Despre Aşezămintele Brâncoveneşti, la Palatul Voievodal Curtea Veche

Asezamintele Brancovenesti AfisDespre Aşezămintele Brâncoveneşti, la Palatul Voievodal Curtea Veche

La 180 de ani de la testamentul ctitoricesc al Bănesei Safta Brâncoveanu, Muzeul Municipiului București – Palatul Voievodal Curtea Veche, găzduiește o conferință despre Așezămintele Brâncovenești. Acestea au fost, mai bine de 150 de ani, un model instituțional filantropic, religios și spitalicesc de seamă, capabile să se administreze și dezvolte pe baza averii și arenzilor moșiilor brâncovenești cu care au fost înzestrate.

Conferința va fi susținută de Oana Marinache, și va avea loc miercuri, 14 octombrie, la orele 19:00.

Testamentul ctitoricesc al Bănesei Safta Brâncoveanu a fost redactat în octombrie 1835 și întărit de Domnitorul Alexandru Ghica și Mitropolitul Neofit, prin care înființa Spitalul Brâncovenesc și îl unea, sub o singură epitropie, cu Biserica Domnița Bălașa, azilul și școala ei, astfel luând ființă Așezămintele Brâncovenești.

Proiectul Asociației Istoria Artei vizează reconstituirea istoriei Așezămintelor Domniței Bălașa și Brâncovenești, a căror moștenire a dăinuit din veacul al XVIII-lea până la 1984-1985. Prima conferință, ce va avea loc la Curtea Veche, în 14 octombrie, de la ora 19:00, are în vedere reconstituirea istoriei Așezămintelor Brâncovenești, a căror moștenire a dăinuit din veacul al XVIII-lea până la 1984. Biserica (1742-1744), Azilul de văduve, femei bătrâne și sărace și Scoala primară de băieți (înființată în 1745) se constituie intr-o prima ctitorie, la inițiativa Domniței Bălașa Brâncoveanu Lambrino. Biserica cu hramul Botezul Domnului, ruinată de cutremurul din 1838, a fost reparată în 1842, dar a fost dărâmată în 1871, împreună cu casele vechi ale domniței. În 1750-1753, tot la inițiativa Domniței Bălașa, se înființează Azilul de femei bătrâne și sărace și se adaugă Biserica cu hramul
Înălțarea Domnului, ulterior ruinată și ea.

Spitalul Brâncovenesc rămâne unul dintre complexele sanitare și filantropice model al secolelor al XIX-XX-lea, fiind construit între 1835 – 1838 de ctitora Băneasa Safta Brâncoveanu și extins ulterior în 1842, 1855-1857 și refăcut la începutul secolului al XX-lea. În perioada 1838 – 1842 Biserica Domnița Bălașa este construită din nou de Băneasa Safta Brâncoveanu, în stil neo-gotic, fiind pictată de Nicolae Polcovnic; căzută în ruină în perioada 1870-1880, este demolată în 1881.Între 1870-1876 se ridică un nou local pentru Azilul de femei și școală primară Domnița Bălașa (1875, desființată în 1898) în Calea Rahovei nr. 3. Perioada de glorie a lăcașului de cult datează din 1880 – 1885, odată cu rectitorirea Bisericii Domnița Bălașa (singura clădire existentă și astăzi, din întregul complex). Planurile li se datorează arh. Alexandru Orăscu, arh. Carol Beniș și arh. Fr. Hartmann, care au fost avizați de arh. Lecomte de Nouy. Antrepriză: Dobre Nicolau sub coordonarea arh. Carol Beniș.

Intrarea 3 lei. În preţ este inclusă vizitarea expoziţiei organizate la Palatul Voievodal Curtea Veche.