Lansarea albumului „Cornel Medrea: sculpturi în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti”

Lansarea albumului „Cornel Medrea:
sculpturi în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti”
21 ianuarie 2016, ora 17.00
Afis MMB lansare Cornel Medrea

Muzeul Municipiului Bucureşti invită publicul interesat de domeniul artelor vizuale să participe la evenimentul de lansare a albumului „Cornel Medrea: sculpturi în colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti”, desfăşurat în ziua de joi, 21 ianuarie 2016, ora 17.00 la Grand Hotel Continental.
Această lansare reprezintă primul eveniment din 2016 care valorifică activitatea editorială a Muzeului Municipiului Bucureşti din anul anterior şi se înscrie în eforturile de valorificare a unui bogat patrimoniu, în parte inedit.
În cadrul lansării, prezentarea operei lui Cornel Medrea va fi susţinută de Dr. Ioana Beldiman şi Dr. Ioana Vlasiu, istorici de artă renumiţi şi apreciaţi cercetători, pasionaţi ai sculpturii din România. Evenimentul va prilejui şi o întâlnire cu cei doi autori ai albumului, respectiv Dr. Liana Ivan-Ghilia şi Laurenţiu Solomon, specialişti ai Muzeului Municipiului Bucureşti.

Cornel Medrea aparţine generaţiei de artişti români formaţi în prima jumătate a veacului douăzeci, a cărui operă bogată a contribuit la sincronizarea europeană a plasticii româneşti.
Născut pe 8 martie 1888 în comuna Miercurea Sibiului, a urmat liceul la Alba Iulia apoi, în 1905, o şcoală de arte şi meserii (cea din Zlatna) – tip de instituţie frecventat, la vremea lor, şi de Ioan Georgescu, Dimitrie Paciurea, Constantin Brâncuşi, Ion Jalea, Ion Vlasiu. Studii temeinice de sculptură a întreprins în cadrul Academiei de Artă decorativă din Budapesta. În acel cadru a beneficiat de îndrumările profesorilor J. Matray, G. Maron şi A. Ligety, lucrând alături de renumitul sculptor maghiar György Zala.
Anul 1912 este menţionat de biografi drept an al călătoriilor prin Occident – Austria şi Germania, unde şi-a îmbogăţit informaţiile despre arta timpului său.
Odată cu anul 1914, încep participările sale la Saloanele Oficiale, la manifestările organizate de societăţi precum Tinerimea Artistică sau Arta română, la Bienalele de la Veneţia din 1928, 1938, 1956, 1958. Tematica variată dă consistenţă unei opere complexe: peste patru sute de opere – portrete, busturi, nuduri, alegorii, compoziţii, statuete, monumente publice sau funerare, reliefuri; subiecte din registru real sau ideal, lucrate în lut, ipsos, piatră, bronz, terra-cotta, arareori lemn, ce aduc adesea figura umană în ipostaze exprimând forţă (a trupului sau a gândului), monumentalitate, robusteţe.
Muzeul memorial Cornel Medrea a apărut în urma donaţiei făcute de Maestrul însuși, fiind, în 1957, singurul (primul) muzeu de sculptură din România. Muzeul a fost desfiinţat, sub imperativele vremurilor; moştenirea valorică lăsată de C.Medrea rămâne, însă, în grija Municipalităţii. Până ce publicul va putea revedea operele acum adăpostite în depozite, prezentul album este o  formă de restitutio, fie ea parţială, bidimensională, o ocazie de (re-)întâlnire cu ideile materializate ale lui C.Medrea.

Seria de lansări organizate de Muzeul Municipiului Bucureşti va continua cu:
–    Actele domnilor Racoviţă din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti (autor Dr. Grina Mihaela Răfăilă) şi Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice – dublă lansare organizată la Hanul Manuc în ziua de joi, 28 ianuarie 2016, ora 17.00;
–    Tata Moşu. O poveste interbelică (versiunea în limba engleză), autori Dr. Adrian Majuru, Mihai. I. Grăjdeanu – lansare organizată la Grand Hotel Continental în ziua de joi, 4 februarie 2016, ora 17.00;
–    Avangarda fotografilor din Bucureşti. Repertoriul fotografiilor din patrimoniul MMB, autor Ana Iacob – lansare organizată la Grand Hotel Continental în ziua de joi, 11 februarie 2016, ora 17.00;
–    Moda în Ţara Românească – secolul al XVII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea. Veşminte şi accesorii de epocă din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucuresti, autor Dr. Camelia Ene – lansare organizată la Grand Hotel Continental, în ziua de joi, 25 februarie 2016, ora 17.00