Expoziție de pictură Anita Rădulescu Jianu CERCUL MILITAR NAȚIONAL – Sala Foaier

poster-A0Expoziție de pictură Anita Rădulescu Jianu
CERCUL MILITAR NAȚIONAL  – Sala Foaier
31 august – 13 septembrie 2015
Vernisaj  2 septembrie ora 17

Prezență constantă în peisajul artistic românesc, de o dezarmantă modestie, Anita Rădulescu Jianu face parte din categoria artiștilor pentru care a dărui artă este scopul întregii sale activități creatoare. Traseul său biografic a fost în strânsă legătură, încă din anii copilăriei, cu pasiunea pentru artele frumoase, sub diferite forme, iar practicarea neîntreruptă a desenului, a picturii și designului vestimentar, mai mult decât o obișnuință, a devenit o formă a personalității sale.
Anii de studiu petrecuți între anii 1975 – 1980 la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, sub îndrumarea artiștilor Ion Bițan și Marin Petrescu, aprecierile de care s-a bucurat din partea acestora și mai ales recunoașterea talentului ei, au determinat-o să nu renunțe la ceea ce a devenit pasiune și mod de viață.
Expoziția  de pictură găzduită în perioada 31 august – 13 septembrie 2015 la Sala Foaier a Cercului Militar Național, prin nivelul unitar de calitate, însumează întreaga experiență a artistei acumulată de-a lungul timpului, dezvăluind în același timp privitorului profilul artistic, universul pe care îl clădește în fiecare lucrare în parte.
Colorist sensibil, artista este atașată în mod deosebit de plaiurile prahovene, Bușteni, Breaza, Sinaia, Caraiman, Poiana Țapului, dar și de cele ale Oltului, Cozia, sau chiar de împrejurimile Bucureștiului, Complexul Lebăda, pe care le redă într-o viziune proprie, impregnată de exuberanța caracterului său, fiecare peisaj în parte fiind o expresie directă și intensă a unei trăiri personale, surprinse și imortalizate în adevărate armonii cromatice, culori luminoase ce umplu de vibrație spațiul pânzelor. Combinând cuțitul de paletă cu penelul, artista pornește de cele mai multe ori în redarea peisajelor de la principiile cézanniene de construire a compozițiilor, printr-o riguroasă articulare a planurilor, cărora culoarea le conferă însă identitate și poezie.
Ușurința, libertatea în manevrarea raporturilor, acordurilor, armoniilor cromatice se întemeiază pe o foarte bună cunoaștere și o sigură stăpânire a sintaxei culorilor de care artista dă dovadă în toate lucrările sale și în mod special în naturile statice cu flori. Astfel, compozițiile florale sunt o articulare firească, dar savantă, de ritmuri și de contraste, vibrații muzicale sonore, intensități expresioniste potențate, ordonate însă după o viziune de ansamblu de cele mai multe ori decorativă, susținută de aspirația spre simplitate.
Un loc aparte în această expoziție îl ocupă desenele, portretele, care indică o certă înzestrare a artistei pentru acest gen. Ea ne dezvăluie prin aceste lucrări capacitatea de a creiona chipuri impresionând nu atât prin precizia de a le particulariza din punct de vedere fizic, cât mai ales prin calitatea de a surpinde în desen ceea ce este grăitor, definitoriu, într-o fizionomie umană. Artista dovedește o putere de observație și o sensibilă receptivitate față de structura sufletească bogată, complexă a modelelor alese. Astfel, rețin atenția privitorului cele câteva portrete ale unor persoane apropiate din familie, personalități artistice, precum Tudor Gheorghe, sau autoportrete, încărcate de o notă de gingășie sau de gravitate reținută, dar cu o valoare expresivă clar diferențiată ce scoate în evidență stăpânirea și precizia desenului.

În ansamblu, expoziția de față poate fi privită ca o nobilă confesiune a artistei pentru frumusețea omului și a naturii pentru că pictura Anitei Radulescu Jianu este o adevărată transfigurare a realității înconjurătoare, în care excesul unui temperament exploziv, înclinat către viziuni deschise, vesele, colorate, își găsește expresia în modul de așternere pe pânză a tușelor, în rezolvările compoziționale și în alegerea gamelor cromatice, îmbogățind lucrările sale cu elemente agreabile, plăcute ochiului, făcându-le astfel accesibile oricărui privitor.

Roxana Bărbulescu – critic de artă
Președintele Asociației Culturale ARTAR