travelling, her dearest voyage is towards the depth of her own feelings. (Simona Vilău)
Foto Artist - Andreea Albani
Andreea Albani

Născută în 1988, în Bucureşti, a absolvit în 2009 Universitatea Naţională de Arte Plastice Bucureşti, secţia Pictură, clasa Florin Ciubotaru şi in 2011, cursul de master din cadrul aceleiaşi secţii, clasa Petru Lucaci. Susţine expoziţii personale în Bucureşti (2009, 2016, 2017) şi Haifa, Israel (2011) şi participă la numeroase expoziţii de grup, în ţară, la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, dar şi peste hotare, la Londra, Chicago, Essen, Seoul, Chişinău. În 2013 primeşte premiul pentru debut, acordat de Muzeul de Artă, Bistriţa, iar în 2014 este finalistă pentru premiul Aesthetica Art Prize, la Londra. În 2015 a realizat o tranzacţie importantă în piaţa internaţională de artă prin participarea la Royal Academy Summer Show Summer Exhibition din Londra. 2015 este si anul in care a avut prima colaborare cu galeria AnnArt, participand in expozitia de grup T R E I. In mai 2017, a primit premiul II la Bienala Internaţională de Pictura Chişinău. În 2017 are prima expoziţie personală la AnnArt, (Time #0.4) The Poem.2.