MQ AiR 2017: APEL pentru APLICAȚII deschis până pe 10 octombrie 2016

MQ AiR 2017: APEL pentru APLICAȚII deschis până pe 10 octombrie 2016

Artişti în programul de rezidenţă la quartier21/MuseumsQuartier Viena
studio_501_2
© Studio 501, Foto / Photo: Eva Ellersdorfer-Meissnerova

© Studio 501, Foto/ Photo: Eva Ellersdorfer-Meissnerova

[for English, please scroll down]

tranzit este o reţea formată din cinci organizaţii independente, non-profit, din Austria, Republica Cehă, Ungaria, România şi Republica Slovacă. Din 2002 tranzit dezvoltă activităţi artistice şi culturale cu o abordare critică, stimulând un dialog constant între cultura locală şi cea globală.

Programul Artists-in-Residence de la quartier21/MuseumsQuartier se înscrie în seria acestor eforturi şi oferă tinerilor artişti din Cehia, Ungaria, România şi Slovacia un atelier-apartament şi posibilitatea de a trăi şi lucra în Viena pentru o perioadă de una sau două luni. ERSTE Foundation este partenerul principal al tranzit şi oferă de asemenea finanţarea pentru programul Artists-in-Residence. Juriul pentru selectarea artiștilor este format din membri ai tranzit și ai Fundației ERSTE.

Rezidenţele sunt destinate artiştilor, curatorilor şi teoreticienilor care lucrează în domeniul artei contemporane.

Fiecare rezidenţă oferă:

• O bursă lunară de 1050 EUR
• Un atelier/apartament studio aflat la MuseumsQuartier în Viena

Aplicaţiile trebuie să include următoarele documente:

1. Formularul de aplicare digital complet (http://ro.tranzit.org/file/2017-APPLICATION-FORM-MQAiR.rtf), cu informaţiile:
• Informațiile de contact (nume, adresă, e-mail, telefon, website)
• Scrisoare de motivaţie – explicând de ce aplicaţi şi ce proiect veţi urmări în timpul rezidenţei (max. 5000 de caractere)
• Un scurt curriculum vitae informativ (max. o pagină)
2. Portfoliu (max. 10 MB)

Vă rugăm să trimiteți cele două documente doar în format PDF. Alte formate nu pot fi acceptate. Aplicanţii trebuie să fie pregătiţi să folosească rezidenţa pe toată perioada ei. Candidaţii selecţionaţi trebuie să predea un raport după finalizarea rezidenţei.

Aplicaţiile se vor trimite doar în limba engleză şi în format digital pe e-mail până la data de 10 octombrie 2016.
Participanții selectați vor fi anunțați cel târziu până la sfârșitul lunii noiembrie 2016.

Vă rugăm să trimiteți aplicația în format digital cu subiectul “MQ AiR 2017” la adresa:

pentru România (octombrie – noiembrie 2017):
office.ro@tranzit.org

Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să contactaţi pe Michaela Geboltsberger/ tranzit. at:
geboltsberger@tranzit.org

tranzit
ERSTE Foundation
Museumsquartier Wien

MQ AiR 2017: CALL for APPLICATIONS is now open until 10 October 2016

Artists-in-Residence programme of tranzit and ERSTE Foundation at MuseumsQuartier in Vienna

tranzit is a network of five independent, non-profit organisations in Austria, Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic. Since 2002 tranzit has been developing artistic and cultural activities with a critical approach, fostering a permanent dialectic between local and global culture.

The Artists-in-Residence programme at quartier21/MuseumsQuartier in Vienna is part of this endeavour and provides young artists from Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic with a guest studio and the opportunity to live and work in Vienna for the period of one or two months. ERSTE Foundation is the main partner of tranzit and also provides support for the Artists-in-Residence programme. The jury for selecting the artists consists of members of tranzit and ERSTE Foundation.

The residencies are designed for artists, curators and theoreticians working in the field of contemporary art.

Each residence offers:

• a monthly stipend of 1050 EUR
• a studio space to live and work in the MuseumsQuartier in Vienna

Applications have to include the following documents:

1. Complete digital application form (http://ro.tranzit.org/file/2017-APPLICATION-FORM-MQAiR.rtf), including the following information:
• Your contact information (name, address, e-mail, phone, website)
• Letter of intent explaining why you apply and what you expect. What would you like to focus on during the residence (max. 5000 characters)
• Brief informative curriculum vitae (max. 1 page)
2. Portfolio (max. 10 MB)

Please send the two documents as PDF. Other formats cannot be accepted. Applicants should be prepared for the requirement to use the residence in its full length. Accepted applicants are required to hand in a written report after completion of the residence.

Applications are accepted only in English and by e-mail until: October 10, 2016.
Selected participants will be notified latest until end of November 2016.

Please send your application with subject “MQ AiR 2017” to:

for Romania (October – November 2017):
office.ro@tranzit.org

For further questions please contact Michaela Geboltsberger/ tranzit. at:
geboltsberger@tranzit.org

tranzit
ERSTE Foundation
Museumsquartier Wien