Programul de rezidențe Art Encounters 2017 – ultimele zile de înscriere

whatProgramul de rezidențe Art Encounters 2017

Fundația Art Encounters lansează pentru anul 2017 un program de rezidenţe adresat artiştilor tineri. Scopul programului este de a stimula creativitatea, de a încuraja explorarea practicilor artistice în colaborare cu mediul artistic local, de a facilita schimburile culturale și de a stabili un dialog viu, semnificativ, între comunități și actori culturali din diferite domenii.

În contextul câștigării de către Timișoara a titlului de Capitală Culturală a Europei 2021 și a organizării în 2017 a celei de a doua ediții a bienalei Art Encounters, Timișoara întrunește toate premisele pentru a deveni un punct de focalizare al interesului artistic național și regional. Calendarul cultural bogat anunțat de programul propus pentru 2021, cu schimburi și mobilități culturale naționale și transfrontaliere, se bazează pe crearea unei rețele între orașe, oameni și domenii, în măsură să susțină pe termen lung dezvoltarea culturală a orașului. Totodată, bienala Art Encounters, care va avea loc între 30 septembrie și 5 noiembrie 2017, va reuni o serie de expoziții concentrate pe arta românească contemporană, alături de un program de discuții și ateliere de lucru, și va fi precedată în lunile de primăvăra și vară de o activitate intensă de cercetare în Timișoara a curatorilor și a artiștilor invitați.

Programul de rezidențe artistice demarat de Fundația Art Encounters își propune astfel să devină o platformă permanentă de experiment, producție și dialog pentru artiștii din România.

Artiștii care au participat în 2015 la programul de rezidențe Art Encounters sunt: Bogdan Armanu & Silvia Amancei, Biroul de Cercetări Melodramatice (Irina Gheorghe și Alina Popa), Mihuț Boșcu-Kafchin, Alex Mirutziu.

Calendarul programului de rezidențe

Propunem anual 3 perioade de rezidențe:

ianuarie – martie
aprilie – iulie
septembrie – noiembrie.

Durata fiecărei rezidențe este de minim 5 și maxim 12 săptămâni.

Beneficiile programului de rezidențe

În cadrul programului de rezidențe, artiștii beneficiază din partea Fundației Art Encounters de:

cazare în Timișoara (pentru artist și un însoțitor);
per diem, echivalentul a 450 RON pe săptămână;
atelier de lucru;
asistență tehnică în cazul producțiilor care necesită acest lucru;
acoperirea costului de producție în funcție de proiectul propus până la maxim 4000 RON;
întâlniri cu artiști, curatori și istorici de artă în funcție de proiectul propus și de interesul fiecărui artist;
posibilitatea (dar nu obligația) de a prezenta public proiectul propus sau activitatea artistică anterioară în cadrul unui artist talk;
sprijin logistic pentru organizarea unei expoziții în Timișoara, în cazul în care se dorește acest lucru.

Condiții și cerințe pentru aplicanți

Pot aplica artiști care la data începerii perioadei de rezidență nu au împlinit vârsta de 40 de ani.

În perioada de rezidență artistul trebuie să petreacă cel puțin 80% din timp în Timișoara. În cazul în care proiectul propus necesită călătorii de cercetare în afara orașului, acest lucru poate fi stabilit de la caz la caz.

Procesul de aplicare și selecție

Pentru sesiunile ianuarie-martie 2017 și aprilie-iulie 2017 perioada de aplicații se deschide la data de 10 octombrie 2016 și se încheie la 30 noiembrie 2016.

Datele pentru sesiunea septembrie-noiembrie vor fi anunțate ulterior.

Aplicațiile se trimit prin email, la adresa contact@artencounters.ro, cu următoarele atașamente:

CV (max. 2 pagini);
scrisoare de intenție care să specifice perioada pe care artistul intenționează să o petreacă în rezidență, proiectul pe care îl are în vedere și tipul de atelier de care are nevoie pentru realizarea proiectului (max. 2 pagini);
portofoliu.

Programul de rezidențe poate acomoda un singur artist în fiecare perioadă menționată.

Decizia cu privire la selecția artistului ce va beneficia de programul de rezidențe revine Board-ului artistic al Fundației Art Encounters, care va fi anunțat ulterior.