SÂMBĂTA SONORĂ prezintă « În Parc », sesiune de ascultare și instalație sonoră @ Centrul Cultural “Palatele Brâncoveneşti” Mogoşoaia

SambSonoSÂMBĂTA SONORĂ prezintă « În Parc », sesiune de ascultare și instalație sonoră.
Asociaţia Many Colors în parteneriat cu Asociația Jumatatea Plină vă invită să participați, sâmbata 16 Mai, ora 19.00 în cadrul Centrului Cultural “Palatele Brâncoveneşti” Mogoşoaia, la un nou eveniment Sâmbăta Sonoră.
Creată în 2009 ca iniţiativă informală de iniţiere în creaţia sonoră şi muzică experimentală Sămbăta Sonoră a reuşit să acopere un spectru larg de genuri proprii secolelor XX şi XXI precum poezia sonoră, creaţia radiofonică, instalaţia sonoră, muzica improvizată, muzica asistată de calculator, noise sau contemporană, prin modalităţi de prezentare diverse de tip sesiune de ascultare curatoriată, concert, performance, workshop sau conferinţă.
Programul este realizat în cadrul proiectului cultural Faţetele Hiperconectivităţii/ The Facets of Hyperconnectivity special pentru “Noaptea Muzeelor”. Manifestarea de anul acesta presupune și o expoziţie tematică de sculptură și instalație monumentală, care se poate vizita în Lapidariu și în spațiul exterior al palatului.
Vom asculta o selecție dintr-o operă complexă, cu text, muzică şi multiple intervenţii, desfășurate în aer liber, în preajma lacului. Documentul muzical aparține compozitorului Rober Ashley și înainte de fi “teatru-muzică”,lucrarea își păstrează intenţia de a fi un documentar despre muzică. În sine, piesa ce va fi ascultată este o creaţie realizată în anii ‘70, intitulată “Muzică cu rădăcini în eter” [Music with Roots in the Aether] şi aminteşte de un element ce lipsește în spectrul sonor local, acel moment în care muzica americană era bruiată de o cortina de fier iar posibilitatea de a consuma fonic asemenea compozţii autoreflexive, pline de evenimente nu exista.

« Şoapte » de Mara Mărăcinescu
2015, instalaţie sonoră
Orele 16.00-21.00
Lucrarea reinterpretează mobilizările de oameni ce se materializează în urma comunicării virtuale.
Înregistrările folosite au fost făcute în cadrul unor evenimente variate din Bucureşti din ultimii ani. Folosindu-se de aceste interacţiuni reale dintre cei prezenţi, lucrarea doreşte să redea o faţă umană comunicării virtuale. Aşa cum se întâmplă şi în spaţiul net-ului, comunicarea are loc sub umbrela unui concept sau idei ce atrage iniţial interesul oamenilor, ea fiind în acelaşi timp fragmentată de variile interese şi structuri sociale din care fac parte participanţii.
Program coordonat de Anamaria Pravicencu şi Octav Avramescu de la Asociaţia Jumătatea plină.
Anamaria Pravicencu, 1975, a studiat la Ecole Naţionale Supérieure des Beaux-Arts din Paris şi la School of the Art Institute of Chicago (bursă LVMH). Anamaria Pravicencu îşi începe activităţile de management cultural în Franţa în cadrul asociaţiei La moitié pleine.
Octav Avramescu, 1976, a obţinut un BA în literatură engleză la University of British Columbia din Vancouver, a lucrat ca profesor de engleză în diverse şcoli private şi publice din Franţa şi scrie articole pentru presa culturală românescă.
Proiectul “Faţetele Hiperconectivităţii” este finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, Programul PA17/RO13 – Promovarea diversităţii ȋn cultură și artă ȋn cadrul patrimoniului  cultural european (www.fonduri-diversitate.ro) în România. Grantul este oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.
Manager proiect: Simona Antoniu
Asistent manager: Irinel Moldoveanu
Organizator: Asociația Many Colors
Parteneri: Centrul Cultural “Palatele Brâncoveneşti”, Asociația Jumatatea Plină.
Parteneri media: Radio România Cultural, Agenția de Carte, ArtOut, Vernisaje, Ceașca de cultură, Artindex, ArtLine, Deco și Eco, Onlinegallery, Hotnews.ro.

SÂMBĂTA SONORĂ presents «În Parc» («In The Park»)- audition session and sound installation.
Many Colors Association, in partnership with Jumatatea Plină Association, invites you to attend on Saturday, May 16, 07:00 p.m., at Brancoveanu Palaces Cultural center, a new “Sâmbăta Sonoră” event.
Set up in 2009 as an informal initiative of introduction to experimental music, “Sâmbăta Sonoră” has managed to cover a broad range of genres of the 20th and the 21st centuries, from sound poetry to radio music, sound installation, improvised music, noise or contemporary music, using various types of presentations, including curated auditions, concerts, performances, workshops and conferences.
The program is part of the Facets of Hyperconnectivity cultural project and has been specially created for the Long Night of Museums. This year’s event also includes a thematic exhibition of sculpture and monumental installation open to visitors in the Lapidarium and in the outdoor spaces of the palace.

We are invited in open air, on the lakeside, to listen to selections from a complex work consisting of text, music and multiple interventions. The musical document belongs to composer Robert Ashley and, above being “theater-music”, it preserves its intention of being a documentary about music. The piece itself, entitled “Music with Roots in the Aether”, dates from the ’70s and is reminiscent of a missing element in the local music spectrum: the time when American music was blocked by an iron curtain and the possibility to listen to self-reflexive and eventful compositions of this kind was inexistent.

«Şoapte» («Whispers») by Mara Mărăcinescu
2015, sound installation
Time: 04.00 p.m. – 09.00 p.m.
The work interprets the mobilizations of people materializing as a result of virtual communication.
The recordings used were made during various events in Bucharest over the last few years. By using these actual interactions among the people present, the works aims to give human form to virtual communication. Just like in the Internet space, communication occurs under the umbrella of a concept or idea that draws the initial interest of people and, at the same time, is fragmented by the different interests and social structures that the participants belong to.
A program coordinated by Anamaria Pravicencu and Octav Avramescu from Jumătatea Plină Association.
Anamaria Pravicencu, b. 1975, studied at Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris and at the School of the Art Institute of Chicago (LVMH scholarship). Anamaria Pravicencu started her cultural management activities in France, as member of the “La moitié pleine” association.
Octav Avramescu, b. 1976, obtained a BA degree in English literature at the University of British Columbia in Vancouver, taught English in various private and public schools in France and publishes articles in the Romanian cultural press.
The project “Facets of Hyperconnectivity” is funded by EEA Grants 2009-2014, Program PA17/RO13 – Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage (www.fonduri-diversitate.ro) in Romania. The grant has been offered by Norway, Iceland, Liechtenstein and the Government of Romania.
Project Manager: Simona Antoniu
Assistant Manager: Irinel Moldoveanu
Promoter: Many Colors Association
Partners: “Brancoveanu Palaces” Cultural Center, Jumatatea Plină Association.
Media Partners: Radio România Cultural, Agenția de Carte, ArtOut, Vernisaje, Ceașca de cultură, Artindex, ArtLine, Deco și Eco, Onlinegallery, Hotnews.ro.