Un nou album Ștefan Luchian – o avanpremieră

luchian_album_17Curând la editura Monitorul Oficial.

Să mestece două culori se pricepe oricine.  Dacă ai suflet, trebuie să-l arăți: In artă pe vorbă nu te crede nimeni.

Ştefan Luchian

De o parte: meşteşugul, tehnica şi teoria asupra artei, de alta: harul, ins­piraţia şi lucrul nestăvilit, neingrădit de norme sau şabloane. Luchian, dăruit in totalitate culorii, vorbeşte puţin şi incearcă să picteze mult, căci, pentru el, „isprava pe panză” e ceea ce contează, ceea ce reflectă cu adevărat „sufletul” artistului şi ceea ce poate dăinui şi lumina secolele. Emoţia e starea creatorului şi sinceritatea viziunii – programul său artistic. Astfel, odată cu numele lui, se deschide in pictura romanească un nou drum, al picturii moderne, antiacademice, aflate in acord cu des­coperirile impresioniştilor in cultura occidentală. Prin articolul aflat sub semnătura lui Theodor Enescu, poate cel mai devotat cercetător al ope­rei lui Ştefan Luchian, şi ilustraţia bogată (161), albumul de faţă depune o mărturie insemnată asupra caracterului in egală măsură indrăzneţ, inovator şi personal, singular al artei marelui pictor.

luchian_album_01 luchian_album_02 luchian_album_03 luchian_album_04 luchian_album_05
Ștefan Luchian

Everybody knows how to mix two colours. If you have a soul, you must reveal it: in art, words don’t mean a thing.

Ştefan Luchian

The craft, the technique and the theory on art, on the one hand, the talent, the inspiration and the hard work, not restricted by rules and patterns, on the other hand. Luchian, completely dedicated to colour, doesn’t talk very much and tries to paint a lot, because for him, “the feat on canvas” is all that matters, what really reflects the “soul” of the artist and what can last and enlighten the centuries. Emotion defines the condition of the creator and the sincerity of his vision – his artistic statement. Thus, from Luchian on, a new path is opened in the Romanian painting, a path of the modern, antiacademic painting in agreement with impressionists’ innovations in the western culture. Through the article signed by Theodor Enescu, maybe the most dedicated researcher of Ştefan Luchian’s work, and many pictures (161), this album testifies on the daring, innovative and personal, unique character of the great painter’s art.luchian_album_06 luchian_album_07 luchian_album_08 luchian_album_09 luchian_album_10 luchian_album_11 luchian_album_12 luchian_album_13 luchian_album_15 luchian_album_14