Conferinţa Vindecări miraculoase: Mişu Popp – Secrete dezvăluite din timpul restaurării

Afis Conferinta Vindecari miraculoase Misu Popp - Secrete dezvaluite din timpul restaurariiConferinţa Vindecări miraculoase: Mişu Popp – Secrete dezvăluite din timpul restaurării

Procesul restaurării unei lucrări de pictură este unul complex, care presupune investigaţii iniţiale asemănătoare celor medicale cu scopul de a determina mai întâi cauzele care au dus la deteriorarea picturii cu scopul de a stabili metoda de intervenţie, întregul proces fiind unul de lungă durată.
Lucrarea supusă atenţiei este portretul de femeie realizat de artistul Mişu Popp în 1857.

Aceste aspecte ne sunt prezentate de doamna Simona Predescu, expert restaurator pictură, Secţia Restaurare-Conservare, Muzeul Municipiului Bucureşti, în cadrul unei conferinţe ce va avea loc în ziua de joi, 31 martie, ora 19:00, la Palatul Suţu.

« „Vindecări miraculoase” reprezintă o serie de expoziții în care sunt prezentate etape ale procesului de restaurare prin care au trecut lucrările de pictură din patrimoniul Pinacotecii Municipiului Bucureşti. Lucrările sunt grupate pe autori. Unele dintre lucrări ilustrează momente de creaţie mai puțin cunoscute care întregesc operele pictorilor. Deşi, ȋn parte, au fost prezente ȋn diferite expoziții temporare de-a lungul timpului, sunt practic necunoscute publicului dat fiind faptul că nici în momentul de faţă Pinacoteca Municipiului Bucureşti nu are un spațiu propriu de expunere a patrimoniului deținut.

Rostul acestor expoziții este acela de a prezenta şi din punct de vedere tehnic creația unui artist aşa cum poate fi receptată în diversele ei planuri în raport cu puterea de înțelegere, cu existența sau lipsa unor preconcepții, cu capacitatea empatică a privitorului şi, nu în ultimul rând, cu înțelegerea timpului, locului şi mediului în care s-a desăvârşit.

Pictura, din punctul de vedere al structurării fizice, de la suport la straturile picturale, este una dintre cele mai uimitoare modalități de exprimare ale omului prin complexitatea întrepătrunderii materialelor organice şi anorganice într-o chimie care, înțeleasă, poate să dea răspunsuri corecte şi coerente atât în ceea ce priveşte istoria devenirii ei, cât şi al facerii ei. Toate componentele acestui conglomerat încep să îmbătrânească independent şi interdependent încă din momentul execuţiei.
Disecarea logică a structurării picturii prin prisma trecerii timpului şi a relaţiei cauză – efect ne ajută în înţelegerea demersului artistic al pictorului atât din punct de vedere tehnic, cât şi al bagajului creativ.
Detaliul explicat, datorită evoluţiei tehnologiei, poate fi împărtăşit în universul aperceptiv cu mai multă uşurinţă. Acest fapt nu poate să fie decât în beneficiul înţelegerii şi cunoaşterii mai profunde a demersului artistic al pictorului.

Portretul pictat de Mişu Popp, prezentat în expoziţia „Vindecări miraculoase”, este o lucrare din patrimoniul Pinacotecii Municipiului Bucureşti și face parte din categoria celor ce nu au putut fi expuse în cadrul expoziţiilor cu tematică din cauza problemelor de conservare și celor estetice. » Simona Predescu

Intrarea 7 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiilor de la Palatul Suţu.

În ultima zi de joi a fiecărei luni, programul de vizitare a expoziţiilor organizate la Palatul Suţu este prelungit până la ora 21:00.
Expoziţia „Vindecări miraculoase: Mișu Popp (1827-1892)” poate fi vizitată în incinta Palatului Suţu în perioada 3 martie – 22 mai 2016.

Următoarele conferinţe de joi:

7 aprilie 2016 – „Fotograful Nicolae Ionescu” cu Emanuel Bădescu

14 aprilie 2016 – „Arhitecţi şi arhitectură în periodice de acum un veac” cu Sidonia Teodorescu

21 aprilie 2016 – „Arheologie vizuală a magazinelor evreieşti din Lipscani” cu Anca Tudorancea