Bucharest Biennale 7 va folosi în premieră panouri stradale pentru expunerea lucrărilor de artă

bb7 n/Pentru limba română scroll down

Bucharest Biennale 7 will use billboards for the first time to exhibit artworks

Bucharest, February 19, 2016 – The curator of the seventh edition of Bucharest International Biennial for Contemporary Art Niels Van Tomme on his decision to displace the biennial onto billboards:

“As established throughout the curatorial concept entitled ‘What are we building down there?’, BB7 will highlight the themes of privatization, commercialization, and corporatization of the post-socialist city within its very structure, thereby displacing the biennale onto twenty-one advertising billboards. Dispersed across Bucharest, the billboard signifies high visibility and holds the potential to interact with unique local contexts in ways that traditional modes of exhibition making oftentimes cannot. As such, they act as artistic footnotes to the already existing city infrastructure, opening up new ways of connecting and navigating the city, while making apparent important yet often concealed aspects of its past, present, and future possibilities.

By organizing BB7 exclusively on advertising billboards, the biennale will radically and publicly appropriate Bucharest’ smoothest and most visible two-dimensional commercial surfaces. The biennale, instead of being an actor working against all-pervasive processes of commercialization, thus acts as one of many possible conduits through which to imagine novel modes of non-oppositional dissent. Working closely with the artists, it simultaneously revives an almost anachronistic mode of site-specific artistic intervention in physical space, right at the magnified and materialized outpost of our spam-infused everyday existence. Drawing on the utopian ideals of the historical avant-garde with regards to the liberating and educational potential of advertising as well as the more deviant culture-jamming practices of collectives such as the Billboard Liberation Front, BB7 reinterprets the billboard’s inherent experimental potential to activate new ways of looking at, inter preting, and/or moving around within present day Bucharest.

The twenty-one locations will act as vantage points from which to position oneself towards recent urban developments within Bucharest. The biennale will thus reveal a stratified urban context in which the billboard holds a foremost symbolic importance, if only for its ever-more proliferating presence and political, as well as economic and cultural power.”

Bucharest Biennale 7 va folosi în premieră panouri stradale pentru expunerea lucrărilor de artă.

București, 19 februarie 2016 – Curatorul celei de a 7-a ediții a Bucharest Biennale – Bienala Internațională de Artă Contemporană București, Niels Van Tomme, declară despre decizia lui de a transfera bienala pe panouri stradale:

„După cum a fost consacrat în conceptul curatorial cu titlul „What are we building down there?”, BB7 va evidenția temele privatizării, comercializării și corporatizării în propria structură a orașului post-socialist, transferând bienala pe 21 de panouri stradale. Plasate în toate cartierele Bucureștiului, panourile utilizează vizibilitatea ridicată și deține potențialul de a interacționa cu unicitatea contextului local într-o manieră care este imposibil de obținut prin modurile tradiționale de organizare a expozițiilor. Astfel, ele funcționează ca note de subsol artistice a infrastructurii urbane deja existente, deschizând noi modalități de conectare și navigare a orașului, în același timp scoțând în evidență aspecte importante, dar de multe ori ascunse, ale posibilităților trecute, prezente și viitoare.

Prin organizarea exclusivă pe panouri stradale al BB7, bienala va apropria în mod radical și public cele mai calme și vizibile suprafețe bidimensionale ale Bucureștiului. Bienala, în loc să lucreze împotriva proceselor universale de comercializare, acționează ca unul dintre posibilele variante prin care putem imagina noi modele de disidență non-opozițională. Lucrând în mod direct cu artiștii, se reiterează simultan un mod aproape anacronistic de intervenții artistice site-specific chiar la avanpostul exagerat și materializat al existenței cotidiene infuzate cu spam. Schițând pe marginea idealurilor utopice ale avangardei istorice în ceea ce privește potențialul eliberator și educațional al reclamei, până la bruiajul cultural deviant al colectivelor ca Billboard Liberation Front, BB7 reinterpretează potențialul experimental inerent al panoului stradal pentru a activa noi moduri de a privi, i nterpreta și/sau a naviga prin Bucureștiul de azi.

Cele 21 de locații vor fi puncte de observare pentru a ne poziționa față de dezvoltările urbane recente din București. Bienala va dezvălui astfel un context urban stratificat în care panourile stradale dețin o importanță simbolică primordială, fie și numai pentru prezența tot mai prolifică și pentru puterea politică, economică și culturală.”