Expoziţie de pictură semnată de Marcela Smeianu la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia, 30 iunie, 2015, ora 14,00

20140806_144120Expoziţie de pictură semnată de Marcela Smeianu
la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia,
30 iunie, 2015, ora 14,00

Marcela Smeianu este o pictoriţă a naturii şi a structurilor formei. Momentele de beatitudine ale vegetalului sunt reprezentate în culori expresive, în elemente vizuale care nu reproduc realitatea, ci o sugerează, o interpretează şi o completează prin sentiment şi printr-un discurs plastic elevat, atent conceput.
Natura lasă loc artistei să reaşeze detalii ale peisajului după criteii compoziţionale şi conform trăirilor personale în faţa motivului pictural. Înţelegerea lumii se derulează  din perspectivă cromatică, formele sunt  încordate în linii sau relaxate în petele de culoare vivante, care evocă o sensibilitate iniţiatică pentru aspectele pitoreşti ale naturii.
Tensiunea spirituală este redată în câmpuri ample de culoare, principiile raţionaliste ordonatoare fiind păstrate în fiecare lucrare.
Linii drepte, oblice şi întreţesute descriind ritmuri verticale în culori variate sau atenuate de cerinţa subiectului abordat, lasă la vedere expresia materiei cromatice pregnantă la nivelul câmpului imagistic, afirmând prin intermediul pensulaţiei supremaţia materiei vegetale.
Continuându-şi proiectul plastic din ultimii ani, care vizează şi un sentiment tragic asupra naturii, dar şi o dimensiune intuitivă asupra stărilor acesteia, Marcela Smeianu este constantă în demersul artistic şi unitară în viziune.
Armonia compoziţională şi proiecţia subiectivităţii creatoare se împletesc cu emoţia neliniştitoare, diversitatea abordărilor cu liniile abrupte ale tulpinilor florale, perspectivele din peisaje cu ruinele şi cu un mister neliniştitor, de pustietate a naturii.RUINE 2.ACRILIC.60-60cm cm.MARCELA SMEIANU
Pe lângă aceste sentimente suprapuse de Marcela Smeianu peste cunoştinţele acumulate în timp, apare în expoziţia de la Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia preocuparea pentru simbolistica horoscopului floral, caracteristică specifică sensibilităţii feminine. Florile corespunzătoare personalităţii fiecărui individ sunt realizate în aceeaşi preferinţă a artistei pentru subiectul plastic, pentru relevarea maximă a elementelor de limbaj plastic şi a mijloacelor de expresie. Prin structura lor intimă, semnele horoscopului vegetal cunosc implicarea senzitivă a artistei pe un tronson stăpânit de aceasta încă din timpul studiilor de specialitate, adică o înţelegere corectă a abordării formei, culorii, principiilor normative ale imaginii plastice.
Făcând parte din breasla artiştilor profesionişti  din cadrul Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Slobozia-Ialomiţa, în cadrul căreia activează de mai mulţi ani, Marcela Smeianu s-a impus începând cu prima expoziţie personală, ca un nume în pictura ialomiţeană.

Ana Amelia Dincă