Galateea Contemporary Art vă invită vineri, 17 iunie 2016, ora 19:00 la vernisajul expoziției ”Templum” a ceramistei Diana Butucariu

unnamebutudGalateea Contemporary Art vă invită vineri, 17 iunie 2016, ora 19:00 la vernisajul  expoziției  ”Templum” a ceramistei Diana Butucariu.

”Templum”, expoziţia de ceramică a artistei Diana Butucariu însumează o serie de forme decorativ ambientale dar şi utilitare ce-şi propun ca prin imaginea creată să ofere reprezentarea unor trăiri regăsite în simbolistica termenului de templu. Obiectele concepute ca arhitecturi spirituale şi lăcaşe ale unor stări sufleteşti definesc crezul artistei din perspectiva unor diferenţe culturale şi religioase ce se regăsesc într-o comunitate, fiind o rectie asupra condiţiei de a trăi şi de a te adapta unui spaţiu adoptiv pe care existenţa cotidiană îl poate oferi.
Volumele create, aşezate pe trei, patru sau mai multe picioare sunt ordonate ca pentru un marş care are ca scop regăsirea identităţii de sine. Privite individual, obiectele par statice, aparţinând unui alt timp în care formele dramatic contorsionate tind să-şi găsescă un echilibru.
Acest tumult de forme exprimă un rezumat al drumului parcurs de artistă spre explorarea şi interiorizarea sentimentului de a trăi într-o lume ca un templu simbol al diversităţii umane.

Expoziția poate fi vizionată între 17 iunie și 17 iulie 2016.

Galateea Contemporary Art invites you on Friday,  June 17,  2016, 7 pm to the opening of the ceramic exhibition ”Templum”, of the artist Diana Butucariu.

The ceramic exhibition Templum by Diana Butucariu comprises a series of decorative sculptures and utility objects that through their form recreate the inner meaning that the word temple conjures. The design objects, viewed as spiritual architecture and containers of some specific feelings, define the artistic ethos of the ceramicist. Viewed from a perspective of cultural and religious differences that can be found in a community, the pieces are a reaction to the living conditions of an adoptive space.
The created volumes, standing on three, four or more legs, are ordered like for a march aimed at retrieving their self-image. Taken individually, they seem like static objects belonging to another time, where dramatically contorted shapes start to find a balance.
This tumult of shapes is a summary of the road taken by the artist to explore and internalize the feeling of existing in the world like a temple, a symbol of human diversity.

The exhibition can be seen between June 17 and July 17 2016