Bucharest Art Week 2016 – Lecția naturii

lectia-naturii

Bucharest Art Week 2016
04 – 12 noiembrie 2016
București, România
www.BucharestArtWeek.ro
https://web.facebook.com/BucharestArtWeek
https://www.instagram.com/bucharestartweek/

Cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional Bucharest Art Week examinează felul în care artiști contemporani, curatori și teoreticieni se situează față de tema naturii și tradiția peisajului. În formularea acestui proiect de cercetare vizuală, Oana Tănase, curatoarea invitată să propună conceptul și structura ediției BAW 2016, a păstrat interesul pentru acele pro-cese artistice care focalizează, intensifică și cultivă tema centrală a eveni-mentului, natura.
Purtând titlul Lecția naturii, atât demersul curatorial, cât și catalogul-insert al expozițiilor (ce urmează a fi lansat în timpul BAW 2016) favorizează practici și discursuri artistice contemporane al căror registru pornește de la poetic și abstract, pentru a ajunge la investigativ și documentar.
Participanți BAW 2016 (în ordine alfabetică): Cristina Bogdan & V. Leac, Noa Bronstein, Rob Carter, Matei Câlția, Florin Ghenade, Brynn Higgins-Stirrup, Lumír Hladík, Valentina Iancu, Nicu Ilfoveanu, Jacob Korczynski, Matthew Kyba, Marianne Lanavère, Adina Mocanu, Shani K. Parsons, Ștefan Rusu, Soft Turns / Sarah Jane Gorlitz & Wojciech Olejnik, Iulia Toma & Claudiu Cobilanschi, Joani Tremblay, Livia Ungur & Sherng-Lee Huang.
PROGRAM:
Lecția naturii (I)
Expoziție deschisă în perioada 04 – 12 noiembrie 2016
Vernisaj și tur ghidat: vineri, 4 noiembrie, între orele 18:00 – 21:00
Galeria Posibilă, Strada Popa Petre, nr. 6, București
orar de vizitare: joi – sâmbătă, 16:00 – 20:00
www.posibila.ro
Lecția naturii (II)
Lansare catalog-insert (online): sâmbătă, 5 noiembrie 2016

Lecția naturii (III)
Expoziție deschisă în perioada 07 – 12 noiembrie 2016
Vernisaj și tur ghidat: luni, 7 noiembrie, între orele 18:00 – 21:00
Oranjeria Tranzit, tranzit.ro/ București, Strada Gazelei, nr. 44, sector 4, București
orar de vizitare: marți, joi, 16:00 – 20:00; miercuri, 16:00 – 21:00; vineri și sâmbătă, 15:00 – 19:00
http://ro.tranzit.org/en/calendar/bucuresti

Lecția naturii (IV)
Conferințe și dialoguri. Participanți: Marianne Lanavère, Joani Tremblay, Florin Ghenade, Matei Câlția. Marți, 8 noiembrie, între orele 18:00 – 20:00
CEREFREA / Villa Noël, Strada Émile Zola, nr. 6, București
http://www.villanoel.ro

Lecția naturii (V)
Prezentare oferită de Ștefan Rusu (curator, editor, artist): miercuri, 9 noiembrie, între orele 10:00 – 12:00
Universitatea Națională de Arte București / Departamentul Imagine Dinamică și Fotografie, Strada G-ral Budișteanu, nr. 19, București
www.unarte.org

Lecția naturii (VI)

Lansare de carte: Lucian Bran, Borrowed Territories, în prezența artistului, a autorilor Magda Radu, Augustina Stanciu, Monica Stroe și Bogdan Iancu, și a echipei: grafician, Alin Cinca; coordonatori, Alexandra Manole și Matei Câlția. Sâmbătă, 12 noiembrie, ora 19
Galeria Posibilă, Strada Popa Petre, nr. 6, București
www.posibila.ro
Bucharest Art Week este un eveniment anual organizat de Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane, finanțat anul acesta de AFCN, sesiunea a II-a 2016, Proiecte Culturale, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București prin Programul București, Orașul In-Vizibil și AFCN, sesiunea I 2016, Proiecte Editoriale.
Sponsor: PURE WATER.
Cu sprijinul: Fonds de recherche – Société et culture Québec (FRQSC), Con-seil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Parteneri: Galeria Posibilă, tranzit.ro/ București, CEREFREA Villa Noël, Universitatea Națională de Arte București, Dianei 4, Hotel Sarroglia, Flowers B&B, Modernism.ro.

01 November, 2016
PRESS RELEASE
Bucharest Art Week 2016
November 4 – 12, 2016
Bucharest, Romania
www.BucharestArtWeek.ro
https://web.facebook.com/BucharestArtWeek
https://www.instagram.com/bucharestartweek/

The third edition of the Bucharest Art Week (BAW) International Festival ex-amines the way in which contemporary artists, curators and theorists place themselves with respect to the theme of nature and the tradition of the landscape. In formulating this visual research project, Oana Tanase, the curator invited to propose the concept and the structure of BAW 2016, has preserved the interest for the artistic processes which focus on, intensify and cultivate the central theme of the event, nature.
With the title The Lesson of Nature, both the curatorial project and the in-sert-catalog of the exhibitions (which will be launched during BAW) favor contemporary artistic practices and discourses, whose tonality starts from the poetic and the abstract, to reach the investigative and the documentary.
Participants in BAW 2016 (alphabetical order): Cristina Bogdan & V. Leac, Noa Bronstein, Rob Carter, Matei Câlția, Florin Ghenade, Brynn Higgins-Stirrup, Lumír Hladík, Valentina Iancu, Nicu Ilfoveanu, Jacob Korczynski, Matthew Kyba, Marianne Lanavère, Adina Mocanu, Shani K. Parsons, Ștefan Rusu, Soft Turns / Sarah Jane Gorlitz & Wojciech Olejnik, Iulia Toma & Claudiu Cobilanschi, Joani Tremblay, Livia Ungur & Sherng-Lee Huang.
PROGRAM:
The Lesson of Nature (I)
Exhibition open November 4-12, 2016
Opening and guided tour: Friday, November 4, between 18.00 and 21.00 hrs
Galeria Posibila, Popa Petre Street, no. 6, Bucharest
visiting hours: Thu – Sat, 16:00 – 20:00
www.posibila.ro
The Lesson of Nature (II)
Launching the insert-catalog (online): Saturday, November 5, 2016

The Lesson of Nature (III)
Exhibition open November 7 – 12, 2016
Opening and guided tour: Monday, November 7, between 18:00 and 21:00 hrs
Tranzit Orangerie, tranzit.ro/ București, Gazelei Street, no. 44, Bucharest
visiting hours: Tue, Thu, 16:00 – 20:00 hrs; Wed, 16:00 – 21:00 hrs; Fri, Sat, 15:00 – 19:00 hrs
http://ro.tranzit.org/en/calendar/bucuresti

The Lesson of Nature (IV)

Conferences and dialogues. Participants: Marianne Lanavère, Joani Tremblay, Florin Ghenade, Matei Câlția. Tuesday, November 8, between 18:00 and 20:00 hrs
CEREFREA / Villa Noël, Émile Zola Street, no. 6, Bucharest
http://www.villanoel.ro

The Lesson of Nature (V)
Lecture by Ștefan Rusu (curator, editor, and artist): Wednesday, November 9, between 10:00 and 12:00 hrs
National University of Arts Bucharest / Moving Image and Photography Department, G-ral Ion Budișteanu Street, no. 19, Bucharest
www.unarte.org

The Lesson of Nature (VI)
Book launch: Lucian Bran, Borrowed Territories, artist, authors Magda Radu, Augustina Stanciu, Monica Stroe și Bogdan Iancu and editorial team: graphic design, Alin Cinca; coordinators, Alexandra Manole and Matei Câlția in attendance. Saturday, November 12, at 19:00 hrs
Galeria Posibilă, Popa Petre Street, no. 6, Bucharest
www.posibila.ro

Bucharest Art Week is an annual event organized by the Association for the Promotion of Contemporary Arts, financed this year by AFCN, session II 2016, Cultural Projects, ARCUB – the Centre for Cultural Projects of the Bu-charest Municipality, through the Bucharest In-visible City Program, and AFCN, session I 2016, Editorial Projects.
Sponsor: PURE WATER.
With the support of: Fonds de recherche – Société et culture Québec (FRQSC), Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Partners: Galeria Posibilă, tranzit.ro/ București, CEREFREA Villa Noël, Nation-al University of Arts Bucharest, Dianei 4, Hotel Sarroglia, Flowers B&B, Mod-ernism.ro.