Bienala Internațională de Pictura Chișinău 2015

DSC09054logoDSC09062

Sutele de lucrari mai stau pe simezele moldovenesti pana in iunie. Dar la inceput de august vor fi expuse în București, la Sala Brâncuși de la Palatul Parlamentului. Am primit pozele de mai jos prin intermediul pictoriței Gabriela Culic care a și fost premiată. Pentru restul laureaților puteți urmari festivitatea din înregistrarea video. Textele sunt preluate de pe site-ul Bienalei, pe care îl găsiți AICI.DSC09159

DSC09106DSC05400 DSC09141 DSC09142 DSC09059 DSC09285TUDOR ZBÂRNEA, Curatorul Bienalei:

Contextul internaţional din ultimele decenii al unor tipuri de demers artistic alternativ orientat către raporturile dintre artă și tehnologie, cum ar fi multimedia, foto-video, arta digitală, performance-ul, video-instalaţia, etc. care se impun dinamic și constant în spaţiul artelor vizuale, nu mai poate fi perceput ca  exerciţiu de  destabilizare a normelor artistice. Acesta nu se mai află de mult în confruntare, ci mai degrabă se juxtapune  cu domeniul picturii, care nu exclude elementele estetice novatoare.

Bienala Internaţională de Pictură Chișinău își propune să susţină evoluţia picturii în condiţiile unor tehnici inovatoare, orientate către mijloacele tehnice actuale de exprimare.

Ajunsă la a patra ediţie, Bienala Internaţională de Pictură Chișinău 2015 își revendică tot mai sigur un loc de prestigiu pe scena culturală a spaţiului public internaţional al artelor vizuale. Expoziţia se impune în sistemul internațional al picturii contemporane, ca una dintre manifestările culturale de anvergură, reușind să atragă un număr tot mai larg de artiști de valoare  din România și străinătate, aceasta devenind un canal de comunicare internaţională.DSC09086

Eforturile noastre organizatorice au făcut ca și la această ediţie  să avem un număr mare de oferte de participare din partea artiștilor din străinătate, fapt ce ne încurajează și ne face să fim încrezători că și Chișinăul poate deveni un real centru de interes internaţional al domeniului artelor plastice. Expoziţia ne demonstrează că pictura rezistă și se dezvoltă într-un context firesc, că aceasta își revendică un loc important în dinamica destul de controversată a artei contemporane.

Vor fi prezenţi, prin operele lor, o gamă consistentă de artiști clasici locali, care au făcut istorie, dar și artiștii mai tineri,  atât de la noi, cât și internaţionali, unii dintre aceștia fiind multidisciplinari, dar care nu au renunţat la mijloacele tehnice caracteristice picturii,  artiști care își orientează interesele estetice către pictura în forma și mijloacele actuale de exprimare.
DSC09208
Dorinţa de a conferi o ascensiune a abordărilor estetice și a nivelului profesional a impus o mai mare rigoare la preselecţia lucrărilor. Din aceste considerente, în respectiva ediţie, numărul lucrărilor care nu au intrat pe simeze, atât din ţară, cât și din străinătate, este cu mult mai mare, decât la primele trei ediţii.

Juriul, constituit în mare parte din critici de artă și teoreticieni, a nominalizat în cadrul dezbaterilor fundamentate pe principii estetice o serie de lucrări care acoperă un spectru relativ larg al abordărilor stilistice. Fără  excese  directe asupra anumitor preferinţe,  membrii juriului au optat cu prioritate pentru demersurile artistice de orientare estetică inovatoare, susţinând în mare parte  artiștii din generaţia tânără. Ediţia actuală, la fel ca și cele precedente, sprijină cu prioritate demersul artistic al tinerei generaţii creând o platformă întru consacrarea acesteia.

Expoziţia de faţă ne convinge de faptul, că  mediul artistic local necesită  o sincronizare mai largă cu elementele actuale și tendinţele artistice internaţionale și, în primul rând, cu noile tendinţe artistice, care se impun tot mai sigur în ultimii ani în pictura românească. Artiștii români, datorită numărului mare de galerii din ţară și a liberei circulaţii din ultimii ani, dar și a procesului de studiu în instituţiile universitare, orientat în spiritul noilor tendinţe estetice, se impun  tot mai vizibil pe scena internaţională  a artelor vizuale. Prezenţa generoasă, în expoziţia noastră, a unui număr mare de artiști din România, atât dintre cei mai cunoscuţi și valoroși, cât și o mare parte din reprezentanţi ai tinerei generaţii, dar și etalarea lucrărilor  bienalei în cele două spaţii expoziţionale prestigioase din București și Iași,  vor susţine efortul nostru în asigurarea  unei mai bune conexiuni a artiștilor din Republica Moldova cu mediul artistic din România. În același timp, aceștia vor putea intra în contact direct cu  artiștii și cu reprezentanţii unor galerii și instituţii de cultură și artă, în vederea unor colaborări ulterioare.DSC09001

Încercăm un sentiment de bucurie și de satisfacţie că există oameni dispuși să susţină actul artistic. Nu este deloc ușor, într-o perioadă extrem de dură, pe care o parcurge Moldova în plan economic, să găsim sprijin în vederea susţinerii artei și actului creator.

Faptul că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău reușește să realizeze obiectivele sale privind crearea unei platforme durabile de comunicare interculturală în domeniul artelor vizuale se datorează înţelegerii depline a necesităţilor de dezvoltare și promovare a artei contemporane, din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, care  asigură patronatul acesteia, și a altor instituţii: Direcţia Cultură a Primăriei Chișinău, Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” din Chișinău, Agenţia Proprietăţii Intelectuale, Fundaţia ”Familia Sturza”, care sprijină evenimentul, inclusiv financiar, fapt pentru care le adresăm  sentimentele noastre de gratitudine.
DSC09169
Colaborarea mai largă, din acest an, cu o serie de instituţii culturale din România și Polonia, dezvoltă și mai amplu spaţiul de promovare și dezvoltare a relaţiilor de comunicare dintre artiștii expozanţi din Republica Moldova și din alte ţări. Întreaga expoziţie este etalată la Sala de Expoziţii ”Constantin Brâncuși” a Parlamentului României, o selecţie este expusă la Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” din Iași, evenimente care vor contribui la o mai largă susţinere a consacrării, atât a artiștilor, cât si a fenomenului artistic internaţional. Acordarea unor spaţii muzeale pentru reprezentările expoziţionale ale unor artiști laureaţi ai premiilor, la Muzeul de Artă Prahova, la Galeria  Adi-Art din orașul Lodz, Polonia, cât și acordarea burselor în cadrul Simpozionului  de Artă  LEPȘA, pentru laureaţii Bienalei, vor asigura o continuitate a relaţiilor de comunicare dintre artiști și diverse instituţii culturale, care vor contribui în mod firesc la promovarea și dezvoltarea domeniului artelor plastice.

Bienala Internaţională de Pictură Chișinău  își propune o perspectivă de amplificare a relaţiilor, atât cu artiștii, cât și cu alte instituţii internaţionale în vederea  asigurării unei dezvoltări cât mai  favorabile  a domeniului picturii și, implicit, o  mai largă deschidere în antrenarea capacităţilor de sincronizare cu fenomenul artistic internaţional.DSC09069

Bineînţeles că pictura nu exclude extremele de avangardă, aceasta are o evoluţie firească în condiţiile unor tehnici inovatoare, moderne sau tradiţionale, orientate în ultimii ani către un figurativism simbolic sau ancorat în realitatea imediată, uneori impregnat cu puternice accente hiperrealiste, dar care tratează realitatea răvășitoare pe care o trăim într-un mod ludic, fără inhibiţiile care au încorsetat gândirea generaţiilor anterioare de artiști plastici. Polarizările de ordin estetic nu trebuie privite altfel decât o  experienţă creatoare ludică, axată pe sănătoase principii democratice, desfășurată într-un areal al liberului-arbitru artistic, marcată de personalitatea fiecărui creator, și  care nu are drept obiectiv decât întronarea unui proces creativ adecvat, de durată,  generator de opere artistice autentice și de certă valoare artistică.

Sperăm că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău  va contribui, în limita capacităţilor sale, la realizarea acestui deziderat.
DSC09105DSC09084

Lista participantilor la Bienala Internationala de Pictura Chisinau-2015

1. AJDER ECATERINA, 1961, Moldova

2. ANDONI DACIAN, 1962, România

3. ANGHEL GHEORGHE, 1938, România

4.AVERINCEVAS ROMANAS, 1981, Lituania

5. BABAKHANYAN ENDZA (GEVORG), 1968, Armenia

6. BACHIȚCHI OLGA, 1980, Moldova

7. BACHIȚCHI VEACESLAV, 1950, Moldova

8. BALAKAUSKAITĖ IRMA, 1968, Lituania

9. BALKE DIRK, 1960, Germania

10. BĂLOIU ADRIANA FLOREA, 1979, România

11. BĂTRÂNU TIMOTEI, 1944, Moldova

12. van BLADEREN KORS, 1947, Olanda

13. BOLBOCEANU DUMITRU, 1960, Moldova

14. BONTEA ELENA, 1933, Moldova

15. BRĂESCU DIANA, 1959, România

16. BREAZU FLORINA, 1973, Moldova

17. BUȚ ALEXANDRU, 1986, Moldova

18. CALLEBAUT NICOLE, 1935, Belgia

19. CARACENTEV ELENA, 1961, Moldova

20. CEMORTAN-VOLOȘIN ELVIRA, 1969, Moldova

21. CHRISTOFI STELLA, 1988, Cipru

22. CIORNA SANDA MARIA, 1956, România

23. CIUBOTARU FLORIN, 1939, România

24. COJOCARU ILIE, 1950, Moldova

25. COMAN MARIAN, 1971, România

26. COROBAN VITALIE, 1965, Moldova

27. COȚOFAN SERGIU, 1969, Moldova

28. COZMOLICI VICTORIA, 1978, Moldova

29. CREȚU VADIM, 1971, România

30. CREȚU VICTOR, 1971, Moldova

31. CUCIUC SERGIU, 1940, Moldova

32. CULIC GABRIELA, 1965, România

33. DAGNOGO GOPAL, 1973, Coasta de Fildeș / Franţa

34. DANEVA VICTORIA, 1982, Moldova

35. DANILIȘIN ANATOL, 1960, Moldova

36. DICĂ ADRIAN, 1984, România

37. DOHOTARU VASILE, 1955, Moldova

38. DONȚU DANIELA, 1990, Moldova

39. van DORP WILLEMIJN, 1945, Olanda

40. DUCA MIRON, 1952, România

41. ERSHUU OTGONBAYAR, 1981, Mongolia

42. FABIAN TUDOR, 1970, Moldova

43. FAZLÎ PETRU, 1953, Moldova

44. FÂNTÂNARIU SUZANA, 1947, România

45. FISTICANU VEACESLAV, 1960, Moldova

46. FLONDOR CONSTANTIN, 1936, România

47. FUSU SERGIU, 1958, Moldova

48. Gîtlan Carmen-Gabriela, 1965, România

49. GHERASIM MARIN, 1937, România

50. GHUKASYAN VAHAGN, 1987, Armenia

51. GRAMA VASILE, 1957, Moldova

52. GRILLO JOSE A.GONZALEZ, 1957, SUA

53. GUȚU MAXIM, 1985, Moldova

54. GUŢU VICTOR, 1963, Moldova

55. HERȚA VALERIU, 1960, Moldova

56. Hovhannisyan Sargis, 1983, Armenia

57. IGNATENCO VEACESLAV, 1954, Moldova

58. IORDACHE MIRELA, 1978, Romania

59. ISAC IGOR, 1957, România

60. JABINSCHI ION, 1978, Moldova

61. JABINSCHI VALERIU, 1967, Moldova

62. JALOBA GHENADIE, 1956, Moldova

63. JIREGHEA PETRU, 1941, Moldova

64. KARA IRINA, 1977, Moldova

65. KARACENȚEV ELENA, 1960, Moldova

66. KARAVASILIS Vasileios, 1952, Grecia

67. KAZAMA-OBER TOMOKO, 1945, Franța

68. KHVICHIA LENA, 1972, Lituania

69. KLIMAS EDVINAS, 1977, Lituania

70. KONSTANTINOU DORA, 1972, Cipru

71. KORMOS KRISZTINA, 1976, Ungaria/România

72. KUMAR ANKUR, 1989, India

73. KUZIYEVA SHOIRA, 1957, Uzbekistan

74. LEANCĂ FLORENTIN, 1966, Moldova

75. LOCKSTAEDT GABRIELE, 1957, Germania

76. LUCACI PETRU, 1956, România

77. MAHALLATI GOLI, 1955, Iran / SUA

78. MALEKZADEH PARI, 1978, Iran

79. MARTSINKEVICH YANA, 1975, Rusia / Italia

80. MĂRGINEAN VIOREL, 1933, România

81. MIAZEK EWA, 1952, Polonia

82. MIHALCEA RĂZVAN, 1982, România

83. MIHĂILESCU DOINA, 1953, România

84. MIRCEA GEORGE, 1979, România

85. MIREANU MIHAI, 1949, Moldova

86. MORĂRESCU ION, 1956, Moldova

87. MUDREA ANDREI, 1954, Moldova

88. MUNTEANU GHEORGHE, 1934, Moldova

89. NAȘCU AURELIA, 1966, Moldova

90. NAȘCU VASILE, 1939, Moldova

91. NEDELCU LIVIU, 1962, România

92. NOVALI RINALDO, 1952, Italia

93. OLEFIRENKO LUDMILA, 1975, Moldova

94. OPREA GHEORGHE, 1946, Moldova

95. OPREA MAIA ȘTEFANA, 1987, România

96. OTCIK ANATOLII, 1949, Belarus

97. OTCIK GLEB, 1983, Belarus

98. PALADI VALERIU, 1968, România

99. PALAMARCIUC VLADIMIR, 1945, Moldova

100. PAREO PATRIZIA ELISA, 1959, Argentina / Italia

101. PAȘTINA HOReA, 1946, România

102. PEICEV DIMITRIE, 1943, Moldova

103. PERCA MIHAI, 1969, România

104. PETROVICI-POPESCU ANA, 1986, România

105. POP IOAN AUGUSTIN, 1955, România

106. PUȘCAȘ RUSLAN, 1963, Ucraina

107. RADU SILVIA, 1935, România

108. Rafiei Rad Reza, 1974, Iran

109. RĂZVAN RADU AUGUSTIN, 1974, România

110. RIVERO MARIA JESUS, 1965, Spania / Slovacia

111. ROMANESCU ELEONORA, 1926, Moldova

112. ROȘCA DANIEL, 1991, România

113. ROȘU AUREL, 1948, România

114. ROZSNYAI VALENTIN IOSIF, 1952, România

115. RUS ANDREEA, 1967, România

116. RUSU VALENTIN, 1973, Moldova

117. RUSU-CIOBANU VALENTINA, 1920, Moldova

118. SAVIȚKAIA-BARAGHIN IARÎNA, 1985, Moldova

119. SCORUȘ ECATERINA, 1986, România

120. SIDORKIN VALERII, 1955, Belarus

121. SITARI VASILE, 1971, Moldova

122. Sjoukjen Wijk, 1949, Olanda

123. Soler Yansy, 1989, Cuba

124. SURINA OLENA, 1977, Ucraina / Polonia

125. SVATOSOVA TATIANA, 1964, Cehia

126. SVERNEI IGOR, 1972, Moldova

127. ȘOITU GHEORGHE, 1947, Moldova

128. TAKAGI MIZUE,1977, Japonia

129. TARGONSCHI VALERII, 1966, Belarus

130. TETCO VICTOR, 1952, Moldova

131. TOLAN VASILE, 1953, România

132. ȚĂRNĂ GHEORGHE, 1974, Moldova

133. ȚĂRUȘ MIHAI, 1948, Moldova

134. VASILESCU CORNELIU, 1932, România

135. VIERU GALINA, 1983, Moldova

136. VISCUN IRINA, 1983, SUA

137. VOZBINAS ALEKSANDRAS, 1958, Lituania

138. VRÂNCIANU SILVIA, 1940, Moldova

139. WÓJCIK POLA, 1982, Polonia

140. YOSHIZUMI TOSHIO, 1952, Japonia

141. ZAMȘA SIMION, 1958, Moldova

142. ZASTAVNIȚCHI-ȘEREMET LUDMILA, 1971, Moldova

143. ZBÂRNEA ELENA, 1985, Moldova

144. ZBÂRNEA TUDOR, 1955, Moldova
DSC09111DSC09081 DSC09063DSC09276 DSC09277 DSC09281 DSC09292 DSC09325 DSC09326 DSC09761 DSC09003 DSC09762 DSC08992 DSC09299