WAVES IN CLUJ ART la ART15 Londra, Olympia Hall by Galeria Quadro

unnamedWAVES IN CLUJ ART
la ART15 Londra, Olympia Hall, stand E9, 21 – 23 mai 2015

Previzualizarea lucrărilor este disponibilă pe: https://www.artsy.net/show/galeria-quadro-galeria-quadro-at-art15-london.

Clujul a intrat pe piața de artă la nivel mondial în ultimul deceniu și este considerat unul dintre cele mai promițătoare centre de creație de artă contemporană. Cel mai mare oraș din Transilvania, România, Cluj are aproximativ 400.000 de locuitori și 100.000 de studenți, fiind unul dintre cele mai atractive centre universitare din Europa de Est. În acest an, orașul este Capitala Europeană a Tineretului. Mulți studenți străini, investitori și persoane implicate în societatea civilă oferă o identitate unică acestui oraș cu o lungă tradiție a multiculturalismului. Densitatea instituțiilor academice și culturale, festivalurile internaționale și sfera civică activă a orașului, împreună cu o cultură vibrantă a cafenelelor, oferă un mediu de expresie excelent creativității artistice.

Galeria Quadro promovează o gamă largă din arta modernă și contemporană clujeană; pe de o parte abordarea în principal estetică a artei și pe de altă parte, expresiile orientate spre arta  conceptuală, interesată de utopii. În această eră a globalizării și a “contaminării vizuale” – care este o provocare pentru identitatea umană pe mai multe niveluri, credem că sensul artei ar trebui să fie nu numai să reflecte realitatea, ci și să păstreze și să creeze valori.

Artiștii ale căror lucrări sunt expuse la ART15 Londra Global Art Fair, provin din generații diferite, lucrează în medii diferite și au abordări diferite asupra artei. Această selecție are scopul de a sublinia creativitatea îndrăzneață a orașului, mai degrabă decât să îl asocieze strict cu o anumită problemă sau fenomen.

Laurențiu Ruță-Fulger (1955) face parte din generația de artiști care, din perioada 1975, a început să lucreze intens cu tehnici experimentale, cu accent pe procesul de creație artistică, străduindu-se să conecteze arta și știința cu viața.

István Feleki (1954) face parte din aceeași generație artistică și are o viziune estetică față de fotografie. Caută corespondențele între formă și sens.

Diana Oțet (1987) exploatează diferitele utilizări ale desenului de jurnal, ca adnotare la o abordare mai analitică, tehnică și în final sintetică ale acestora.

Radu Băieș (1988) și Tamás Todor (1989) se înscriu în tendința artistică a marii reveniri în pictură, ce caracterizează perioada artei clujene contemporane. Ambii artiști au o abordare figurativă și folosesc un limbaj bogat, expresiv. O altă similitudine între aceștia este că se inspiră din contextul imediat, fie că acesta este curtea în care se află,  fie că este mansarda în care trăiesc.
___________________

WAVES IN CLUJ ART
ART15 London, Olympia Hall,  E9-es stand, 2015. május 21–23.

A művek a  https://www.artsy.net/show/galeria-quadro-galeria-quadro-at-art15-london oldalon megtekinthetők.

Kolozsvár az utóbbi időben egyre erőteljesebben jelentkezik a globális művészeti piacon, ahol a kortárs művészet legígéretesebb központjai egyikeként tartják számon. Erdély legnagyobb városa 400.000 lakosnak és 100.000 egyetemi hallgatónak ad otthont, a romániai település ezáltal Kelet-Európa egyik legvonzóbb egyetemi központja is. Idén Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa. Külföldről érkezett diákok, befektetők, a civil társadalom képviselői egyaránt bekapcsolódnak a város hagyományos multikulturalizmusába és hozzájárulnak Kolozsvár egyedi közösségi identitásának kialakulásához.  Az akadémiai és kulturális intézmények, nemzetközi fesztiválok és civil események e színes forgatagában, az élénk kávéházi kultúra környezetében könnyűszerrel kifejezésre jut a kreativitás.

A Quadro Galéria a kortárs műalkotások széles választékát népszerűsíti, a főként esztétikai fogantatású művektől a konceptuális munkákon át az utópisztikus színezetű alkotásokig. Meglátásunk szerint a globalizáció korszakának emberi identitásunkat oly sok szinten érintő „vizuális zaja” közepette a művészet feladata nem pusztán a valóság tükrözése, hanem az értékek megőrzése és megteremtése is.

Az ART15 London’s Global Art Fair keretében kiállító művészeink több generációt képviselnek, munkamódszerük, a művészethez való viszonyuk különböző.  Válogatásunk a város merész kreativitását igyekszik kidomborítani, ahelyett, hogy tárgyát egyetlen téma vagy jelenség körére szűkítené.

Laurențiu Ruță-Fulger (1955) az 1975-től kísérleti technikákkal foglalkozó, a műalkotásra, mint folyamatra tekintő, a művészetet és a tudományt az élethez közelítő művészek generációjába tartozik.

Feleki István (1954) a fent említett generáció tagja, aki esztétikai irányból közelít a fotográfia művészetéhez. Munkáiban forma és jelentés játékos megfeleléseit kutatja.

Diana Oțet (1987) munkáiban a naplószerű feljegyzéstől az analitikusabb, technikásabb kidolgozású munkákon át az összegző szintézisig a rajz különféle formáit alkalmazza.

Radu Băieș (1988) és Todor Tamás (1989) alkotásai a kolozsvári művészeti élet egy fontos jelenségét, a festészet újjáéledését szemléltetik. Mindkettejükre a figuratív megközelítés és a gazdag, expresszív formai nyelv használata jellemző. További közös vonásuk, hogy mindketten közvetlen környezetükből nyernek ihletet, legyen az hátsó udvar, pince vagy padlás.

___________________

WAVES IN CLUJ ART
at ART15 London, Olympia Hall, booth E9, 21–23 May 2015

Preview of the works available on: https://www.artsy.net/show/galeria-quadro-galeria-quadro-at-art15-london.

Cluj entered the global art market in the last decade and is considered one of the most promising centres for contemporary art creation. The largest city in Transylvania, Romania, Cluj has around 400.000 inhabitants and 100.000 students, making it one of the most attractive university centres in Eastern Europe.  This year the city is the current European Youth Capital. Many foreign students, investors and people involved in civic society are breathing new life into the city’s long tradition of multiculturalism, forging a unique civic identity. The density of academic and cultural institutions, international festivals and the city’s active civic sphere, together with a vibrant coffeehouse culture provide a rich medium for creativity to express itself.

Galeria Quadro is promoting a wide range of modern and contemporary art, at times with a mainly aesthetic approach and elsewhere drawing on more conceptually driven art, interested in utopias. In this era of globalisation and “visual contamination” which is challenging human identity on so many levels we think the meaning of art should be not only to mirror reality but to preserve and create values.

The artists whose work is on display at ART15 London’s Global Art Fair come from different generations, work in different media and have different approaches to art. This selection aims to underline the bold creativity of the city rather than to associate it narrowly with one particular issue or phenomenon.

Laurențiu Ruță-Fulger (1955) belongs to the generation of artists, which from around 1975 started to work intensively with experimental techniques, focusing on the process of art and striving to connect art and science with life.

István Feleki (1954) is from the same generation and has a more aesthetic attitude towards photography. He playfully searches for correspondences between forms and meanings.

Diana Oțet (1987) exploits the different uses of drawing from diary-like annotation to a more analytical, technical approach and finally to synthesis.

Radu Băieș (1988) and Tamás Todor (1989) are part of the great resurgence in painting which is an important feature of the Cluj art scene. They both take a figurative approach and use a rich expressive language. Another similarity between them is that they take inspiration from their immediate context, whether that be their backyard or their attic.