Culorile nevăzutului – Lucy Petrescu @ Galeria de artă contemporană SIGNUM

Afis-Culorile-nevazutului-FBCulorile Nevăzutului este o călătorie spirituală, o contemplație asupra naturii conștiinței și realității. Dar dacă ceva despre transcendent poate fi vreodată cu adevărat spicuit sau nu, un lucru desenatoarea Lucy Petrescu poate spune cu certitudine: fiecare linie, punct și formă pe care le-a creat au adus-o, în ultimă instanță, mai aproape de un sine mai profund. Și poate că asta ne oferă de fapt fiecare revelație spirituală: nu o întrezărire a adevărului ultim, a metafizicului, ci a propriilor noastre minți și suflete.

Pentru Lucy Petrescu, procesul artistic este o formă de meditație în care arta devine o expresie spontană a sinelui adevărat. Și pentru a ajunge la acesta, artista este de neclintit în decizia sa de a nu se uita în trecut. Ea este convinsă că numai sfidând convenții prestabilite, si cu o minte neîmpovărată de șabloane vechi, putem să începem într-un chip nou, către progres, și către descoperirea unui sine mai înalt. Ea crede că aceasta este datoria spirituală a oricărui artist: să nu se supună autorităților și canoanelor și să caute o cale nouă; nu de dragul noului, ci al autenticității. Acesta este și motivul pentru care stilul ei este greu de definit.

Arta realizată de Lucy Petrescu este puternic futuristă, câteodată datorită subiectului ales și aproape întotdeauna datorită stilului însuși. De fapt, de cele mai multe ori, ultimul capătă o viață proprie și îl dictează pe cel dintâi. Utilizând elemente formale de design, și cu o înclinație deosebită către detaliu, artista realizează forme organice ritmice, o fluiditate care, din când în când, este întreruptă brusc de unghiularitate geometrică și contrast puternic de culoare.

Arta lui Lucy Petrescu este captivantă; îl scutură pe privitor ca dintr-o amorțeală și îi oferă o provocare. Iar odată ce acesta o acceptă, el se va găsi cucerit și uimit să descopere că fiecare desen este o poveste în poveste.

Voicu Dragomir

Portofoliul artistic se regăsește la adresa: http://www.lucypetrescu.com/

Printuri disponibile: http://fineartamerica.com/profiles/lucy-petrescu.html

Galeria de artă contemporană SIGNUM este un proiect artistic dintr-o lungă serie de inițiative de susținere a artei, întreprinse de Academia de Studii Economice din București, de-a lungul primului său secol de existență. Deschisă într-un remarcabil spațiu de expunere și având un profil axat pe arta abstractă și conceptuală, Galeria găzduiește expoziții de pictură, grafică, sculptură, instalație, fotografie și video, precum și alte evenimente conexe.
Inside a Drop of Water (29.3x21.5 in)
Colors of the Unseen is a spiritual journey, a contemplation on the nature of consciousness and reality. But whether or not anything about the transcendental could ever be truly gleaned, one thing Lucy Petrescu can say with certainty: that every line, dot, and shape that she drew ultimately got her closer to her deeper self. And maybe that is exactly what every spiritual revelation is: not a glimpse of the ultimate truth, of the metaphysical, but of our own minds and souls.

For Lucy Petrescu the artistic process is a form of meditation in which art is a spontaneous expression of the true self. In order to reach that, she is adamant in refusing to look to the past. She believes that only by defying established conventions, and with a mind unencumbered by old patterns one can start anew, towards progress, and towards discovering one’s higher self. And she believes that this is the spiritual duty of every artist: to disobey authority and canon, and find a new path; not for the sake of novelty, but in the name of authenticity. Undoubtedly, this is why her style is so hard to define and pinpoint.

Lucy Petrescu’s artwork has a powerful futuristic streak, sometimes because of the chosen subject, and almost always because of her style. In fact, many times the latter takes a life of its own and dictates the former. Using formal elements of design, and with a painstakingly attention to detail, she creates rhythmic, organic patterns and curves, a fluidity which, every now and then, can find itself disrupted by geometric angularity and strong color contrast.

Lucy Petrescu’s art is gripping; it shakes the viewer from his slumber and challenges him. And once he picks up the gauntlet, he finds himself captivated and amazed, only to realize that every drawing is a journey within a journey.
Voicu Dragomir

Artist’s portfolio can be found at: http://www.lucypetrescu.com/

Prints available: http://fineartamerica.com/profiles/lucy-petrescu.html

SIGNUM Gallery is a part of an extended cycle of art projects supported by the Bucharest Academy of Economic Studies, being a major landmark in over its one hundred year’s existence. Opened in a beautiful and luminous hall, this boutique gallery focused on abstract and conceptual art hosts exhibitions of paintings, sculpture, drawings, photography, video and installation, as well as related events.

Organizator: Galeria de artă contemporană SIGNUM, sub egida Academiei de Studii Economice din București
Artist: Lucy Petrescu
Titlul expoziției: Culorile nevăzutului
Vernisaj: vineri, 24 aprilie 2015, între orele 19 – 04, în cadrul Nopții Albe a Galeriilor / NAG#9
Durata expoziției: vineri, 24 aprilie – vineri, 22 mai 2015
Adresa: Calea Dorobanților nr. 13-15, la parterul clădirii Facultății de Cibernetică
Website: http://signum.ase.ro