CONEXIUNI INTERIOARE/ INNER CONNECTIONS @ Galeria Galateea

E066E2B2-8835-4BE6-97DA-1AEBD8B3DA3BCONEXIUNI INTERIOARE/ INNER CONNECTIONS

Miercuri, 6 Ianuarie 2016, ora 18.00, va avea loc la Galeria Galateea din București, vernisajul expoziţiei internaţionale de ceramicǎ contemporanǎ, “Conexiuni Interioare / Inner Connections”.
Artiştii invitaţi ȋn cadrul expoziției sunt: Hasan Sabhbaz(TU), Eun Kyong(CO), Lia Bogrationi( GE), Anthony Stellacio(USA), Alberto Busto(SP), Martin Harman(EN), Rosah Justaite(LI), Debra Sloan(CA), Ileana Crăciun( RO), Lucia Lobonț( RO), Nicolae Moldovan( RO), Maria Pop Timaru( RO), Adela Bonaț(RO).
Curatorii expoziției sunt Lucia Lobonț și Nicolae Moldovan.
Expoziția “Conexiuni Interioare / Inner Connections”, este organizată de Asociația Culturală Many Colors ȋn parteneriat cu Fundația Ceram Art. Aceasta face parte dintr-un amplu proiect curatorial de artă  vizuală “Fațetele Hiperconectivității”(2015-2016), care cuprinde o serie de evenimente culturale conexe: conferințe, expoziții de artă vizuală, performance, workshopuri, audiţii de muzică experimentală şi contemporană.
Expoziţia de ceramică “Inner Connections” este construită ȋn jurul conceptului de comunicare;  temele abordate vizează comunicarea verbală autentică desfăşurată ȋn spaţiul offline, oralitatea, empatia, intuiția, lumea interioară, comunicarea construită pe repere non-virtuale.Inner Connections (24)
Omul modern trăieste ȋntr-o lume în care calculatorul şi telefonul mobil, cu toate gadgeturile pe care le presupun aceste obiecte, au devenit indispensabile pentru acesta, iar faptul de a fi online a devenit o miză în sine.
Prin chestionarea binomului indentitate virtuală vs identitate reală, limbaj virtual vs limbaj real, spațiu virtual vs spațiu fizic, putem obtine un alt tip de percepție asupra mecanismelor care interferează ȋn comunicare. Altfel spus, calea transformată în scop, aduce cu sine consecinţele de rigoare în plan cultural. Importantă este și dimensiunea interogativă, dincolo de cea estetică şi conceptuală.
Expozitia  poate fi vizitata intre 06 Ianuarie- 04 Februarie 2016

Proiectul “Faţetele Hiperconectivităţii//The Facets of Hyperconnectivity” se desfășoară  prin Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului PA17/RO13 – „Promovarea diversităţii ȋn cultură și artă ȋn cadrul patrimoniului cultural european” – și este finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.
Manageri proiect: Simona Antoniu si Irinel Moldoveanu
Parteneri media: Radio Romania Cultural, Modernisim, Agentia de Carte, Senso TV, Port.ro, Deco si Eco, Romania Pozitiva, ArtLine, ArtClue, Zile si Nopti, B-24FUN, Vernisaje, Ceasaca de Cultura.

Adresa Galeriei Galateea: Calea Victoriei 132, Bucuresti, Romȃnia
Program Galerie: 08.00 – 14.00, 18.00 – 20.00 (Luni & Marți); 12:00 – 20:00 (Miercuri & Vineri)
Adresa web  “Fațetele Hiperconectivității”: http://fatetele-hiperconectivitatii.ro/Inner Connections (1)

Press release – INNER CONNECTIONS

Wednesday, January 6, 2016, 06:00 p.m., the international exhibition of contemporary ceramics “Inner Connections” will open at Galateea Gallery in Bucharest.
The artists on display are: Hasan Sabhbaz (TU), Eun Kyong (CO), Lia Bogrationi (GE), Anthony Stellacio (USA), Alberto Busto (SP), Martin Harman (EN), Rosah Justaite (LI), Debra Sloan (CA), Ileana Craciun (RO), Lucia Lobont (RO), Nicolae Moldovan (RO), Maria Pop Timaru (RO), Adela Bonat (RO).
The curators of the exhibition are Lucia Lobonț and Nicolae Moldovan.
The exhibition “Inner Connections” is organized by “Many Colors” Cultural Association in partnership with Ceram Art Foundation. It is part of a complex visual art curatorial project, “Facets of Hyperconnectivity” (2015-2016), which includes a series of related cultural events: conferences, visual art exhibitions, performances, workshops, experimental and contemporary music auditions.
“Inner Connections” is a ceramics exhibition built around the concept of communication; the themes approached focus on the genuine verbal communication, taking place in the off-line space, on colloquialism, empathy, intuition, the inner world and the communication built on non-virtual foundations.Inner Connections (63)
The modern man lives in a world in which computers and mobile phones, together with all the gadgets associated with them, have become vital and the fact of being online is a purpose in itself.
By questioning the dyads virtual identity vs. real identity, virtual language vs. real language, virtual space vs. physical space, we can obtain a different type of perception of the mechanisms that converge in communication. In other words, the way has become the goal, with all the inherent cultural consequences arising from this. The key element is the interrogative dimension, above the aesthetic and conceptual ones.
The exhibition can be seen from January 6 to February 4, 2016.

“Facets of Hyperconnectivity” is a project financed by EEA Grants 2009-2014, Program PA17/RO13 –  Promotion of diversity in culture and arts within European cultural heritage (www.fonduri-diversitate.ro). The grant has been offered by Norway, Iceland, Liechtenstein and the Government of Romania.
Project Managers: Simona Antoniu and Irinel Moldoveanu
Media Partners: Radio Romania Cultural, Modernisim, Agentia de Carte, Senso TV, Port.ro, Deco si Eco, Romania Pozitiva, ArtLine, ArtClue, Zile si Nopti, B-24FUN, Vernisaje, Ceasaca de Cultura.Inner Connections (52)

Address of Galateea Gallery: Calea Victoriei 132, Bucharest, Romania
Opening hours of the gallery: 08:00 a.m. – 02:00 p.m., 06:00 p.m. – 08:00 p.m. (Monday & Tuesday); 12:00 p.m. – 08:00 p.m. (Wednesday to Friday)
“Facets of Hyperconnectivity” website: http://fatetele-hiperconectivitatii.ro/Inner Connections (38) Inner Connections (33) Inner Connections (30) Inner Connections (25) Inner Connections (10) Inner Connections (3)