“Tectonica cuplului” ALINA GURBAN @ DanaArtGallery

tectonica cuplului1

DanaArtGallery împreună cu Metropolis Art Collection vă propune o expoziție cu o temă deosebită , și anume Cuplul.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 21 februarie -13 martie 2016 , de luni- sâmbătă între orele 12:00- 20:00.
Metropolis Center, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, București.

Vernisaj : 25 februarie 2016, ora 19:00

Invitat special: Carla Francesca Schoppel, doctorand în filosofie

Despre expoziția Tectonica cuplului, artista Alina Gurban ne prezintă detalii:

Tema a fost inspirată de două experiențe diferite: una legată de dans și cealaltă de vizionarea unei expoziții cu picturi despre pământ ce redau golul, așteptarea, greutatea, apăsarea. Pornind de la aceste experiențe am imaginat un cuplu, unde fiecare vine cu propria mentalitate, de aceea se întâmplă “cutremure” la fel ca în cazul plăcilor tectonice. Aceste cutremure au tendința să destabilizeze structura cuplului prin convenții. Totuși, așa cum lava erupe în urma unui cutremur, la fel și pasiunea îndrăgostiților va ieși la suprafață, eliberându-i. Lucrările mele exprimă atât bucuria dansului în doi, cât și alienarea afectivității, degradarea intimității și “plecările” din conviețuirea în doi. Astfel, propun publicului un cuplu pe ritmuri de dans în culorile pământului. Picturile mele sunt influențate de expresionismul abstract și împrumută din primitivismul plastic al copiilor. Accentul este pus pe emoție, ce exprimă formele preexistente creației. In lucrări se simte prezent gestualismul, oglindit nu doar în tehnică, ci și în reprezentare, prin schițarea cuplului.

“The tectonics of couple” ALINA GURBAN

DanaArtGallery together with Metropolis Art Collection proposes you an exhibition on a special theme, namely the Couple.

The exhibition can be visited during February 21 – March 13, 2016, Monday – Saturday between 12:00 – 20:00.
Metropolis Center, Grigore Alexandrescu street, no. 89-97, Bucharest

Opening: February 25, 2016 at 19:00.

Special guest: Carla Francesca Schoppel, candidate for a PhD in Philosophy.

The artist Alina Gurban gives us details about the exhibition:

This theme was inspired by two different experiences: one related to dance and the other one related to seeing an exhibition with paintings about earth rendering hollowness, waiting, heaviness, pressure. Starting from these experiences I imagined a couple where each comes with his own mentality, that is why “earthquakes” happen as in the case of tectonic plates. These earthquakes tend to destabilize the structure of the couple through conventions. However, just as the lava erupts in an earthquake, so does the passion of the lovers come out, freeing them. My paintings express both the joy of dancing in couple and the alienation of affection, intimacy degradation and “withdrawals” from living together as a couple. Thus, I propose to the public a couple on dancing rhythms in earthy colors. My paintings are influenced by abstract expressionism and borrow from the primitive art of children. The focus is on emotion, which expresses the preexistent forms of creation. In my paintings one can sense gesturalism, mirrored not only in technique but also in representation, by sketching the couple.