Best Frenemies: Art and Philosophy, Marcus Steinweg @ Salonul de proiecte/Anexa MNAC

unnamed2Best Frenemies: Art and Philosophy, Marcus Steinweg
26 Iunie, ora 18.00
Salonul de proiecte/Anexa MNAC
Fb event: www.facebook.com/events/201770366826623

Din ce în ce mai mulți lucrători în câmpul artei folosesc filosofia ca materie primă de lucru, pentru a problematiza, a crea situații sau a genera concepte noi. Mulți artiști s-ar defini mai degrabă ca gânditori decât ca producători.

Dar ce diferențiază demersurile acestor artiști de cele ale filosofilor?

Care sunt scenariile posibile în relația dintre artă și filosofie? Arta contemporană lucrează cu textul filosofic adesea în manieră ilustrativă. Unii artiși văd filosofia ca alibi, ca instanță justificatoare. Alții ca pe o afinitate între teorie și practică. În care filosofia ar reprezenta teoria iar arta, practica. Dar dacă ar fi invers?

Relația dintre artă și filosofie este firul roșu care traversează munca lui Marcus Steinweg. Potrivit lui Steinweg ambele pun sub semnul întrebării consistența acestui asamblaj aparent consistent pe care îl numim realitate. Dar prietenia dintre artă și filosofie poate rezista doar atâta timp cât cele două rămân subiecte autonome, avertizează Steinweg.

Cu toate acestea, de-a lungul anilor Marcus Steinweg și-a dezvoltat o practică artistică proprie, o serie de diagrame terminologice prin care își formalizează ideile: o supapă pentru procesul artistic.

Unii l-ar putea considera un artist între filosofi și un filosof între artiști. Deși a scris piese de teatru, a realizat lucrări în registrul artei vizuale și a colaborat în mod constant cu artiști, Steinweg consideră că tot ceea ce face este filosofie.

Marcus Steinweg trăiește și lucrează în Berlin ca filozof. Este profesor invitat la HfBK (Universitatea de Arte) din Hamburg și predă la UdK (Universitatea de Arte) din Berlin. Ultimele sale cărți sunt: “Behauptungsphilosophie” (Berlin: Merve 2006); “Duras” (cu Rosemarie Trockel, Berlin: Merve 2008); “Politik des Subjekts“ (Zürich/Berlin: Diaphanes 2009); “Aporien der Liebe” (Berlin: Merve 2010); “Kunst und Philosophie / Art and Philosophy” (Cologne: Walter König: 2012); “Philosophie der Überstürzung” (Berlin: Merve 2013) și “Gramsci Theater” (Berlin: Merve 2015).

Conferința Best Frenemies: Art and Philosophy face parte din proiectul Goodbye Language, dezvoltat de Atelier 35 (Larisa Crunțeanu și Xandra Popescu) împreună cu Centrul Ceh din București (Frantisek Zachoval), și este posibilă cu sprijinul spațiului Salonul de proiecte/Anexa Mnac și al Institutului Goethe din București.

credit foto: Marcus Steinweg, The Subject of Art, 2011
______________________

Best Frenemies: Art and Philosophy, Marcus Steinweg
June 26th, h. 18.00
Salonul de proiecte/Anexa MNAC
www.facebook.com/events/201770366826623/

More and more art workers are relying on philosophy as their working material, to problematize, create situations or generate new concepts. Many of these artists would define themselves as thinkers rather than producers.

But what differentiates the endeavours of such artists from those of philosophers?

What scenarios are there for the relationship between art and philosophy? Contemporary art often works in the company of philosophy in an illustrative manner. Some see philosophy as an alibi for their work, as a legitimizing instance. Others regard it as the affinity between theory and practice. Where philosophy is the theory and art the practice. But what if was the other way round?

The relationship between art and philosophy is a red thread that traverses Marcus Steinweg’s work. According to Steinweg, what art and philosophy share is that they deal with the inconsistency of this consistent assemblage that we call reality. But their friendship can only function inasmuch as they remain autonomous subjects, cautions Steinweg.

Despite this, over the years he has developed his own artistic practice, a series of terminological diagrams through which he formalizes his ideas: an outlet for artistic process.

Some would consider Steinweg a philosopher among artists and an artist among philosophers. Although he has written plays, realized visual art works and collaborated with artists, he considers that everything he does to be philosophy.

Marcus Steinweg lives and works in Berlin as a philosopher. He holds a guest professorship at HfBK (University of the Arts) in Hamburg and teaches at UdK (University of the Arts) Berlin. His recent books include: “Behauptungsphilosophie” (Berlin: Merve 2006); “Duras” (with Rosemarie Trockel, Berlin: Merve 2008); “Politik des Subjekts“ (Zürich/Berlin: Diaphanes 2009); “Aporien der Liebe” (Berlin: Merve 2010); “Kunst und Philosophie / Art and Philosophy” (Cologne: Walter König: 2012); “Philosophie der Überstürzung” (Berlin: Merve 2013) and “Gramsci Theater” (Berlin: Merve 2015).

Best Frenemies: Art and Philosophy is part of the project Goodbye Language, developed by Atelier 35 (Larisa Crunțeanu and Xandra Popescu) together with Bucharest Czech Center (Frantisek Zachoval) and was made possible with the support of Salonul de proiecte/Anexa Mnac and Goethe Institut in Bucharest.

photo credit: Marcus Steinweg, The Subject of Art, 2011.