estival ART ON DISPLAY @ MUSETTE – ALEXANDRU RĂDVAN: MORMÂNT ROMANTIC PENTRU PASOLINI

estival ART ON DISPLAY @ MUSETTE
02 – 26.07.2015
Bd. Calea Victoriei 114, București
vernisaj: Joi, 02 Iulie 2015, 19h00
unnamed
ALEXANDRU RĂDVAN: MORMÂNT ROMANTIC PENTRU PASOLINI

“Vine un moment în care simți că trebuie să pui din nou ordine în gânduri, emoții, vise. Atunci vrei să faci un gest important, să îți arăți respectul și recunoștința față de oamenii care au însemnat ceva pentru tine. Viziune faraonică într-un spațiu mic, grandoare imperială într-un cotidian meschin. Improvizație. Acesta este gestul meu, Pier Paolo! Îmi doresc să te fi cunoscut! La patruzeci de ani de la moarte îți dedic acest monument alcătuit din poezii urbane: ciment, tablă, burlane, vitrină, trotuar… M-ai învățat că doar viziunea rămâne grandioasă, mijloacele nu. Îți mulțumesc că m-ai învățat să suport realitatea.”
Alexandru Rădvan (n.16 Mai 1977) trăiește și lucrează la București

Proiectul ART ON DISPLAY, inițiat și organizat de către Asociația Ephemair, animează vizual orașul București, transformându-l într-o galerie de artă temporară si găzduind în vitrinele magazinelor și în alte spații cu acces de pe bulevardele principale expoziții si instalații site specific.
Această abordare a spațiului urban își propune o reflecție asupra stadiului estetic actual al orașului “forțând” un dialog cu excesul de imagini comerciale care ne populează viața de zi cu zi. Prin ritmarea traseului firesc în oraș cu lucrări și intervenții artistice se poate crea o tensiune între imaginile „seducției” construite de industria marketing-ului și cele generate de nevoia artiștilor de a-și revendica un spațiu vizibil și direct accesibil.
ART ON DISPLAY este o încercare asumată de amprentare a unor spații aflate în rutina percepției vizuale cotidiene a locuitorilor acestui oraș, de modificare vizuală a conținutului și a mesajului transmis prin intermediul intervențiilor artiștilor implicați. ART ON DISPLAY reflectă în vitrinele magazinelor starea de fapt a artei contemporane românești, activând totodată spații urbane din București și atrăgând atenția asupra unei probleme încă nerezolvate legate de comfortul urban din acest oraș.
Prima ediție a ART ON DISPLAY, desfășurată în luna octombrie 2014, a atras atenția asupra Bulevardului Calea Victoriei, cele zece proiecte produse cu acea ocazie bucurându-se de aprecierea atât a publicului larg, cât și de cea a publicului fidel evenimentelor de artă contemporană.
În acest an ART ON DISPLAY a fost prezent deja în programul celei de-a 9 a ediții a Nopții Albe a Galeriilor, prin intervenții în spațiul Musette și în perimetrul exterior al Muzeului George Enescu, programul locației din Bd. Calea Victorei 114 continuând pe toată durata verii cu intervenții lunare ale artiștilor invitați.
Alexandru Rădvan este primul invitat al programului estival ART ON DISPLAY, care se va desfășura până la jumătatea lunii octombrie 2015, când va avea loc a doua ediție a acestui proiect, extinsă în mai multe locații din București.

aestival ART ON DISPLAY @ MUSETTE
02 – 26.07.2015
Calea Victoriei Bvd. 114, Bucharest
opening: Thursday, 2nd of July 2015, 19h00

ALEXANDRU RĂDVAN: ROMANTIC TOMB FOR PASOLINI

“There comes a moment when you feel like re-organizing thoughts, emotions, dreams. You feel like doing something important, showing your respect and gratitude for the people that meant a great deal to you. Pharaonic visions in small spaces, imperial grandeur in a daily shabby. Improvisation. This is my gesture, Pier Paolo! I wish I had met you! Forty years after your death, I present to you this monument made of urban poems: concrete, tin, pipes, showcase, sidewalk… You taught me that only the vision remains grand, the means of it don’t. Thank you for teaching me how to bear reality.”
Alexandru Rădvan (b. 16th of May 1977) lives and works in Bucharest

ART ON DISPLAY project, initiated and organized by Ephemair Association, animates visually the city of Bucharest and transforms its appearance into a temporary art gallery, producing and presenting exhibitions and site specific installations in the shops window displays and other similar spaces with access from the main boulevards.
This approach to the urban space is a proposal for reflection on the aesthetic aspect of the city, thus forcing a dialogue with the excessive quantity of commercial advertisements which invades our daily life. The rhythm created by those artworks and artistic interventions in the city can generate a positive tension between the seductive images created by the market industry and the ones generated by the artists’ need to assert this very visible space.
ART ON DISPLAY is an assumed attempt of artistic intervention in urban public spaces that lay in the daily visual perception of Bucharest’s inhabitants, thus making with the artist’s visions a change of the content and of the message. ART ON DISPLAY is reflecting the Romanian contemporary art realities through the window of the shops displays, activating Bucharest urban spaces and signaling the never-ending issue of urban comfort in the city.
ART ON DISPLAY first edition in October 2014 drew attention to the Calea Victoriei Boulevard; the ten especially produced projects enjoyed the appreciation of both general and professional public.
In 2015, ART ON DISPLAY has already been present in the White Night of the Galleries 9th edition, through interventions in the Musette and George Enescu National Museum. The program for the 114 Calea Victoriei location continues all throughout the summer, with monthly guest artists.
Alexandru Rădvan is aestival ART ON DISPLAY first invited artist. aestival ART ON DISPLAY will take place until mid October, when the second extended edition of AOD is scheduled.