Cosmin Haiaș | Unelte pentru un viitor mai bun @ Aiurart Contemporary Art Space

unnamedCosmin Haiaș | Unelte pentru un viitor mai bun / Tools for a better future

Cosmin Haiaș
Unelte pentru un viitor mai bun
curatoare: Olivia Nițiș
21 aprilie – 28 mai 2016
Vernisaj: joi, 21 aprilie, ora 7pm-10pm.
Aiurart Contemporary Art Space | Lirei 21, București
Weekend-ul Galeriilor 23 – 24 aprilie, 12am. – 9pm.
Facebook events: Vernisaj, Weekend-ul Galeriilor la Aiurart

*Please scroll down for the English version

Cosmin Haiaș este un observator reactiv, imediat focusat asupra unei problematici socio-politice recente. În consecință expoziția reflectă o serie de micronarațiuni care alcătuiesc un discurs fracturat cu asumarea unei diversități similare practicii jocului de entertainment al jurnalului de stiri. Proiectul artistului este un soi de news feed alert, filtrat de gândirea selectivă și ironică, având miza de a da replici continue și directe fracțiunilor realității.
“Unelte pentru un viitor mai bun” propune o permanentă lectură a vieții sociale și politice printr-o grilă critică. Discursul post-socialist își face loc acolo unde artistul simte nevoia de a se angaja ironic prin decupaje permanente din fluența neîntreruptă a vieții socio-politice păstrând o direcție post-modernă, un neo-pop fidel esteticii contemporane a rețelelor de socializare, giff-urilor, gadget-ruilor și meme-urilor. Adesea lucrările își încorporează soclurile fiind gândite ca un corp sculptural nomad. Obiectul tehnologic mizează pe dinamica vizuală și pe ritmul alert regăsit în șirul infinit al postărilor pe pereții virtuali. Discursul propagandistic promite întotdeuna un viitor mai bun…….cu prețul prezentului.
Olivia Nițiș, curatoare
Cosmin Haiaș (n. 1968, Oradea) trăiește și lucrează în Timișoara. A absolvit Masterul în Politici Culturale Europene la Facultatea de Artă și Design, Universitatea De Vest, Timișoara, după ce în prealabil a absolvit la Facultatea de Artă din Timișoara secţia Pictură.

*
unnamed2
Cosmin Haiaș
Tools for a better future
curator: Olivia Nitis
April 21st – May 28th 2016
Opening: Thursday, April 21st, 7pm-10pm.
Aiurart Contemporary Art Space | 21 Lirei, Bucharest
Gallery Weekend 23rd -24th of April, 12am.-9pm.
Facebook events: Opening, Gallery Weekend at Aiurart

Cosmin Haias is a reactive observer immediately focused on recent sociopolitical issues. Consequently, the exhibition reflects a series of micro-stories that create a fractured discourse along with assuming diversity similar to the entertainment game practice of the news journal. The artist’s project is a sort of news feed alert, selectively filtered through ironic thinking with the purpose of continuous and direct replies to the factions of reality.
“Tools for a better future” proposes a permanent reading of social and political life through critical lens. The post-socialist discourse breaks through where the artist feels the need to engage ironically by permanent cuts from the uninterrupted fluency of socio-political life keeping a post-modern direction, a neo-pop faithful to the contemporary aesthetics of social networks, giffs, gadgets and meme sites. His works often incorporate plinths designed as a nomadic sculptural body. The technological object relies on visual dynamics and the fast rhythm of the infinite posts on virtual walls. Propagandistic speech always promises a better future… … at the expense of the present time.
Olivia Nitis, curator
Cosmin Haias (b. 1968, Oradea) lives and works in Timisoara, Romania. He graduated M.A. in European Cultural Policies, Faculty of Fine Art and Design Timisoara, and Painting, Faculty of Fine Art and Design, Timisoara.