Conferinţa „Arhitecţi şi arhitectură în periodice de acum un veac”, la Palatul Suţu

Arhitecti si arhitectura
Muzeul Municipiului Bucureşti vă invită joi, 14 aprilie 2016, de la ora 19:00, la o conferinţă despre arhitecţi şi arhitectură în periodice de acum un veac, susţinută de dr.arh. Sidonia Teodorescu, la Palatul Suţu.
Prima revistă care tratează teme legate de arhitectură este „Analele Architecturei şi a artelor cu care se leagă”, apărută sub direcţiunea arhitectului Ion N. Socolescu, între anii 1890-1893. În 1906 apar primele două număre ale publicaţiei „Arhitectura”, editată de către Societatea Arhitecţilor Români, sub conducerea arhitectului George Sterian, iar în 1916 apar încă două numere ale revistei. În numărul 2/1916, citim despre Primul Congres al Arhitecţilor din toată ţara şi se face bilanţul profesiunii, după 25 de ani de la înfiinţarea Societăţii Arhitecţilor Români (la 26 februarie 1891). Primul comitet al S.A.R. era format din: Alexandru Orăscu – preşedinte, Carol Beniş – vicepreşedinte; Ştefan Ciocârlan – secretar; Ion Socolescu – casier; Alexandru Săvulescu, George Mandrea, Dimitrie Maimarolu – membri.
În revista „Printre hotare”, în perioada 1908-1911, întâlnim nume importante ale arhitecturii româneşti  –  Ion D. Berindey, Remus P. Iliescu, Leonida Negrescu, Paul Gottereau, Toma Dobrescu, Petre Antonescu, Dumitru Maimarolu etc.
Alte reviste apărute acum un veac, în care pot fi găsite date despre arhitecţi şi despre operele lor sunt: „Ilustraţia”, „Ilustraţiunea română”, „România ilustrată”, „Universul literar”, „Figuri contimporane din România”, „Albina”. Imagini de la Expoziţia Generală Română din 1906 apar în revista „Literatură şi Artă Română”. Expoziţia a avut un rol hotărâtor în recunoaşterea stilului naţional în arhitectură şi în extinderea acestuia de la programul de locuinţă, la programele publice de arhitectură.
Sidonia Teodorescu este doctor în arhitectură, lector universitar la Facultatea de Arhitectură a Universităţii „Spiru Haret”, titular de birou de arhitectură şi redactor al revistei „Bucureştiul meu drag”.
Volume: „Mari arhitecţi bucureşteni: Ion D. Berindey”, Editura Vremea, Bucureşti, 2014; „Dicționar al arhitecturii românești moderne (sec. XIX, XX, XXI). Literele A-C” – ediţie online, pdf, 2014 (coautor) şi „Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI). Arhitecţi. Literele D-H” – ediţie online, pdf, 2014 (co-autor) – proiecte culturale susţinute de Uniunea Arhitecţilor din România (https://issuu.com/dictionaruar). Autor de articole pe teme de arhitectură şi istoria arhitecturii în reviste de specialitate. Conferinţe organizate de Muzeul Municipiului Bucureşti, Arhivele Naţionale şi Biblioteca Metropolitană Bucureşti. Participant la şcoli de vară, simpozioane, manifestări ştiinţifice, organizator de practici profesionale şi expoziţii ale studenţilor Facultăţii de Arhitectură a Universităţii „Spiru Haret”.
Este membru al Ordinului Arhitecţilor din România, al Uniunii Arhitecţilor din România (vicepreşedinte resort cultural al Filialei Bucureşti sector 3), membru titular al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române. Membru al echipei proiectului cultural „Un secol de arhitectură românească – enciclopedie on-line”, 1890-1918 (ediţia I, 2015; http://www.e-architecture.ro/).

Intrarea 7 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiilor organizate la Palatul Suţu.

Următoarele conferinţe de joi:
21 aprilie 2016 – „Arheologie vizuală a magazinelor evreieşti din Lipscani” cu Anca Tudorancea

28 aprilie 2016 – „Falsuri monetare – O scurtă istorie a falsificării monedei” cu Dan Pîrvulescu

5 mai 2016 – „Fotograful Iosif Berman” cu Emanuel Bădescu