Noaptea Albă a Galeriilor – Vineri, 30 septembrie 2016

unnamedVineri, 30 septembrie 2016, ediția aniversară a Nopții Albe a Galeriilor creează o hartă a artei contemporane și a celor mai noi tendințe de pe scena artistică locală și internațională, în zece orașe din România.

Cu ocazia ediției #10, Noaptea Albă a Galeriilor – NAG, proiect inițiat și organizat de Asociația Ephemair, își extinde programul nocturn în galerii de artă, spații alternative, huburi creative și ateliere de artist din alte nouă orașe. Astfel, alături de București, vor avea loc expoziții și evenimente dedicate artei contemporane în Arad, Baia Mare, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Sibiu, Târgu Mureș și Timișoara.

Pentru a evidenția profilul cultural al celor nouă orașe invitate, în București, una dintre expozițiile principale, realizată cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național și al Ministerului Culturii, va prezenta într-un spațiu nou zece proiecte curatoriale având drept invitați curatori și artiști din orașele partenere NAG 2016.

De asemenea, se va iniția un program adresat unui grup de specialiști străini din domeniul artei contemporane, cărora li se va oferi un contact direct cu scena artistică din România și care, timp de trei zile, vor putea interacționa cu tinerii artiști emergenți.

“Am venit alături de Noaptea Albă a Galeriilor cu gândul de a face legătura între tânăra generație de creatori și publicul tânăr. Noaptea Albă a Galeriilor este una dintre stațiile pe drumul spre un viitor în care ne dorim ca industriile creative să producă în mod constant valoare pentru România și în care artiștii cu care suntem acum contemporani să reprezinte valori certe, într-un ecosistem artistic funcțional și accesibil. Vrem să contribuim la construirea unei scene noi, mai colorate, mai vii, pentru artiștii cu personalitate. O scenă care să trăiască pentru public, prin noua generație de creatori.’’ (Flavia Popa – Secretar General BRD-Groupe Société Générale)
Despre NAG

Noaptea Albă a Galeriilor a fost primul eveniment cultural nocturn din România după Noaptea Muzeelor și primul eveniment din țară care a atras atenția marelui public asupra artelor contemporane și a tinerilor artiști, reunind, printr-un program complex și dinamic, toate tipurile de manifestări artistice – pictură, desen, sculptură, grafică sau new media, fotografie, video, performance, muzică, dans, teatru, design etc. În București, Noaptea Albă a Galeriilor a generat o hartă în care a fost făcută vizibilă infrastructura dinamică a spațiilor ce găzduiesc evenimente de artă contemporană.

De-a lungul celor nouă ediții desfășurate până în prezent, Noaptea Albă a Galeriilor a pus bazele unei platforme de promovare a artei contemporane și a tinerilor artiști români, atât prin încurajarea contactului dintre artiști și galerii sau spații dedicate artei contemporane, cât și prin prezentarea artiștilor unui public extins, căruia îi oferă în fiecare an oportunitatea de a descoperi arta generației din care face parte.

unnamed
ORGANIZATOR: Asociația Ephemair
SPONSOR PRINCIPAL: BRD-Groupe Société Générale
CU SPRIJINUL: AFCN – Administrația Fondului Cultural Național, Ministerul Culturii,  ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, Primăria Municipiului București, București Capitală Europeană a Culturii 2021, Institutul Cultural Român
PARTENERI: MARe – Muzeul de Artă Recentă, Corcova Roy & Dâmboviceanu
ORGANIZATORI ORAȘE PARTENERE: Grupul pentru Management și Mediere Culturală (ARAD),  Fundația Baia Mare 2021 (BAIA MARE), Asociația ArtBurg (BRAȘOV), Federația Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule (CLUJ), Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Craiova (CRAIOVA), Asociația AltIași (IAȘI), Grupul Nostru (SIBIU), Asociația K-Arte (TÂRGU MUREȘ), Ambasada Plai (TIMIȘOARA)
PARTENER JURIDIC: Țuca Zbârcea & Asociații
On September 30th,
the White Night of the Art Galleries
creates a map of contemporary art in 10 Romanian cities

On Friday, September 30th, 2016, the anniversary edition of the White Night of the Art Galleries creates a map of contemporary art and of the latest trends on the local and international art scene, in ten cities in Romania.

For its 10th edition, the White Night of the Art Galleries, project initiated and organized by Ephemair Association, extends its night programme in art galleries, alternative spaces, creative hubs and artist studios in other nine cities across the country. Joining Bucharest this year, contemporary art exhibitions and events will take place in Arad, Baia Mare, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Sibiu, Târgu Mureș and Timișoara.

To highlight the cultural profile of the nine cities invited to take part in the event, one of the main exhibitions in Bucharest, possible with the help of The Administration of the National Cultural Fund (AFCN) and the Ministry of Culture, will present in a new space ten curatorial projects, with guest curators and artists from the 2016 edition’s partner cities.

In addition, the event will enable a direct contact between a group of international contemporary art specialists and the Romanian art scene, and during their three days stay, they will have the opportunity to interact with young emerging artists.

“We joined the White Night of the Art Galleries with the clear aim to connect the young generation of creators with the young public. The White Night of the Art Galleries is one of the many stops on the way to a future where we wish that creative industries constantly produce value for Romania and the contemporary artists to be well represented/ integrated in a functional and accessible ecosystem. We are proud to be part of creating a new scene, more colorful and dynamic, for the artists with true personalities. A scene to live for the great public, through the new generation of creators.’’ (Flavia Popa – General Secretary BRD-Groupe Société Générale)