Expoziția “Dublul” de Gili Mocanu @ City Business Centre, Tmișoara

Avem plăcerea să vă invităm luni, 15 iunie, ora 18 în Tmișoara la City Business Centre, strada Brediceanu 10, Parter Cladire C
pentru deschiderea expoziției “Dublul” de Gili Mocanu. Evenimentul e organizat de H’art gallery în colaborare cu fundația Art Encounters. Cu această ocazie vom lansa și albumul “Dublul” de Gili Mocanu

for english scroll down

“Cuvintele nu vor putea ajuta niciodată imaginea să ajungă mai aproape sau mai adânc în simțurile noastre. Mai ales în fața unei vizualități autonome care nu necesită repere istorice și teoretice aduse din afara teritoriului pânzei pentru a o accepta. De cele mai multe ori, cuvintele și ideile trebuie potolite iar iluzia imaginii trebuie lasată să circule liberă pe retină, prin minte și prin corp. În cazul de față, provocarea este tocmai de a face un exercițiu de percepție epurat de cultură și de analogii. Gili Mocanu stabilește de la bun început un material vizual auto-suficient, hiper-estetizat, sterilizat, între impact perceptual și soc conceptual. Dublura lucrărilor de față rămâne singurul pretext care poate susține o rațiune, o concepție. Fiecare lucrare este întovărășită de o dublură, o falsă copie, procesul fiind reluat și recercetat pornind de la aceeași intenție însă cu finalități diferite. În cele din urmă dublurile compun o imagine terță comună, unitară, cu o existență pur
subiectivă. Chiar dacă acest tip de pictură își are rădăcinile în anii 2000, atunci, ca și acum, s-a așezat extrem de independentă față de pornirile ideologice și manifestările din jur. Dar ceea ce are Gili Mocanu în comun cu congenerii săi este componenta psihologică de recuperare și reconfigurare a unei identități vitale într-o decadă amortiță și paralizată de schimbarea din 1989. Un lucru caracteristic, în esență, întregii societăți de la acea vreme. Gili Mocanu alege nu expresivitatea eliberatoare sau excelența măestriei ci, invers, introspecția, sublimarea, formele și structurile precise și simplificate (…)” Silviu Pădurariu
dublul gm
“Words will never help the image get closer or deeper within our senses. And especially not when faced with an autonomous imagery that has no need for historical or theoretical landmarks from outside the canvas territory in order to be accepted. Often times, words and ideas need to be put back, and the image’s illusion must be free to roam our retina, mind and body. In this case, the challenge lies exactly in making this perception exercise completely devoid of culture and analogies. From the beginning, Gili Mocanu establishes a visual material that’s self-sufficient, hyper-aestheticized, sterilized, somewhere between perceptual impact and conceptual shock. The double of these works is the only pretext behind a reason, a conception. Each work is accompanied by a double, a fake copy, where the process is started and researched once again from the same intention, but with different results. In the end, the doubles make up a third common image, a unitary one, with a purely subjective existence.
Even if this type of painting emerged in the 2000’s, back then, just like nowadays, it set itself apart as extremely independent from the ideological effusions and manifestations around. But what Gili Mocanu has in common with the members of his generation is the psychological component of recovery and reconfiguration of a vital identity in a decade numb and paralysed by the 1989 change. Something that essentially defines the whole society of those times. Instead of the liberating expressiveness and the excellence of mastery, Gili Mocanu chooses introspection, sublimation, precise and simplified shapes and structures.” (Silviu Pădurariu)

catalog publicat de Art Encounters
cu sprijinul Fundației MARe