Goodbye Language @ Atelier 35

unnamed2Goodbye Language

24 Iunie 2015, 20.00, Atelier 35 – Vernisaj expoziție:  Zbyněk Baladrán, Irina Gheorghe, Alina Popa, Tomáš Svoboda;
25 Iunie 2015, 19.00, Atelier 35 – Performance: Adriana Gheorghe;
26 Iunie 2015, 18.00, Salonul de Proiecte – Conferință Marcus Steinweg.
Eveniment Facebook: www.facebook.com/events/698980853539998

În lucrarea lor Kafka: Vers une litterature mineure,  Gilles Deleuze și Felix Guattari își pun întrebarea cum să devii un nomad în propria limbă. Kafka răspunde: “voler l’enfant au berceau, danser sur la corde raide.”

Atelier 35 (Larisa Crunțeanu și Xandra Popescu) în colaborare cu Centrul Ceh din București (Frantisek Zachoval) prezintă Goodbye Language, un “show anti-vitrină” aducând împreună artistele și artiștii Zbyněk Baladrán, Adriana Gheorghe, Irina Gheorghe, Alina Popa, Marcus Steinweg și Tomáš Svoboda.

Recunoscând tensiunea dintre artă și cultură precum și presiunea din ce în ce mai mare asupra artiștilor să îndeplinească un rol reprezentațional, Goodbye Language își propune să creeze un spațiu de rezistență prin dezarticulare și imprecizie.

La nivel de metodă, Goodbye Language pune sub semnul întrebării relația dintre artă și filozofie. Arta contemporană lucrează adesea în compania unor texte filozofice ilustrând concepte, ipoteze sau idei filozofice și uneori avansând în mod practic propuneri teoretice. Goodbye Language își propune să deschidă o discuție despre alte moduri posibile de a lucra în compania filozofiei, dincolo actul ilustrării.

***

În 1933, aflat la studii în Berlin, Emil Cioran era atins de spiritul revoluționar al timpului iar în corespondența cu revista Vremea lua poziții pro-Naziste.

Întors în țară, prin divagațiile care compun Schimbarea la față a României, Cioran producea unul dintre conceptele sale cele mai problematice și ades invocate: “cultura minoră”, ­suferind de anonimat și complexe de inferioritate. Peste un an acesta se muta în Paris, unde urma să rămână pentru tot restul vieții, devenind un nomad într-o limbă majoră, limba în care a ajuns să scrie.

Patruzeci de ani mai târziu, într­-o realitate aproape paralelă, în manifestul lor Kafka. Pentru o literatură minoră, Delleuze și Guattari folosesc noțiunea de “minor” într-un sens complet diferit. “Literatura minoră” devine un deziderat, aproape un imperativ în construirea altor tipuri de comunități și conștiințe. Ei o definesc ca deteritorializare a limbajului, faptul de a scrie într-un limbaj major din poziția perifericului, conexiunea subiectivă cu un imediat politic, și asamblaj colectiv al enunțării.

Goodbye Language pornește de la întrebarea: ce ar putea însemna o practică minoră în arta contemporană?

A doua zi după vernisajul expoziției, Atelier 35 prezintă lucrarea de performance a artistei Adriana Gheorghe, Dance That Comes From the Mouth. În demersul ei, Adriana Gheorghe folosește limbajul într-un mod atmosferic, deviat de atitudine și corp, învăluind în ceață granițele propriei subiectivități. Limbajul ca instrument coregrafic pentru o lucrare care se întâmplă în negocierea dintre vizibil și imaginar.

A treia zi după vernisaj, în spațiul Salonului de Proiecte, Atelier 35 organizează o discuție cu filozoful Marcus Steiweg, editor al jurnalului Inaesthetics, care lucrează la intersecția dintre artă și filozofie. Marcus Steinweg va problematiza relația dinte artă și filozofie în calitate de subiecte autonome.

Acest proiect este posibil cu sprijinul Centrului Ceh din București, Institutului Goethe din București și spațiului Salonul de Proiecte din București.

* credit foto: film still Goodbye to Language, de Jean Luc Godard.
_______
Goodbye Language

June 24th, 20.00, Atelier 35 – Exhibition Opening: Zbyněk Baladrán, Alina Popa, Irina Gheorghe, Tomáš Svoboda;

June 25th, 19.00, Atelier 35 – Performance: Adriana Gheorghe;
June 26th, 18.00, Salonul de Proiecte: Lecture by Marcus Steinweg.

Facebook event: www.facebook.com/events/698980853539998
In their work Kafka: Toward a Minor Literature, Gilles Deleuze and Felix Guattari ask themselves how to become a nomad in your own language. Kafka answers: “steal the baby from its crib, walk the tightrope.”

Atelier 35 (Larisa Crunțeanu and Xandra Popescu) in collaboration with the Czech Center in Bucharest (Frantisek Zachoval) present Goodbye Language, an “anti­-showcase ­show” bringing together artists: Zbyněk Baladrán, Adriana Gheorghe, Irina Gheorghe, Alina Popa, Marcus Steinweg and Tomáš Svoboda.
Acknowledging the tension between art and culture and the increasing pressure upon artists to fulfil a representational role, Goodbye Language tries to create a space of resistance through formlessness and imprecision.

In terms of method, Goodbye Language questions the relationship between art and philosophy. Contemporary art often works in the company of philosophical texts by illustrating and sometimes by advancing theoretical proposals. Goodbye Language tries to open up a dialogue about other modes of working in the company of philosophy, moving beyond the level of illustration.

***

În 1933, while studying in Berlin, Emil Cioran was contaminated by the revolutionary spirit of the times. In his correspondence with the journal Vremea, he frequently adopted a pro-Nazi position.

Back in Romania, through the passionate divagations which compose The Transfiguration of Romania, Emil Cioran produced one of his most invoked concepts: the idea of a “minor culture” suffering from anonymity and inferiority complexes. A year later he moved to Paris, where he was to live and work for the rest of his life, thus becoming a nomad in a major language, which became his writing language.
Forty years later and almost in a parallel reality, in the manifesto Kafka. Toward a Minor Literature, Gilles Deleuze and Felix Guattari use the notion of “minor” in a completely different sense. “A minor literature” became something to be desired, almost an imperative in the construction of other types of community and consciousness. They defined it as the deterritorialization of language, the fact of writing in a major language from a marginal position, the connection of subjectivity to a political immediacy, and the collective assemblage of enunciation.

Goodbye Language builds on the question: what can a minor practice mean in the context of contemporary art?

On the second day after the opening of the exhibition, Atelier 35 presents the performance of Adriana Gheorghe, Dance That Comes From the Mouth. In her practice, Adriana Gheorghe uses language in an atmospheric manner, in deviation from attitude and body, blurring the contours of her subjectivity. Language as a choreographic instrument for a work which occurs in negotiation between the visible and the imaginary.

On the third day after the opening, in the space of Salonul de Proiecte, Atelier 35 organizes a talk by philosopher Marcus Steinweg, editor of the journal Inaesthetics. Marcus Steinweg will problematize the relationship between art and philosophy as autonomous subjects.

This project is made possible with the support of the Czech Center in Bucharest, Goethe-Institut Bucharest and Salonul de Proiecte from Bucharest.
* photo credit: film still Goodbye to Language, by Jean Luc Godard.