„George Löwendal – Întâlnirile mele cu țăranii” – Expoziție @ Casa Albastră a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu

Expoziția de pictură și grafică „George Löwendal – Întâlnirile mele cu țăranii” prezintă în Casa Albastră a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, în perioada 16 iunie – 31 iulie 2015, o galerie de portrete unică în pictura românească modernă. Realizate de-a lungul a trei decenii (1933-1963), aceste „chipuri” de țărănci și țărani sunt însoțite, pentru prima dată în Sibiu, de fragmente inedite din însemnările artistului. Împreună, imaginile și textele restituie dimensiunea unui pictor „etnograf”, care a documentat chipuri și vederi din țara sa de adopție, România. (Re)cunoscut și consacrat ca „pictor al țăranilor”, George baron Löwendal și-a asumat cu bună știință sarcina de a înregistra, în tablourile sale, fragmente ale unei istorii (stră)vechi, pe cale de a se pierde în zorii timpurilor moderne:
Ani de-a rândul am petrecut între țărani. Muncind alături de ei la câmp și în muncile casnice, m-am împrietenit cu sute dintre ei și poate că asta s-a oglindit și în nenumăratele cartoane și pânze ale mele. Am nădejdea că în multe chipuri de țărani ce am pictat am reușit să redau uneori și starea lor sufletească; dar firește că nu puteam să nu mă entuziasmez și de portul lor, păstrat nevătămat nu de secole, ci poate de milenii. Mi-am dat repede seama că marile descoperiri în domeniul tehnicii nu vor întârzia să modifice felul de trai și deci întreaga înfățișare a țăranilor și m-am simțit răspunzător, ca martor ocular, de a păstra ceea ce nu peste multă vreme va dispare cu desăvârșire. (fragment din însemnările lui George Löwendal)
Expoziția prezintă peste 60 de lucrări aparținând Fundației Löwendal, fructificând un locus al unei tradiții exemplare pe care a documentat-o în tabourile sale pictorul-baron, ajuns „din voia soartei“ pe meleagurile noastre. Căci, așa cum scria în 1935 Alexandru Tzigara-Samurcaș, „pentru a fi făcut această minune, George Löwendal a preamărit țara unde și-a oprit pribegia și noi îi rămânem adânc recunoscători“.
Curatori:
prof. univ. dr. Ruxandra Demetrescu – critic și istoric de artă
drd. Cristina Cojocaru – istoric de artă

afis Fundatia Lowendal_Muzeul Brukenthal Sibiu 2015
Expoziția este deschisă la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, Casa Albastră – Sala   Multimedia, în perioada 16 iunie – 31 iulie 2015.

Programul de vizitare al expoziției este: marți – duminică, orele: 10.00 – 18.00.

Data vernisajului 16 iunie 2015, ora 14.00.

Organizator:
Fundația Löwendal (www.lowendal.ro)
Co-organizator:
Muzeul Național Brukenthal Sibiu (www.brukenthalmuseum.ro)
Parteneri:
Domeniul Manasia (www.domeniulmanasia.ro)
UNArte și Editura UNArte (www.unarte.org)
Artmark (www.artmark.ro)
Artindex (www.artindex.ro)

Despre George Löwendal
Pictor, grafician, pedagog și maestru al primelor generații de artiști plastici din România postbelică, George baron Löwendal (1897, Sankt-Petersburg – 1964, București) a fost și un remarcabil om de teatru. Născut într-o familie danezo-rusă cu origini nobiliare, format în Rusia avangardelor artistice, s-a afirmat ca pictor decorator în Bucureștiul anilor ’20, devenind, ulterior, timp de aproape un deceniu, scenograful Teatrului Național din Cernăuți. În cosmopolitul oraș bucovinean, a creat decoruri de referință și a înființat, în 1928, primul teatru profesionist de marionete din România.
Receptiv la mutațiile scenei începutului de secol XX (futurism, constructivism, expresionism), a susținut prin întreaga sa operă mișcarea de teatralizare a teatrului, fiind colaboratorul apropiat al celor mai însemnați regizori români și trezind admirația celor mai exigenți critici și artiști ai timpului său.

Despre Fundaţia Löwendal
Fundaţia Löwendal își propune valorificarea creaţiei pictorului și scenografului George Löwendal, o figură marcantă a lumii artistice românești interbelice și postbelice, producerea și organizarea de proiecte curatoriale, editoriale și educationale în domeniile artelor vizuale și ale spectacolului și sprijinirea și incurajarea artei contemporane prin derularea de proiecte multidisciplinare în parteneriat cu organizații și institutii culturale din țară și străinătate.
Anual, Fundația Löwendal organizează Concursul Național de Scenografie„George Löwendal”, un proiect unic în România și un brand exclusiv al Fundației Löwendal.

Contact
Fundația Löwendal
Piața Gheorghe Cantacuzino nr. 1, București
fundatia@lowendal.org
www.facebook.com/lowendalfoundation