BIANCA MANN SOLO SHOW “AMORPHOS” @ GO CONTEMPORARY BUCUREŞTI

Bianca Mann- solo show AMORPHOS
AMORPHOS – BIANCA MANN
SCULPTURA
Vernisaj joi 21 aprilie 2016 ora 19.00
21 aprilie – 15 mai 2016

Go Contemporary are plăcerea să vă invite joi, 21 aprilie 2016, la vernisajul expoziţiei “AMORPHOS”, un solo show al artistei Bianca Mann.

Proiectul ,,Amorphos” este inspirat din testul petelor de cerneală conceput de psihiatrul elveţian Hermann Rorschach. Am preluat acest test şi am interpretat tridimensional formele conţinute de cele zece cartonaşe ale lui Rorschach devenind astfel unul dintre subiecţii care interpretează vizual forma. Când mă aflu în faţa petelor de cerneală intru în relaţie cu formele nedefinite, amorfe şi involuntar încep să le caut un sens, descoperind în ele forme finite. Plecând de la aceste pete am obţinut obiecte amorfe in  care evoc noi sensuri prin intepretarea acestora în volum.
Folosirea măştii proprii ca modul figurativ mă aduce în relaţie directă cu forma non-figurativă şi impersonală pe care o interpretez.

Bianca Mann

—————-
Infiinţată în septembrie 2015, galeria Go Contemporary îşi propune să promoveze artişti emergenţi români şi străini. Deschiderea galeriei a reprezentat un al doilea pas firesc, primul fiind lansarea spaţiului nomad de artă contemporană Go Art Projects, cu debutul în noiembrie 2014. Cele doua proiecte sunt animate de aceeaşi dorinţă de a promova artişti emergenţi talentaţi, cu o atenţie sporită asupra artiştilor la început de drum, dar urmează trasee distincte: Go Art Projects este o platformă deschisă in principal pentru expoziţii colective, funcţionează în stil nomad şi organizează expoziţii în diverse spaţii din Romania şi din străinătate în timp ce Go Contemporary funcţionează într-o locaţie fixă şi se concentrează pe promovarea unui număr restrâns de artişti.

english version

The project “Amorphos” is inspired by the inkblot test designed by the Swiss psychiatrist Hermann Rorschach. I took this test and I interpreted in a three-dimensional manner the forms on the ten Rorschach cards thus becoming one of the subjects that visually interpret the form. When I am in front of the inkblots, I come into relationship with undefined, amorphous forms and involuntarily I begin to look for a sense, discovering the defined forms within. From these blots I obtained amorphous objects in which I evoke new meanings by interpreting them through volume.
Using my own mask as a figurative mode brings me in direct relationship with the non-figurative and impersonal form that I interpret.

Bianca Mann

————–
Established in September 2015, Go Contemporary art gallery aims to promote Romanian and foreign emerging artists. The project started as a natural next step to Go Art Projects, nomad contemporary art space, launched in November 2014. The two initiatives are fueled by the same desire to promote talented emerging artists, with a special focus on artists at the beginning of their careers, but each has its own path: Go Art Projects is an open platform mainly for collective exhibitions, it is nomad and hosts events in different art-welcoming spaces, both in Romania and abroad; Go Contemporary has a fixed location in Bucharest and focuses on promoting a limited number of artists.