Expoziție inedită, “Paintings and Sculptures”, a artistului vizual Leontin Păun la Comisia Europeană, Bruxelles

afis_leontin_paunExpoziție inedită, “Paintings and Sculptures”, a artistului vizual Leontin Păun la Comisia Europeană, Bruxelles
Artistul român Leontin Păun reprezintă România pentru a doua oară la Bruxelles, cu o expoziție inedită de pictură, grafică și sculptură în sediul Comisiei Europene. Expoziția va fi deschisă începând cu 15 martie până la data de 15 aprilie, putand fi vizitata la Beaulieu 5, Atrium,  fiind in fapt o odisee prin culoare, linie si forma, in care drumul este un pretext pentru descoperire.
Leontin Păun este un artist cu o vastă recunoaștere națională și internațională, cu peste 35 de expoziții personale și de grup, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, cadru universitar la Universitatea Națională de Arte “George Enescu” din Iași.
Leontin Păun propune un regal de grafică, pictură, sculptură cu suprapuneri din materiale non-convenţionale (cuie, bijuterii, chei, fragmente metalice) pe suprafeţe a căror duritate sau inexpresivitate o îmblânzeşte. Artistul consideră că fiecare lucrare pe care o crează își alege singură persoana potrivită fiindcă oameni frumoși încă există iar aceștia găsesc ceva unic, liniștitor, frumos, cald, agresiv, înșelător, onest în arta sa.
Despre acest artist plurivalent criticul de artă Maria Bilașevschi nota: “Deşi preferă îmblânzirea volumelor prin sculptură, evidenţiind detalii care acţionează ca o forță luminoasă, în grafică şi pictură artistul ni se relevă ca un descoperitor pentru care întoarcerea la originar, la rădăcini, se face cu o spontaneitate nedisimulată. Pictura lui Leontin Păun este trăire pură. Descendent al lui Victor Brauner, artistul caută să ofere dovezi ale existenţei omului interior si a frământărilor ce-l compun.”
Expoziția “Paintings and Sculptures” a artistului Leontin dorește, și cu siguranță va reuși, să trezească în fiecare privitor o stare, o senzație, o trăire.
Detalii despre creația artistică, despre expunerile publice ale lucrărilor de sculptură ori date de contact pentru o comunicare directă cu artistul Leontin Păun puteți găsi pe pagina www.leontinpaun.ro.

Remarkable exhibition, “Paintings and Sculptures”, visual artist Leontin Păun at the European Comission, Brussels
The Romanian artist Leontin Păun represents Romania for the second time at Brussels, with a remarkable exhibition of paintings, graphics and sculpture at the European Commission headquarters. The exhibition will be open from 15th March until 15th April, Beaulieu 5, Atrium, and it is in fact an odyssey through colour, line and shape, in which the road is only the pretext for the discovery.
Leontin Păun is an artist with a wide national and international recognition, with over 35 solo and group exhibitions, member of the Artists Union of Romania, with university activity at the National University of Arts “George Enescu” in Iaşi.
Leontin Păun proposes an extraordinary display of paintings, graphics, sculpture, with overlays of non-conventional materials (nails, jewellery, keys, metal fragments), on rough or inexpressive surfaces which he subsequently tames. The artist believes that every work that he creates chooses by itself the right person because beautiful people still exist and they are sure to find something unique, comforting, beautiful, warm, aggressive, illusory, honest in his art.
About this polyvalent artist, the art critic Maria Bilaşevschi notes: “Although in sculpture the artist prefers to subdue the volumes, highlighting details that act as a luminous force, in graphics and painting the artist reveals himself as a discoverer for who the return to the originary, to the roots, is made with an undisguised spontaneity. Leontin Păun’s painting is a pure experience. Descendant of Victor Brauner, the artist seeks to provide evidence of the inner man and the turmoil that composes him.”
The exhibition “Paintings and Sculptures” by Leontin Păun wants, and certainly will succeed, to awaken in each viewer a state, a feeling, an experience.
Details about the artistic creation, about exhibitions, public works of sculpture or contact data for direct communication with Leontin Păun can be found on www.leontinpaun.ro.