Expoziţie Roman Cotosman – Diet Sayler @ 418 Contemporary Art Gallery

unnamed2418 Contemporary Art Gallery are plăcerea să vă invite la vernisajul expoziţiei
Roman Cotosman – Diet Sayler. An artist friendship ce va avea loc vineri, 15 mai 2015, ora 19:00, la sediul galeriei din Intrarea Armașului nr. 12, București.
Curator: dr. Joana Grevers
Introducere: prof. dr. Livius Ciocârlie
Cu ocazia vernisajului va fi lansată cartea bilingvă Roman Cotoșman – Diet Sayler. An artist friendship ce cuprinde texte de Livius Ciocârlie, Diet Sayler, Mihai Oroveanu, Simona Vilău și alții.
Roman Cotoșman – Diet Sayler. O prietenie
Reuniunea lucrărilor celor doi artiști după mai bine de jumătate de secol de la prima lor întâlnire este un prilej extraordinar de a intra în contact cu arta concretă la București. Lui Roman Cotoșman i se oferă atenția cuvenită, care i-a cam lipsit în timpul vieții, pe când Diet Sayler se întoarce într-un punct din care a plecat în urmă cu aproape cincizeci de ani. Cercul istoriei se învârte continuu.
Roman Cotoșman (1935-2006) și Diet Sayler (n. 1939) s-au întâlnit într-un atelier de pictură, pe vremea când învățau studiul după natură într-un atelier notoriu al Timișoarei anilor ’50-’60, aparținând pictorului Iulius Podlipny (1898-1991), primul președinte al filialei Uniunii Artiștilor Plastici din oraș, profesor la Liceul de Artă, o figură autoritară a vremurilor. Adesea, în rândul artiștilor, asemenea prietenii nu durează, însă aici este vorba despre două personalități marginalizate în Romania lui Ceaușescu care căutau similitudini cu greu recognoscibile în cei din jur. Preocupările lor artistice difereau enorm față de cele ale colegilor. Fără a romanța prea mult situația, vorbim despre niște oameni care își căutau imaginea din oglindă în celălalt, în aproape, în colegul de breaslă. Firește că preocupările lor de atunci nu făceau decât să pregătească artiștii care vor fi fost mai târziu.
Celor doi le plăcea să își spună “corsiști”, ca o replică plină de tâlc la academismul și oficialismul local, deoarece întâlnirile lor aveau loc pe Bulevardul Corso din Timișoara. În preumblările lor crepusculare discutau politică, filosofie și artă. Diet Sayler era student la Construcții, Roman Cotoșman la Teologie, amândoi erau autodidacți, reușind să învețe despre artă prin discuții și experiment, și nu prin studii seci după natură sau rețete impuse de profesori plafonați, cu idei preconcepute.
Cei doi artiști, Sayler și Cotoșman, au expus împreună în România de puține ori, cea mai importantă (și istorică) expoziție fiind 5 Artiști Timișoreni , din 7 mai 1968, deschisă la Galeria Kalinderu din București, îngrijită de Eugen Schileru și considerată a fi prima expoziție de artă abstract-constructivist din România. Nu mult după expoziție, luată ca nod istoric, destinele lor se îndepărtează, ajung pe continente diferite. Diet Sayler rămâne la București până în 1972, când emigrează în Germania și se stabilește la Nürnberg, unde trăiește și azi, iar Roman Cotoșman ajunge în Statele Unite, la Philadelphia, unde moare în 2006. Aceștia au păstrat legătura, iar în 1981, Roman Cotoșman expune alături de Rudolf Valenta la Galeria Johanna Richard din Nürnberg, cu sprijinul lui Diet Sayler. Tot acesta îl invită să participe în expoziția Konkret neun din 1989, în același Nürnberg. De data aceasta, Diet Sayler este curatorul celor două expoziții în care participă Roman Cotoșman. (Simona Vilău, aprilie 2015)

418 Contemporary Art Gallery has the pleasure to invite you to the opening of the
exhibition Roman Cotosman – Diet Sayler. An artist friendship that will take place on Friday the 15th of May 2015, from 7pm at Intrarea Armașului no. 12, Bucharest, Romania.

Curator: dr. Joana Grevers
Introduction: prof. dr. Livius Ciocârlie

A catalogue containing works and reviews of the artists and their connection will be available on the occasion of the exhibition.

Pentru limba română apăsați aici
Roman Cotoșman – Diet Sayler. An Artist Friendship

The re-join of the two artists more than half a century from their first meeting is a great opportunity to see an important display of Concrete Art in Bucharest.
Roman Cotoșman is given the deserved attention that he lacked along his lifetime, while Diet Sayler returns to a place where he started almost fifty years ago. The circle of history spins round and round.

Roman Cotoșman (1935-2006) and Diet Sayler (b. 1939) had met in a painting studio in Timisoara while they were making classical studies after nature. The studio belonged to the notorious painter Julius Podlipny (1898-1991), the first president of local Union of Artists’ branch and member of the teaching staff in the Art Highschool, an authoritarian figure of those times. Usually, in the art world, this kind of friendship is not meant to last from various reasons, but here we are talking about two marginalized personalities in Ceaușescu’s Romania who were searching for similarities that were hard to find around them. Their artistic preoccupations were so different from those of their fellow artists. Without romancing the given situation, they were searching for their mirror reflection in the other, the kind, the fellow artist. Naturally, their early concerns in art were important steps in their further evolution as artists.

The two artist friends liked to call themselves “Corsists”, a witty alternative to local academism and formalism. Their meetings took place up and down on Corso Boulevard from Timisoara. During their sunset walks, they were discussing politics, philosophy and art. Diet Sayler studied Civil Engineering, Roman Cotoșman studied Theology, both of them being self-taught in the field of arts. They learned about art through discussions and experiment, and not by sterile studies from nature or imposed patterns by mediocre teachers with conservative ideas.

Sayler and Cotoșman exhibited together in Romania only a few times, their most important (and historical) show was 5 Artists from Timisoara, opened on May 7th 1968 at Kalinderu gallery from Bucharest, curated by Eugen Schileru and considered being the first abstract-constructivist exhibition in  Romania. Not long after this historical nodal point, their destinies were torn apart as they moved to different continents. Diet Sayler lived in Bucharest until 1972, when he immigrated to Germany and stayed in Nuremberg until today. Roman Cotoșman moved to Philadelphia, in the United States, where he lived until his death in 2006. They kept in touch all this time, having a few collaborations along the years.  In 1981, Roman Cotosman has been invited by Diet Sayler to an exhibition in Nuremberg, together with Rudolf Valenta, at Johanna Richard Gallery. Diet Sayler was the curator of the exhibition. Also, he curated Konkret neun in 1989, when Roman Cotoșman was invited to his second show in Nuremberg.  (Simona Vilau, April 2015)