Lansarea revistei CORNER fotbal + societate @ Fabrica de Pensule din Cluj

unnamed/// for English please scroll down

Pe 13 noiembrie, ora 5 pm, Fabrica de Pensule din Cluj va găzdui lansarea revistei CORNER fotbal + societate, în cadrul Temps d’Images Cluj, la invitația Alexandrei Pirici, artistă asociată a festivalului. Cu această ocazie, managerul cultural Corina Bucea va modera o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj, singura echipă de fotbal românească prezentă în Champions League.

În paralel, spațiul Lateral ArtSpace va găzdui pe 13 și 14 noiembrie un centru de documentare despre prezența femeilor în fotbal intitulat Locul nostru. Acesta însoțește lansarea revistei și are ca repere tema Temps D’Images Cluj de anul acesta, #corpcomun, precum și o cercetare asupra fotbalului feminin din România realizată de Irina Costache, cu titlul ”Feminitatea în joc: Studiu de caz asupra unei echipe românești de fotbal feminin”.

Materialele de documentare și filmele prezentate în Locul nostru pun în discuție felul în care ierarhiile și rolurile de gen sînt construite în diferite planuri ale fotbalului.

Revista CORNER fotbal + societate aduce în discuție cultura galeriilor de suporterilor interogând modele de organizare colectivă ce pot fi productive din punct de vedere politic și emancipatoare dincolo de maidane, peluze și stadioane.

Ma multe detalii aici: https://www.facebook.com/events/1791615497732327/
___

CORNER fotbal + societate este o publicație periodică mai puțin obișnuită în peisajul editorial local, propunînd o abordare interdisciplinară, pornind de la fotbal și contextul mai complex al acestuia, atît contemporan cît și istoric. Materialele publicate vor aduce în prim plan subiecte mai puțin (re)prezentate, vor teoretiza diversele aspecte ale fotbalului și vor urmări evoluția și determinările sale sociale.

Ne propunem să intersectăm fotbalul cu diverse mecanisme de producere a cunoașterii vizînd abordări dinspre antropologie, artă, dans contemporan, arhitectură, economie, relațiile cu autoritatea, subculturi, relația dintre individ, grup și societate, urmărind aspecte mai puțin discutate precum organizarea pe orizontală, reprezentarea minorităților, relațiile de gen și altele.

În condițiile actuale, în care atît sportul cît și arta sînt confiscate de industria mediatică și transformate exclusiv în produse de consum, considerăm ca binevenită o recuperare a valențelor democratice și emancipatoare ale fotbalului, pe lîngă o analiză critică a modurilor sale de funcționare și receptare.

CORNER este o inițiativă colectivă a artiștilor Sorin Popescu și Dana Andrei, susținuți de curatorul Raluca Voinea. Publicația este produsă de tranzit.ro / București și revista IDEA artă + societate. Primul număr include materiale realizate de, sau împreună cu: Ștefan Tiron, Florin Flueraș, Powerpuff, Irina Botea & Jon Dean, Ovidiu Țichindeleanu, Florin Poenaru, Dan Perjovschi, Anca Verona Mihuleț, Corneliu Porumboiu, Prosper Center.

Design: Paul Voggenreiter – hirnfaustauge.de

Mulţumiri: Irina Costache, Larisa Crunţeanu, Xandra Popescu, Bogdan Dumitrache, Edi Constantin, Alexandra Pirici, Tim Nădăşan, Simona Chiorean, Cătălin Slatina, Dana Beșliu, Ioana Răileanu, Alin Fornade

În București, revista va fi lansată cu o masă rotundă marți, 24 noiembrie 2015, orele 19:00, la tranzit.ro / București, Str. Gazelei nr. 44, sector 4.

Credit imagine: Ángel Zárraga – Las futbolistas, 1922, detaliu

///

November 13, 5 pm, the Paintbrush Factory in Cluj will host the launch of the publication CORNER fotbal + society, within the Temps d’Images festival at the invitation of Alexandra Pirici, the festival’s associated artist. On this occasion, cultural manager Corina Bucea will moderate a discussion with the players of CFF Olimpia Cluj, the only Romanian team to take part in the Champions League.

In parallel, on the 13th and 14th of November, Lateral ArtSpace will host a documentation centre about the presence of women in football, suggestively titled Our Place. This accompanies the launch of the magazine and takes as a reference point the theme of this year’s edition of Temps d’Image, #commonbody, as well as a research by Irina Costache on women’s football in Romania called “Femininity at Play: A Case Study of a Romanian Women’s Football Team”.

The documentation materials and the films presented in Our Place open up a discussion about the way in which hierarchies and gender roles are constructed in different aspects of football.

The publication CORNER opens up a discussion about the culture of supporters interrogating models of collective organization which may be politically productive and emancipating beyond maidans, greenswards and stadiums.

More details here: https://www.facebook.com/events/1791615497732327/
___

CORNER fotbal + societate is a new, periodical publication that proposes an interdisciplinary approach, taking as its point of departure football and its complex, both contemporary and historical context. The published materials bring to the foreground less (re)presented subjects, theorize different aspects of football and follow its evolution and social determinations.

We aim at intersecting football with various mechanisms of knowledge production, including approaches from anthropology, art, contemporary dance, architecture, economy, its relation to authority, subcultures, the relationship between individual, group and society, following less discussed aspects such as horizontal organization, representation of minorities, gender relations and others.

Under the current conditions, when both sports and art are confiscated by the media industry and exclusively transformed into commodities, we consider necessary a recuperation of the democratic and emancipating aspects of football, alongside a critical analysis of its functioning and reception modes.

CORNER is a collective initiative of the artists Sorin Popescu and Dana Andrei, supported by curator Raluca Voinea. The publication is produced by tranzit.ro/ București and IDEA arts + society magazine. The first issue includes materials realized by, or together with: Ștefan Tiron, Florin Flueraș, Powerpuff, Irina Botea & Jon Dean, Ovidiu Țichindeleanu, Florin Poenaru, Dan Perjovschi, Anca Verona Mihuleț, Corneliu Porumboiu, Prosper Center.

Design: Paul Voggenreiter – hirnfaustauge.de

Thanks to: Irina Costache, Larisa Crunţeanu, Xandra Popescu, Bogdan Dumitrache, Edi Constantin, Alexandra Pirici, Tim Nădăşan, Simona Chiorean, Cătălin Slatina, Dana Beșliu, Ioana Răileanu, Alin Fornade.

The publication will be launched in Bucharest with a round-table discussion on Tuesday, 24th of November 2015, 7 pm, at tranzit.ro/ București, Str. Gazelei nr. 44, sector 4.

Image credit: Ángel Zárraga – Las futbolistas, 1922, detail