EXPOZIŢIA „THE FACETS OF HYPERCONNECTIVITY” LA GALERIA ICR BERLIN – Imagini de la vernisaj

Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_0
layout afis
Pe data de 8 ianuarie 2016, cu începere de la orele 19.00 va avea loc la galeria ICR Berlin vernisajul expoziţiei colective de sculptură şi instalaţie The Facets of Hyperconnectivity / Faţetele Hiperconectivităţii, care va putea fi vizitată până pe data de 5 februarie 2016. Evenimentul este organizat de Asociaţia Many Colors în colaborare cu Institutul Cultural Român din Berlin.
Expoziţia de sculptură şi instalaţie The Facets of Hyperconnectivity, curatată de Simona Antoniu, este construită în jurul conceptului de comunicare; lucrările abordează teme precum comunicarea verbală autentică, desfăşurată ȋn spaţiul offline, oralitatea, sondarea psihologică, empatia, intuiția, lumea interioară, cea construită pe repere non-virtuale. În epoca tehnologiei faptul de a fi conectat, de a fi online a devenit un imperativ, indiferent de eficienţa sau calitatea comunicării stabilite astfel. Ceea ce ar fi trebuit să fie un mijloc de comunicare, devine astfel un scop în sine, iar acest aspect aduce cu sine multiple modificări sociale şi culturale. Oralitatea internetului tinde a se substitui culturii tiparului, intervenind în mecanismele de gândire ale omului contemporan, altfel spus determinând un anumit tip de spontaneitate, dar şi de rapiditate echivalentă adeseori cu superficialitatea, ori de comprimare și generalizare a mesajului transmis.
Vor fi prezentate lucrări realizate de 9 artişti din România şi Franţa: Adrian Moise Darie Dup, Franz Galo, Gabriel Brojboiu, Georgiana Cozma, Irinel Moldoveanu, Marina Antoniu, Vlad Basarab.
Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_7
Expoziţia The Facets of Hyperconnectivity a fost prezentată la Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti”, Mogoşoaia, în perioada 10 – 31 mai 2015 şi face totodată parte dintr-un amplu proiect curatorial de artă vizuală desfăşurat de-a lungul a doi ani, care cuprinde o serie de evenimente culturale conexe precum conferinţe, expoziţii de artă vizuală, performance, workshop-uri, audiţii de muzică experimentală şi contemporană.

Proiectul “Faţetele Hiperconectivităţii//The Facets of Hyperconnectivity” se desfășoară  prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului PA17/RO13 – „Promovarea diversităţii ȋn cultură și artă ȋn cadrul patrimoniului cultural european” – și este finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.Vlad Basarab - The Arheology of Memory_Large Book, 2014, Video, 4.31 min Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_9 Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_8 Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_6 Irinel Moldoveanu - Future Identities, 2015 Irinel Moldoveanu - Future Identities, 2015, Detaliu Georgiana Cozma - Online, 2015 Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_4 Georgiana Cozma - Online, 2015, Detaliu Gabriel Brojboiu - Blind man Blind man, Work in progress started in 2000 Adrian Moise - Excerice, 2015, Detaliu Adrian Moise - Excerice, 2015 Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_2 Darie Dup - The Sense of Touch , 2014, Detaliu Darie Dup - The Sense of Touch , 2014 Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_3 Franz Galo - KRK, 2015, Digital Movie, Black and Wihte, 9 min Franz Galo - KRK, 2015, Digital Movie, Black and Wihte, 9 min_1 Gabriel Brojboiu - Blind man Blind man, Work in progress started in 2000, Detaliu Simona Antoniu - Untiteld, 2015 Simona Antoniu - Untiteld, 2015, Detaliu Vernisaj 8 Ianuarie 2015, ICR Berlin_1

“FACETS OF HYPERCONNECTIVITY” EXHIBITION
AT THE GALLERY OF THE ROMANIAN CULTURAL INSTITUTE IN BERLIN

On January 8, 2016, 07:00 p.m., the collective sculpture and installation exhibition “Facets of Hyperconnectivity” will open at the Gallery of the Romanian Cultural Institute in Berlin and will be on display until February 5, 2016. The event is organized by Many Colors Association in partnership with the Romanian Cultural Institute in Berlin.
The sculpture and installation exhibition Facets of Hyperconnectivity, curated by Simona Antoniu, is built around the concept of communication; the works approach themes like the genuine verbal communication, taking place off-line, on colloquialism, psychological probing, empathy, intuition, and the inner world – the one built on non-virtual foundations. In an age dominated by technology, being online is an imperative, regardless of the effectiveness or quality of the communication established this way. Thus, what was meant as a means of communication becomes a purpose in itself and this brings on multiple social and cultural changes. The colloquialism of the Internet tends to replace the print culture, interfering with modern man’s mechanisms of thought or, so to speak, determining a certain type of spontaneity and also a kind of quickness that is often akin to superficiality, or a sort of compression and generalization of the message conveyed.
Works by 9 artists from Romania and France will be exhibited: Adrian Moise Darie Dup, Franz Galo, Gabriel Brojboiu, Georgiana Cozma, Irinel Moldoveanu, Marina Antoniu, and Vlad Basarab.

The exhibition Facets of Hyperconnectivity was on display at “Brancoveanu Palaces” Cultural Center in Mogosoaia from May 10 to May 31, 2015, and is part of a complex visual art curatorial project spanning over two years, which includes a series of related cultural events: conferences, visual art exhibitions, performances, workshops, experimental and contemporary music auditions.

“Facets of Hyperconnectivity” is a project financed by EEA Grants 2009-2014, Program PA17/RO13 –  Promotion of diversity in culture and arts within European cultural heritage (www.fonduri-diversitate.ro). The grant has been offered by Norway, Iceland, Liechtenstein and the Government of Romania.