Expoziţia NOIMA „Where the Wind Takes Us“ la Galeria ICR Viena

image001

Expoziţia NOIMA „Where the Wind Takes Us“ la Galeria ICR Viena

Institutul Cultural Român de la Viena vă invită în data de 24 mai, de la ora 18.00, la sediul său, la vernisajul expoziției „Where the Wind Takes Us“. Sub acest titlu, galeria ICR Viena prezintă în perioada 24 mai – 10 iunie lucrări ale artiștilor din grupul NOIMA: Sorin Scurtulescu, Andrei Rosetti, Ciprian Bodea, Dan Gherman, Cosmin Frunteş. De asemenea, va expune şi va fi prezent la vernisaj pictorul Constantin Flondor, cofondator al grupărilor Prolog, Sigma şi 1+1+1, trei dintre grupările relevante pentru arta românească a ultimilor 60 de ani şi pentru parcursul ei contemporan. În cadrul evenimentului va fi prezentat volumul „Adnotări-lecții de pictură“, apărut la Editura ICR în anul 2012. Albumul este semnat de Constantin Flondor și grupul NOIMA.

„Vântul este purtător de miresme, vântul te atinge, te şlefuieşte, vântul trezeşte stări, te poartă în spaţii nebănuite. A scruta orizontul în aşteptarea vântului prielnic. Tu simţi vântul? Înveţi să-l cunoşti, asculţi, adulmeci. Drumuri ţi se dezvăluie. Şi-ţi par sigure chiar de te paşte căderea… Inepuizabile. Impulsul de a lucra cu ce îţi vine la îndemână… cu riscul de a da greş, laşi vântul să umfle pânzele. Te laşi purtat. Apoi, pânză cu pânză, adiere cu adiere – ori pală de vânt ce-ţi trânteşte şevaletul de griul din asfalt… sau te ridică cu totul… Deprinderea strunirii pânzelor ar putea deschide spre noi întrezăriri ale noimei.“ (NOIMA)

NOIMA păstrează în ani dialogul cu lucrurile văzute, studiul în natură. Oricare ar fi fost în timp proiectele grupării, lucrul în plein air, alla prima, rămâne sursă de documentare, dar şi subiect în sine. NOIMA poate fi întâlnită la lucru, în soare sau frig, noaptea sau ziua, nu doar în obişnuitele ieşiri în natură, ci şi pe străzile oraşelor. Începând din 2015, gruparea a desfăşurat parte din activitatea sa în capitala Austriei. Viena a însemnat întâlnirea cu noi subiecte, dar şi deprinderea de a avea uneori inamic, alteori martor, adesea aliat – vântul.

„Where the Wind Takes Us“ însumează astfel de experienţe. Unele sunt rezultatul hoinărelii cu vântul în pânze pe străzile Vienei. Altele sunt aprofundări din atelierele personale, noi „navigări“ ancorate în mărturia străzii.

Grupul NOIMA a fost fondat în anul 2003, iar începând cu anul 2015 se numără printre membrii galeriei Schleifmühlgasse 12-14 din Viena: http://12-14.org/.

Mai multe detalii despre grupul NOIMA şi despre lucrările acestuia pot fi accesate la: www.noima.ro.

Expoziţia „Where the Wind Takes Us“ poate fi vizitată la sediul Institutului Cultural Român de la Viena în perioada în perioada 24 mai – 10 iunie, de luni până vineri, între orele 10.00 – 18.00. Intrarea este liberă.

Institutul Cultural Român de la Viena
Argentinierstr. 39, 1040
Tel: +431 319 10 81;
office@rkiwien.at | www.rkiwien.at
www.facebook.com/RKIWien.ICRViena

Ausstellung NOIMA „Wherethe Wind Takes Us“in der RKI Wien Galerie

Das RumänischeKulturinstitut Wienlädt Sie am Dienstag, dem 24. Mai, um 18.00 Uhr, in den eigenenRäumlichkeiten zur VernissagederAusstellung „Wherethe Wind Takes Us“ein. Unterdiesem Titel werden in der RKI Wien Galerie WerkederGruppe NOIMA gezeigt, von Sorin Scurtulescu, Andrei Rosetti, Ciprian Bodea, Dan Gherman und Cosmin Frunteş.Im diesemRahmenwirdauchderMaler Constantin Flondor ausstellenund bei Vernissageanwesend sein. Constantin Flondor istMitbegründerderGruppen Prolog, Sigma und 1 + 1 + 1, die sehr relevant sowohlfür die zeitgenössische rumänische Kunst, alsauchfür die derletzten 60 Jahren, sind. Am 24. Mai wirdauch das Album „Annotations-PaintingLessons“ (2012, RKI Verlag) von Constantin Flondor und NOIMA präsentiert.

„Der Wind trägt Düfte, er berührt dich, schleift dich, erweckt deine Sinne und trägt dich an undenkbare Orten. Du schaust hin zum Horizont und wartest auf den vorteilhaften Wind. Fühlst du ihn? Du lernst ihn kennen, ihn hören und riechen und er zeigt sich. Und obwohl du dem Fallen nahe bist, scheint er sicher und … unendlich. Du fühlst den Drag mit dem zu arbeiten, was dir in die Hand kommt. Und auf die Gefahr zu scheitern, lässt du den Wind die Leinwand wegblasen und dich hintragen. Wenn er weht, dann treibt er dich in die Höhe, oder die Leinwand fällt auf den Asphalt. Und da sieht man den Sinn.“ (NOIMA)

Die Gruppe NOIMA widmetsich seit Jahren inInteraktion mit den gesehenen Dingen und mit demStudium der Natur. Was auch immer die Projekte der Gruppe waren, bleibt die Arbeit in der Natur eine Quelle und ein Thema an sich. „Noima“ kann man bei der Arbeit treffen, bei sonnigem oder kaltem Wetter, tagsüber oder nachts, nicht nur in der Natur, aber auch auf den Straßen der Stadt. Ab 2015 hat die Gruppe auch in Wien gearbeitet und dort neue Sujets gefunden aber auch den Wind, als Feind, Freund oder Zeuge.

„Wherethe Wind Takes Us“ fasst solche Erlebnisse zusammen, von denen einige das Ereignis des Herumstreifens durch die Straßen Wiens sind. Andere sind aber Studien aus dem eigenen Atelier, neue persönliche Erlebnisse durch die Straßen der Stadt.

Die Gruppe NOIMA wurde 2003 gegründet und seit 2015 ist NOIMA Mitglied der Galerie
Schleifmühlgasse 12-14 Wien: http://12-14.org/.

Weitere Details über NOIMA und ihre künstlerische Tätigkeit finden Sie auf www.noima.ro.

Die Ausstellung „Wherethe Wind Takes Us“ kann im Rumänischen Kulturinstitut in Wien im Zeitraum 24. Mai – 10. Juni, von Montag bis Freitag, zwischen 10.00 und 18.00 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei.

RumänischesKulturinstitut Wien
Argentinierstr. 39, 1040
Tel: +431 319 10 81;
office@rkiwien.at| www.rkiwien.at
www.facebook.com/RKIWien.ICRViena