Expoziție Eric Baudelaire @ SPAȚIU INTACT, Cluj-Napoca

unnamedVernisaj expoziție Eric Baudelaire

Artist: Eric Baudelaire
Curator: Pascal Beausse
Vernisaj: Miercuri, 14 Oct 2015, 18.00
14 Oct – 13 Nov 2015
Program de vizionare: Mon-Fri, 16.00-19.00 h

SPAȚIU INTACT
str. Henri Barbusse, 59-61, Cluj, 400616, Romania

SPAȚIU INTACT este un spațiu independent aflat în clădirea Fabricii de Pensule

Expoziţie a Fondului Naţional de Artă Contemporană din Paris organizată de SPAŢIU INTACT în partenariat cu Institutul Francez Cluj-Napoca.

Artist francez născut în 1973, Eric Baudelaire explorează posibilitățile narative ale documentarului și propune o reflecție asupra manipulării realității care creează o ambiguitate fascinantă.

Anabaza lui May si Fusako Shigenobu, Masao Adachi și 27 ani fără imagini  este o instalație care include un film autonom de 66 de minute, nouă serigrafii intitulate Pictures of Documents și un livret de expoziție.

Cine sunt May şi Fusako Shigenobu? Fusako, lider al unei grupări de extremă stânga, Armata Roşie Japoneză, implicată în numeroase operaţiuni teroriste s-a ascuns timp de aproximativ 30 ani in Beirut. May, fiica ei, născută în Liban, nu a descoperit Japonia decât la vârsta de 27 ani după arestarea mamei sale în 2000. Cine e Masao Adachi? Scenarist, cineast radical şi activist japonez angajat în luptele armate şi în cauza palestiniană, izolat la rândul său în Liban înainte de a fi retrimis în ţara sa. Pe de altă parte, iniţiator al unei  teorii a peisajului, fukeiron : filmând peisajul, acesta ar devoala structurile de opresiune care îl formează şi pe care le perpetuează. Ce înseamnă anabază? Este numele dat, de la Xenonofon încoace, întoarcerii, dificile, spre sine și spre “acasă”.

Eric Baudelaire – un artist renumit pentru utilizarea fotografiei ca mijloc pentru a dezbate gradul de regizare al realității – a ales să ne spună, în format documentar, această poveste complicată, tenebroasă și întotdeauna surprinzătoare. Filmate pe Super 8 mm și în maniera fukeironului, panorame contemporane din Tokyo și Beirut se întrepătrund cu materiale de arhivă, clipuri TV și fragmente de film, ca fundal pentru vocile și amintirile lui May și Adachi. Se vorbește despre viața de zi cu zi, despre viața unei fetițe nevoite să se ascundă mereu, despre exil, despre politică și cinema și despre suprapunerea lor fascinantă. Toate acestea constituie nu atât o investigație, cât o anamneză fragmentată.
Jean-Pierre Rehm (din catalogul FID Marseille)

Eric Baudelaire Exhibition Opening

Artist: Eric Baudelaire
Curator: Pascal Beausse
Opening: Wednesday, 14 Oct 2015, 18.00h
14 Oct – 13 Nov 2015
Visiting hours: Mon-Fri, 16.00-19.00 h

SPAȚIU INTACT
59-61 Henri Barbusse St., Cluj, 400616, Romania

SPAȚIU INTACT is an independent space located in the building of the Paintbrush Factory/Fabrica de Pensule.

Exhibition of French National Fund for Contemporary Art in Paris organised by SPAȚIU INTACT in partnership with The French Institute in Cluj-Napoca.

French artist born in 1973, Eric Baudelaire explores the narative possibilities of the documentary and proposes a reflection upon the staging of reality which creates a fascinating ambiguity.

The Anabasis of May and Fusako Shigenobu, Masao Adachi and 27 Years without Images is an installation comprised of a 66 minutes film, nine silkscreen prints and a libretto.

Who are May and Fusako Shigenobu? Fusako — leader of an extremist left-wing faction, the Japanese Red Army, involved in a number of terrorist operations — has been in hiding in Beirut for almost 30 years. May, her daughter, born in Lebanon, only discovered Japan at the age of twenty-seven, after her mother’s arrest in 2000. And Masao Adachi? A screenwriter and radical activist filmmaker, committed to armed struggle and the Palestinian cause, was also underground in Lebanon for several decades before being sent back to his native country. In his years as a film director, he had been one of the instigators of a ‘theory of landscape’ — fukeiron: through filming landscapes, Adachi sought to reveal the structures of oppression that underpin and perpetuate the political system. Anabasis? The name given, since Xenophon, to wandering, circuitous homeward journeys.

It is this complicated, dark, and always suspenseful story that Eric Baudelaire — an artist renowned for using photography as a means of questioning the staging of reality — chose to bring forth using the documentary format. Filmed on Super 8 mm, and in the manner of fukeiron, contemporary panoramas of Tokyo and Beirut are blended in with archival footage, TV clips and film excerpts as backdrop for May and Adachi’s voices and memories. They speak of everyday life, of being a little girl in hiding, of exile, politics and cinema, and their fascinating overlap. All of which adds up not so much to an enquiry as a fragmented anamnesis.
Jean-Pierre Rehm (from the FID Marseille catalog)