BIENALA INTERNAŢIONALĂ DE AFIŞ ŞI ILUSTRAŢIE DE CARTE A TINERILOR ARTIŞTI TIMIŞOARA 2015

af1BIENALA INTERNAŢIONALĂ DE AFIŞ ŞI ILUSTRAŢIE DE
CARTE A TINERILOR ARTIŞTI
TIMIŞOARA 2015
ORGANIZATORI
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE
ARTE ŞI DESIGN CENTRUL DE CREAŢIE ÎN ARTELE VIZUALE
PARTENERI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
REGULAMENT DE PARTICIPARE
Bienala Internaţională de Afiş şi Ilustraţie de Carte a Tinerilor Artişti –
Timişoara 2015, este o manifestare ce se adresează studenţilor şi tinerilor
artişti ce au absolvit un institut superior de artă.
Expoziţia se va desfăşura alternativ pentru cele două domenii ale sale,
respectiv afişul publicitar şi ilustraţia de carte.
Pentru anul 2015, participanţii pot trimite maximum 3 lucrări cu temă
liberă în cadrul secţiunii Afiș. Lucrările vor fi prezentate în format
electronic la o rezoluţie 300 dpi, format tiff, cmyk. Dimensiunea finită
a fiecărui proiect va fi strict 50×70 cm.
Proiectele vor fi trimise la adresa de e-mail a manifestării:
prograph@e-uvt.ro însoţite de formularul de înscriere
până în data de 07 noiembrie 2015
În cazul în care lucrările nu respectă specificaţiile tehnice precizate în
prezentul regulament, nu sunt la o rezoluţie care să permită printarea/
tipărirea lor în condiţii optime sau sunt în contradicţie cu regulamentul
bienalei, juriul îşi rezervă dreptul de a respinge aceste proiecte.
Proiectele trimise de către participanţi vor rămâne în fondul Facultăţii de
Arte şi Design din Timişoara.
Lucrările expuse pot forma obiectul unor emisiuni televizate, pot fi
reproduse în presă şi publicate sub forma unor buletine, cataloage sau
materiale video, fără obligaţii din partea organizatorilor către autori.
Completarea formularului de înscriere a Bienalei Internaţionale de
Afiş şi Ilustraţie de Carte a Tinerilor Artişti – Timişoara 2015, confirmă
acceptarea regulamentului manifestării. Participarea la expoziţie este
gratuită.
REGULI GENERALE
Manifestările Bienalei Internaţionale de Afiş şi Ilustraţie de Carte a
Tinerilor Artişti, vor avea loc în Timişoara, în perioada noiembriedecembrie
2015 şi vor fi găzduite de Galeria „Mansarda” a Facultăţii de
Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, str. Oituz
nr. 4 şi a Galeriei Primăriei Municipiului Timişoara din Piaţa Victoriei
nr. 5.
Juriul nominalizat de Comitetul de Organizare al Bienalei, va proceda
la jurizarea lucrărilor şi desemnarea premiilor în cel mult 7 zile de la
data limită de sosire a lucrărilor, acestea fiind anunţate ulterior pe site-ul
Facultății de Arte și Design www.arte.uvt.ro.
Odată cu realizarea materialelor promoţionale, organizatorii vor edita
un catalog al manifestării, câte un exemplar din acesta fiind expediat
gratuit fiecărui participant.
PREMII
Conform regulamentului manifestării, organizatorii vor decerna patru
premii egale.
Formularul de înscriere şi informaţii referitoare la expoziţie, pot fi
obţinute de pe adresa manifestării – www.arte.uvt.roaf2
THE INTERNATIONAL POSTER AND BOOK
ILLUSTRATION BIENNIAL FOR YOUNG ARTISTS
TIMIŞOARA 2015
ORGANIZERS
WEST UNIVERSITY OF TIMIŞOARA FACULTY OF ARTS AND
DESIGN CREATION CENTER FOR VISUAL THE ARTS
PARTNERS
MUNICIPALITY OF TIMIŞOARA THE PARTICIPATION
REGULATION
The International Poster and Book Ilustration Biennial for Young Artists
– Timisoara 2015, is a manifestation that addresses it’s self to the young
artists from Europe – as students of the Art Academies and young artists.
The exhibition will be held biennial, alternating the two spheres of its
interest, respective advertising poster and book illustration.
The participants will submit in the competition no more than three
projects in electronic format, the size of each project is strictly for
50×70 cm, resolution 300 dpi, tiff format, cmyk, that will be sent to the
email address of the event: prograph@e-uvt.ro, accompanied by the
entry form.
The third edition of the Bienniale, organized in 2015, is destinated to
the poster.
The projects will be submitted until November 7, 2015.
Please note that if the works are not properly presented; they don’t
have a resolution to allow printing in optimal conditions or they are
in contradiction with the Biennial’s rules, the jury reserves the right to
reject them.
Projects submitted by participants will remain in the documentation
fund of the Biennial, to be used as documentary academic purposes.
The works exhibit in the Exhibition may be presented on the television,
reproduced in press and published in the form of bulletins, catalogues
or recorded on video, without any obligations of the organizers towards
the authors.
Filling and sending the applicant form confirms the author’s agreement
to the regulation of the manifestation. There are no participation fees.
GENERAL RULES
The Manifestations of International Poster and Book Illustration Biennial
of Young Artists, will be held in Timisoara, in November-December 2015
and will be hosted by the Faculty of Arts and Design gallery “Attic”, Oituz
Str. no. 4 and Gallery of Timisoara City Hall in Victoria Square no. 5
The jury nominated by Biennale Organizing Committee, will proceed to
jury awards work within 7 days from the date of arrival of works, which
were announced later, on the Faculty of Arts and Design
As soon as the promotional material is edited, the organizers also will
publish a catalogue of the manifestation. To each participant will be sent
a free catalogue.
PRIZES
According to the regulation of the Exhibition, the organizers award the
four equal prizes.
Application form and information on the exhibition can be obtained
from the address of the event – www.arte.uvt.ro